تاثیرگذاری کرونا

پیش بینی ۱۲ استراتژیست جهانی از تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان ♦فارن پالسی از ۱۲ متفکر برجسته خواسته است تا پیش‌بینی کنند ⁧کرونا⁩ چگونه بر روابط سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر خواهد گذاشت. ‏استیون والت: ♦قدرت گیری ناسیونالیسم، کمرنگ‌تر شدن گلوبالیسم و تضعیف بازار آزاد. ‏رابین نیلبت، رئیس چتم …

ابزار اصلی کنترل کیفیت

ابزار اصلی کنترل کیفیت نمودار علت و معلول: برخی از علل ممکن برای یک اثر یا مشکل را شناسایی می کند و نظرات حاصل از آن ها را به بخش های مناسب تقسیم بندی می کند. برگه بازرسی: فرم ساختاری و آماده به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل …