حکایت های مدیریتی ملانصرالدین 

حکایت های مدیریتی ملانصرالدین حکایت های مدیریتی ملانصرالدین  را می توانیم در متن زیر مطالعه بفرمایید: ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌کرد و مردم با نیرنگی٬ حماقت او را دست می‌انداختند. دو سکه به او نشان می‌دادند که یکی شان طلا بود و یکی از نقره اما ملا …