ترور اجتماعي شخصيت ديگران

مشخصات افرادي كه اقدام به ترور اجتماعي شخصيت ديگران مي‌كنند مشخصات افرادي كه اقدام به ترور اجتماعي شخصيت ديگران مي‌كنند را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1- پايين بودن عزت نفس يا كمبود عزت نفس: اين افراد به دليل احساس حقارتي كه ممكن است داشته باشند، با استفاده …