مدیران چابک و مدیریت تغییر

مدیران چابک و مدیریت تغییر ◊مدیرانی که از چابکی کافی در مقابل تغییرات در تمام سطوح سازمان برخوردارند با استفاده از فرصت‌هایی مانند دور انداختن مدل‌های قدیمی و توسعه روش‌های جدید برای انجام کسب‌وکار،به تغییرات در محیط کسب‌وکار پاسخ می‌دهند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت …

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     ارزیابی نتایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزیابی برنامه های کارآموزی کارکنان است،زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت …

به کارمند خود پاداش دهیم

به کارمند خود پاداش دهیم به کارمند خود پاداش دهیم با ما همراه باشید:     دانشمندان، آزمایش جالبی را درباره مکانیزم پاداش انجام دادند. آنها دو کبوتر را به گونه ای شرطی کردند که بعد از نوک زدن به یک میله، دانه دریافت کنند اما با یک تفاوت: کبوتر …

ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید:

ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید: آیا دوست دارید تمام ایده های خلاقانه را خودتان ارائه دهید؟ واقعیت این است که شما به تنهایی نمی توانید به تمام ایده های خلاقانه بیندیشید. و قطعا به افرادی نیاز دارید به افرادی نیاز دارید که بتوانند …