۵ مهارت مالی اساسی

۵ مهارت مالی اساسی که هر مدیری باید بداند بیشتر وقت‌ها این مدیران به‌علت نداشتن چند مهارت مالی اساسی یا نداشتن مشاوره مالی، مشاوره مالیاتی یا حسابداری مناسب، نمی‌توانند پیامدهای مالی تصمیم‌هایشان را درک کنند،درنتیجه، منابع را هدر می‌دهند؛ تصمیم‌های ضعیف و نادرستی می‌گیرند و به عملکرد مالی سازمان آسیب …

سبک ژولیوس سزار

بررسی رفتار خود به سبک ژولیوس سزار بررسی رفتار خود به سبک ژولیوس سزار را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: سقراط می گوید زندگی که بدون پرسش و تشخیص به پیش رود ارزش ندارد. به تعبیری انسان بهتر است مدام زندگی خودش را مورد انتقاد و بررسی قرار …