آتشفشان نظرات

آتشفشان نظرات چرا بدون اظهارنظرها آسوده‌ترید؟ ♦آیا حداقل حقوق باید افزایش پیدا کند؟ آیا فروشگاه‌ها باید اجازه فروش موادغذایی‌ای را که دستکاری ژنتیکی شده‌اند، داشته باشند؟ آیا گرمایش زمین به‌خاطر فعالیت انسان‌ها است؟ جواب حاضر و آماده ♦مطمئنم برای همه‌ی این سوال‌ها یک جواب حاضر و آماده دارید، اما در …