مفهوم زنجیره ارزش

مفهوم زنجیره ارزش       زنجیره ارزش یک شرکت دسته بندی فعالیت هایی است که برای مشتریان خلق ارزش می‌کند و نهایتا منجر به سودآوری برای شرکت می‌شود،مایکل پورتر فعالیت‌های زنجیره ارزش شرکت که نهایتاً منجر به ایجاد حاشیه سود برای شرکت می‌شود را در دو دسته فعالیت‌های اصلی …