لوگو

۲۴ ویژگی مدیران بهره ور

 

آیا شما مدیر کار آمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگی ها که در شما موجود می باشد علامت بزنید این ویژگی ها چنین اند؟

۱) فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می کند.

۲) به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه ای دارد.

۳) به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می نهد.

۴) کارکنان را به کاربرد طیف های گوناگون دانش (خرد؛ معرفت) تشویق می کند.

۵) به هم افزایی (سینرژی) در فکر و عمل؛ اعتقاد قلبی دارد.

۶) زمینه های اصلاح نگرشها مهارت و افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می آورد.

۷) صلاحیت های حرفه ای و فنی دارد (درخصوص حرفه خود؛ شانه به شانه آخرین فنون حرکت می کند)

۸) در پی اصلاحات است و می داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند.

۹) مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است.

۱۰) برای روشن ماندن موتور سازمانش؛ همواره خودانگیخته و پرانگیزه عمل می کند و کارکنان را انگیزه مند می سازد.

۱۱) پیش قدم ؛ خودآغازگر؛ خود پیش برنده ؛ خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می کند.

۱۲) رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می خواهد قابلیت های خود و کارکنانش را در این زمینه ها بیازماید.

۱۳) هدف گرا؛ فرآیند گرا؛ پیشرفت گرا و توفیق گراست.

۱۴) چشم انداز مشارکتی دارد و افکار را با کارکنان در میان می گذارد و از اندیشه های خوب آنان برای ارتقای سازمان بهره می جوید.

۱۵) موازنه های معقولی بین استعدادها و انتظارات؛ قابلیت ها؛ امکانات و … برقرار می کند.

۱۶) مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می کند.

۱۷) کارها را به نحو اثربخش واگذار می کند. وظایف و مسؤولیت ها و اختیارات مناسب را به طور صحیحی؛ منطقی و به روشنی تعریف می کند.

۱۸) برای رفع تنگناها؛ محدودیت ها؛ خلأها و نارسایی ها؛ بی وقفه می کوشد و فرصت ها و تهدیدها را به خوبی می شناسد.

۱۹) تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می کند.

۲۰) پیوسته بر پیشرفت کار طراحی؛ برنامه های عملیاتی؛ بودجه ها و هزینه ها نظارت دارد و به هدایت مستمر؛ نظارت مستمر و ارزشیابی مستمر کلیه امور می پردازد.

۲۱) نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می دهد و زمینه های پرورش و گسترش این خلاقیت ها را فراهم می آورد.

۲۲) بحران ها را می شناسد و دراوقات بحرانی؛ با شاخص ها و پیچیدگی های معلوم و نامعلوم؛ با قاطعیت و مهارت برخورد می کند.

۲۳) در برنامه ریزی های راهبردی سازمان؛ کار گروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می داند.

۲۴) به فناوری ارتباطات (ICT) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *