مدیران زئوسی

مدیران زئوسی مدیران زئوسی یکی از مباحث مهم در زمینه مدیریت می باشد که در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: تصویر موقعیت زئوس، مردی ست که در میان بزرگان نشسته در حالیکه با اقتدار کافی بر همه آنان فرمانروایی می کند،مردانی که اختیار تمامی امور را در دست دارند، …

تجربه مثبت خروج از خدمت و ترک سازمان

تجربه مثبت خروج از خدمت و ترک سازمان       در یک نظرسنجی جدید که توسط مؤسسه نظرسنجی گالوپ صورت گرفته است، 45 درصد از کارکنانی که اخیرا سازمانشان را ترک کرده بودند، اظهار کردند که از فرایند (جریان) خروج از خدمت و انفصال خود رضایت دارند. احساس منفی …

استعفای عاطفی چیست؟

استعفای عاطفی چیست؟       زندگی شغلی استعفا یکی از نقطه های عجیب در زندگی شغلی هر انسان است. لحظه ای که تمام تلاش و کوشش و ساخته ها و خاطره ها را، در یک اتاق رها میکنی، کیف ات را بر می داری و از ساختمانی بیرون می …

چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟

چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟       وقتی یک کارمند افتضاح اخراج نمی‌شود، معمولا به یکی از دلایل زیر است مدیر او نمی‌تواند خودش را وادار کند که وارد یک گفت‌وگوی دشوار شود. اینکه به یک نفر بگوییم «عملکردت ضعیف است» سخت است،اخراج کردن سخت است، …

همدلی را یاد بگیرید

همدلی را یاد بگیرید احساس ارزشمندی همدلی به کارکنان احساس ارزشمندی می دهد،به مثال زیر توجه کنید شما مدیر کارخانه ای هستید و به دلایل مختلف مجبور میشوید تعدیل کنید در نتیجه این تصمیم باید تعدادی از کارکنان را اخراج کنید. برای این منظور به چند طریق می توانید عمل …

تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟

تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟ مفهوم تعدیل نیرو تعدیل نیرو درواقع قطع همکاری با برخی از کارکنان است و به معنی اخراج نیست اما مشکل بیکار شدن و دردسرهای بعدی آن، تأثیر بسیار بدی را بر جامعه و فرد خواهد گذاشت اما به‌ طورکلی تعدیل نیرو …