سندرم سیستم کاست سازمانی

سندرم سیستم کاست سازمانی سندرم سیستم کاست سازمانی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   “به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود:مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری…!” جان ماکسول فرهنگ لغات، واژه‎ی کاست را معادل قبیله، صنف، طبقه و نژاد معرفی …

كاهش خطر ابتلا به خطرات ايمني

HACCP در اين متن اطلاعاتي در رابطه با كاهش خطر ابتلا به خطرات ايمني ارائه شده است : تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP) یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش خطر ابتلا به خطرات ایمنی در مواد غذایی است. یک سیستم HACCP مستلزم آن است …

دانش سازمانی HACCP

دانش سازمانی HACCP توضیحات در مورد دانش سازمانی HACCP در این پست قرار دارد. كليه پرسنل مجري سيستم HACCP حداقل هرسال در كنفرانسهاو سمينارهاي آموزشي مرتبط با مسئوليتهاي محوله شركت مي نمايند ، همچنين در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتي ، متون تخصصي، مخصوصا” براي تيم HACCP از نيازهاي اساسي سيستم آموزشي …