نقش مدیران در آموزش کارکنان

نقش مدیران در آموزش کارکنان نقش مدیران در آموزش کارکنان آموزش باید منجر به تغییر رفتار شود تا آن را اثربخش بدانیم. ▪️برای اثربخش کردن آموزش ضروری است مدیران مستقیم را بیش از پیش در این فرایند، درگیر کنیم. مدیران مستقیم قبل از آموزش کارکنانشان باید: ۱ – هدف از …

روش CATWOE

روش CATWOE روش CATWOE را در متن زیر به صورت دقیق مطالعه بفرمایید: روشی برای تسهیل‌ در تعریف دقیق مسئله وقتی در کسب‌وکارتان با مسئله‌ی بسیار بزرگی روبرو می‌شوید، چه می‌کنید؟ برای مثال، تصور کنید نرخ ماندگاری کارمندان‌تان کم است و می‌خواهید دلیل آن را بدانید. قدم اول‌ می‌تواند طوفان …

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     ارزیابی نتایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزیابی برنامه های کارآموزی کارکنان است،زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت …