سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد

سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ، ۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. 1) گوش ندادن به سخنان …

آموزش رایگان ایزو

دانشجویان و کارآموزان ایزو در زیر مطالبی را در جهت توضیحات در مورد آموزش های رایگان ایزو قرار دادیم: عده ای کلاش و دزد که نامشان در حرفه ما شناخته شده است اقدام به تبلیغات در مورد برگزاری دوره های آموزشی رایگان ایزو می کنند و برای مثال ممیزی داخلی …