تغيير مسير مديريت در ٢٠١٩

تغيير مسير مديريت در ٢٠١٩       آینده آموزش و یادگیری تعامل دانشگاه با خانه، دانشجو شدن همه افراد در هر سطح و طبقه، از بین رفتن فضیلت هایی همچون مدرک و سواد و محفوظات تئوریک، به خدمت گرفتن اینستاگرام، تلگرام و فیس بوک، به خدمت گرفتن پلت فرم …