پیشرفت ملی

مقاله(پیشرفت ملی) متن زیر اطلاعاتی عمومی در مورد پیشرفت ملی می باشد. اگر می خواهید بدانید کشوری توسعه میابد یا نه اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده می کند نروید؛ اینها را به راحتی می توان خرید یا دزدید یا کپی کرد… برای دیدن توسعه بروید : در دبستان …