ايده هاي باكينگهام

ايده هاي باكينگهام ايده هاي باكينگهام را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:       مارکوس باکینگهام او یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر …