شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی چیست؟       شفافیت سازمانی یکی از مفاهیمی است که در یک فضای باز سازمانی و همکاری سالم و صادقانه مورد نیاز هر ذی‌نفعی است که با یک سازمان در تعامل قرار می‌گیرد تا موارد مورد نیاز خود را به‌طور شفاف از سازمان دریابد. شفافیت از لحاظ …

تایید اجتماعی

تایید اجتماعی       *چنگالی که هر روز عکسش توی یه کانال پست میشد و با همین عکس هم 43 هزار ممبر داشت و واسه بقیه جذاب بود… *چرا باید این عکس اینقدر طرفدار داشته باشه و چرا عکس یه تخم مرغ ساده رکورد بیشترین لایک اینستاگرام رو میشکنه؟… …

منافع اجتماعی

منافع اجتماعی حفظ سلامت و تندرستی کارکنان سازمان ها حداقل به دو صورت دارای منافع اجتماعی است: اول اینکه نیروهای کار فعال با مهارت های ارزنده از چرخه مدیریت تولید جدا نمی شوند.دوم اینکه باعث کاهش هزینه های سازمان ها،شرکت های بیمه،تامین اجتماعی و … نمی گردند،که اینگونه هزینه ها …