خسته شدن در تصمیم خود

خسته شدن در تصمیم خود  توصیه هایی برای اجتناب از خستگی تصمیم گیری که در متن زیر موجود می باشد که می توانید دنبال بفرمایید: ♦ اگر در شغل‌تان پیوسته در حال تصمیم‌گیری هستید، بی‌تردید پس از مدتی خسته می‌شوید و تصمیم‌های نامناسب می‌گیرید، مشکل هم تنها با تکرار «تو …