طرح های بازنشستگی

انواع طرح های بازنشستگی

انواع طرح های بازنشستگی را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

1- طرح بیمه بازنشستگی

در طرح های بیمه بازنشستگی موسسه مربوطه با یکی از شرکت های بیمه قراردادی منعقد می سازد و با پرداخت حق بیمه به شرکت مزبور کارکنان سازمان را برای دوران بازنشستگی و یا در موارد از کار افتادگی بیمه می کند،در غالب قراردادهای بیمه بازنشستگی که ممکن است به صورت گروهی یا انفرادی منعقد گردد،حق بیمه مشترکا از طرف موسسه و کارکنان پرداخت می شود.

بیمه نامه

در بیمه نامه یا قراردادی که بدی ترتیب منعقد می شود میزان مستمری و شرایط بازنشستگی،حق بیمه،فسخ قرارداد و مسائل دیگر معیین می گردد،معمولا با انعقاد قرار اد بازنشستگی،حق بیمه،فسخ قرارداد و مسائل دیگر معیین می گردد،معمولا با انعقاد قرارداد مسئولیت اجرای طرح به عهده شرکت بیمه محول می شود.

2- طرح های صندوق بازنشستگی

در طرح های صندوق بازنشستگی،به منظور نگاهداری وجوهی که از طریق کسور بازنشستگی کارکنان و سهمیه سازمان جمع آوری می شود صندوقی ایجاد و از محل آن صندوق به بازنشستگان و یا خانواده کارمندان متوفی مستمری مقرر پرداخت می شود.

صندوق بازنشستگی

وجود صندوق بازنشستگی را می توان برای تحصیل سود و سرمایه گذاری مورد استفاده قرارداد برای این منظور در پاره ای از کشورها بانک بازنشستگی به وجود می آورند که ضمن دریافت سهمیه ماهانه و پرداخت حقوق بازنشستگی وجوه پس انداز شده را در مسیر فعل و انفعالات اقتصادی کشور قرار می دهند.

رفاه بازنشستگان

معمولا سود حاصل از اینگونه عملیات بانکی در جهت رفاه بازنشستگان به کار برده می شود،همچنین کارکنان شاغل نیز می توانند از طریق دریافت وام با کارمزد کم احتیاجات اساسی خود را از حیث مسکن و سایر ضروریات زندگی مرتفع سازند.

در تهییه و اجرای طرح های بازشستگی لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:

1- هدف طرح های بازنشستگی باید ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه کارکنان و خانوادخ آن ها باشد.

2- قبل از آنکه طرحی در مورد بازنشستگی کارکنان تهییه و اجرا گردد باید وضع اجتماعی و اقتصادی کسانی که مشمول طرح بازنشستگی می گردند مطالعه و اطلاعات لازم در این زمینه جمع اوری شود،حقوق بازنشستگی معمولا نباید تابع اختلاف سطح حقوق ها در زمان خدمت باشد،از شرایط موفقیت هر طرح بازنشستگی توجه کامل مدیریت و کارکنان دستگاه در تعیین ضوابط انتخابی است.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

انگیزه

وقتی کارمندی انگیزه خود را از دست می دهد سعی کنید به علت آن پی ببرید

 

 

 

 

وقتی می بینید یکی از کارکنان شما بی انگیزه به نظر می رسد، باید سعی کنید متوجه شوید که علت چیست،هنگامی که علت این بی انگیزگی را بدانید آسانتر می توانید به او کمک کنید،با او درباره آنچه که می بینید صحبت کنید و این موضوع را روشن کنید که قصد دارید به او کمک کنید و او را درک می کنید، نه اینکه بخواهید او را سرزنش و ناراحت کنید.

ترسیم کنید

شما ممکن است از او بشنوید که او ارتباطی بین کارش و ارزش هایش احساس نمی کند. در این مورد سعی کنید برای فرد ارتباطی بین آنچه که انجام می دهد و آنچه که برایش مورد مورد توجه است ترسیم کنید،یا ممکن است بگوید که احساس می کند مهارت های لازم را برای کاری که انجام می دهد ندارد.

اعتماد به نفس

در اینگونه موارد سعی کنید در وی اعتماد به نفس ایجاد کنید و زمانی را که در گذشته چالش ها را با موفقیت گذرانده است به او یادآوری کنید، وظایفش را به قسمت های کوچکتر که قابل کنترل باشد، تقسیم کنید یا ممکن است متوجه شوید که شخص نمی داند چرا در حال تلاش و تقلا است.

سخن آخر

آنها را تشویق کنید که به دقت در مورد آنچه که آنها در حال انجام هستند، با دقت فکر کنند پس از شناسایی مشکل، از راه حل های طوفان فکری و بحث در مورد چگونگی برخورد با این وضعیت به صورتی که بازدهی بیشتری داشته باشد، استفاده کنید.

Richard_E_Clark

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

مدل رفتارگرایی هدفمند

مدل رفتارگرایی هدفمند

مدل رفتارگرایی هدفمند را می توانید در متن زیر مطالعه کنید:

 

 

یادگیری از طریق رفتار معنی دار (Meaningful) حاصل می شود. این تصوری است که در پشت سر نظریه رفتار گرایی هدفمند می باشد ادوارد سی تولمن (Edward C. Tolman ) روانشناس آمریکایی این نظریه بود که به تشریح جزئیات این مفهوم در سال ۱۹۳۲ در کتابش تحت عنوان “رفتار هدفمند در انسان و حیوان” پرداخت.

این مدل مرکب از پنج نوع یادگیری است:

-یادگیری رویکرد ( Approach learning)
-یادگیری گریز (Escape learning
-یادگیری اجتناب ( Avoidance learning)
-یادگیری نقطه انتخاب (Choice point learning)
-رفتار نهفته (Latent behaviour)

هدف و مقصد

این مدل بر این نکته تاکید دارد که همه ی رفتارها،با دادن چیزی به عنوان مشوق) کسب و یا با محروم کردن از چیزی( آنچه که مطلوب است) طرد می شود، همه ی این رفتارها دارای یک هدف و مقصد می باشد، برای مثال تولمن، موشهای آزمایشگاهی را در یک ماز(Maze) که دارای مسیرهای متفاوت بود قرار داد، و به این منظور از غذا به عنوان تقویت کننده (Reinforcer) استفاده نمود.

کوتاه ترین مسیر

بعداز یادگیری، موشها همیشه کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کردند. هر چند وقتی این مسیرها بسته می شد موشها به سرعت کوتاهترین مسیر جایگزین را انتخاب می کردند، و به طور موفقیت آمیز پاداش (غذا) را به دست می آوردند،تولمن نشان داد که حیوانات یک نقشه شناختی (Cognitive map) رشد یافته از طرح بندی و ترتیب ماز دارند او همچنین گفت که این رفتار نمی تواند رابطه (Habit) محرک و پاسخ ( Stimulus – Response آموخته شده را بیان نماید.

دیگر یافته جالب توجه مربوط به پاداش بود

تولمن تصديق نمود که یادگیری نیازمند پاداش نیست، او سه گروه از موشها را در یک مار پیچیده ( Complex) قرار داد، برای گروه A هیچ پاداشی در نظر نگرفته بود، در گروه B برای هر کوشش و تلاشی، پاداش در نظر گرفته شده بود و برای گروه C از روز یازدهم به منظور رسیدن به یک مکان بخصوص، پاداش در نظر گرفته شده بود. هر دو گروه B و تقریبا بطور مساوی و به سرعت از روز دوازدهم آزمایش، تلویحا نشان دادند که تاثیر پاداش در حیوانات چقدر است، بعلاوه اینکه حیوانات چه میزان یاد می گیرند.
بر اساس این مطالعات اصول رفتار گرایی هدفمند در سه نوع ذیل تعیین گردید:

هدفمند و هدفگرا

یادگیری همیشه هدفمند و هدفگرا (Goal directed) می باشد،یادگیری اغلب اوقات مستلزم استفاده از عوامل محیطی جهت نیل به هدف است،سازمانها کوتاه ترین و آسانترین راه را برای نیل به اهداف انتخاب می کنند.

کاربرد مدیریتی

نظریه رفتارگرایی هدفمند کاربرد چند وجهی برای اقدامات مدیریت منابع انسانی دارد، که مهمترین آنها در اقدام است:

اولا

پاداش می تواند موجب یادگیری رفتار گردد اما خودش (پاداش) یادگیری نیست. به عبارت دیگر به وسیله پاداش ممکن است قادر به ایجاد انگیزه در افراد برای یادگیری شویم.
از آنجایی که در این دوره رقابتی(Competitive)، سازمانها بطور جدی به افراد بالغ (Matured) و شایسته نیاز دارند. از این رو می بایست کار، خودش انگیزاننده اولیه (Prime motivator) داشته باشد.

ثانيا

رفتار بطور کلی هدفمند می باشد، از این رو رفتار کاملا به سازمانها و نوع محیطی که سازمة فراهم می کنند، وابسته است یعنی اینکه عملکرد یک سازمان مساوی با محیط ایجاد شده برای کارکنانش است.

 

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

آموختن مدیریت

آموختن مدیریت

متن زیر مطالبی را در مورد آموختن مدیریت ارائه می نماید:

 

 

مدیران اغلب اوقات پیش از داشتن هر گونه آمادگی، پا به دنیای پر رمز و راز مدیریت می‌گذارند. گاهی این اتفاق از روی اجبار می‌افتد. برای مثال به‌دلیل ترک یکی از اعضای کلیدی و مهم از سازمان بلافاصله سازمان به فکر جایگزین کردن می‌افتد و کارمند جوان و بی‌تجربه‌ای را انتخاب می‌کند.

با این حال نمی‌توان مدیریت را در مدت کوتاهی آموخت، زیرا کیفیت مدیریت به میزان شناخت مدیران از خود و مدیریت بستگی دارد. متاسفانه، بسیاری از مدیران بیشتر دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند تا اینکه سطح کیفیت مدیریت خود را ارتقا دهند و بیشتر به مدیریت تمایل دارند به جای اینکه به فکر بهبود کارهایی باشند که از پس انجام آن به خوبی بر نمی‌آیند.

در ادامه به بررسی چهار اشتباه متداولی می‌پردازیم که بسیاری از مدیران مرتکب می‌شوند.

۱. اکثر مدیران کنترل کردن را با اختیار دادن به دیگران اشتباه می‌گیرند

مدیریت از نظر بیشتر افراد به معنای دستور دادن به دیگران است. اما مدیران واقعی امر و نهی کردن به دیگران را فقط اتلاف وقت می‌دانند و ترجیح می‌دهند تا زمان خود را صرف تشکیل گروه‌هایی کنند که به آنها اعتماد داشته و می‌دانند که از عهده مدیریت کارها بر می‌آیند،یک مدیر موفق شخصی نیست که تمام افراد همیشه از او درخواست کمک کنند بلکه نسبت به تشکیل تیم‌ها آگاهی و اطلاعات کافی دارد و از افراد توانا و با استعداد دیگر به‌منظور تمرکز و یافتن راه‌حل برای مسائل مهم کمک می‌گیرد.

۲. برای بسیاری از مدیران عنوان بیشتر از نیازمندی‌های شغل دارای اهمیت است

بیشتر مدیران به عبارت “من مدیر هستم به همین دلیل باید به حرف‌هایم گوش دهید” تکیه کرده و پافشاری می کنند،متاسفانه، اکثر مدیران بیشتر به سرپرست، معاون یا مدیرعامل شدن اهمیت می‌دهند و مسائل سطحی برایشان اهمیت بسیاری دارد برای مثال می‌خواهند نامشان روی در اتاق مدیریت دیده شود، منظره دفتر کارشان عالی باشد، نامشان در لیست اسامی پیشنهادهای کاری، نفر اول باشد و در ازای انجام کارها و وظایفی که به عهده دارند پاداش‌های کلان دریافت کنند اما مدیران حقیقی به چنین مسائل پیش پا افتاده‌ای اهمیت نمی‌دهند.

۳. مدیران با اینکه نسبت به دیگران کمتر کار می‌کنند

اما انتظاراتشان از هر فرد دیگری بیشتر است،جالب است افراد زمانی که فقط یک کارمند ساده هستند عاشق مقام مدیریت هستند و جالب‌تر اینکه به محض مدیر شدن ناگهان این احساس به آنها دست می‌دهد که باید کمتر از دیگران زحمت بکشند و ضمنا انتظار حقوق، تعطیلات بیشتر و همچنین رفتارهای متفاوتی را از سوی دیگران دارند،اما مدیران واقعی به محض مدیر شدن سخت‌تر از گذشته کار می‌کنند، به موقع و پیش از سایر کارمندان در محل کار حاضر می‌شوند و آخرین فردی هم هستند که آنجا را ترک می‌کنند.

۴. بیشتر مدیران رفتاری مشابه رفتار مدیران خود دارند

هیچ مدرسه عملی برای یادگیری نکات مدیریتی در دسترس نیست، کلاس خاصی هم در مقطع متوسطه، دبیرستان یا حتی دانشگاه برای آموزش مباحث مدیریتی وجود ندارد بلکه مهارت‌های مدیریتی از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود و بسیاری از افرادی که پا به عرصه مدیریت می‌گذارند رفتاری مانند مدیرانشان با دیگران دارند.

سخن آخر

با این حال مدیران واقعی، اغلب روش‌هایی را به‌کار می‌برند که مدیرانشان برای مدیریت استفاده می‌کردند به تاکتیک‌هایی که دارای انگیزه بوده فکر می‌کنند و تاکتیک‌های دارای نقص را هم بررسی کرده سپس بر اساس تجارب خود، درباره چگونگی مدیریت اطرافیان تصمیم‌گیری می‌کنند،آنها دائما به فکر افزایش مسوولیت پذیری در کارمندان و یافتن راه‌هایی برای تقویت کارآیی خود هستند.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تمرینات سخنوری

تمرینات سخنوری

تمرینات سخنوری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

ضبط صدا و تصویر

سخنرانی های خود را ضبط کنید،(چه ویدیو و چه به صورت صوتی) و این فایل ها را چندین بار تماشا (ویا گوش) کنید،در هنگام مشاهده این فایل ها سعی کنید تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و آن ها را در جایی یادداشت نمائید.

برای مثال:

-در 2 سخنرانی قبلی دو شروع مختلف را امتحان کردم. که شروع به همراه داستان برای مخاطبین جذاب تر بود.

-در بعضی قسمت ها به دلیل تند صحبت کردن نتوانستم منظور را به خوبی منتقل نمایم.

-در هنگام صحبت کردن بیش از حد دست خود را درون جیب قرار میدهم.

-زیاد راه رفتنم در برخی مواقع باعث حواس پرتی مخاطبین میشود.

-این نکته بسیار حائز اهمیت است که شما بتوانید از صدا و تصویر خود در جهت بهبود قدرت سخنوری و فن بیان خود استفاده کنید.

-مشخص کردن این آیتم ها باعث می شود تا به مرور زمان اشکالات موجود در خود را به راحتی حل وفصل نمایید.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

نقش قربانی

برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند

برخورد با همکاری که نقش قربانی را بازی می‌کند را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:

 

 

بعضی‌ها دوست دارند همیشه نقش قربانی را بازی کنند هیچ وقت هیچ چیز تقصیر آنها نیست و فکر می‌کنند همه می‌خواهند برایشان دردسر درست کنند یا به آنها صدمه بزنند کار کردن با چنین همکاری می‌تواند به شما آسیب بزند.

هالی ویکز

«هالی ویکز»، سخنران مدرسه کندی هاروارد می‌گوید: «کار کردن در کنار کسی که همیشه احساس می‌کند قربانی است، واقعا افسرده‌کننده است حس می‌کنید در آن شرایط گیر کرده‌اید و راه فراری نیست وقتی او را می‌بینید که دارد به سمتتان می‌آید، انرژی منفی اش دلسردتان می‌کند.»

پاراویس پارتنرز

«ایمی جن سو»، از مدیران شرکت «پاراویس پارتنرز» می‌گوید: «شاید بزرگ‌ترین‌ چالش در برخورد با همکاری که این طرز فکر را دارد، انرژی منفی‌ای است که از خودش ساطع می‌کند وقتی سرتان شلوغ است، آخرین چیزی که می‌خواهید بودن در کنار کسی است که همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بیند.»

برای برخورد با چنین کسی که قطعا در گروه افراد بدقلق قرار می‌گیرد، نکاتی وجود دارد که از این قرارند:
همدلی کنید

ایمی می‌گوید: «برای شروع، این را بدانید که حس قربانی بودن همیشگی همکارتان، هیچ ربطی به شما ندارد. پس آن را به خودتان نگیرید. سعی کنید عجولانه قضاوت نکنید همدردی با او کمکتان می‌کند این را درک کنید که او دنیا را جور دیگری می‌بیند و زندگی کردن به شکل یک قربانی، آن هم هر روز، باید سخت باشد.» با او همدردی کنید.

مثبت باشید

ایمی می‌گوید: «سپس به این فکر کنید که چطور نگذارید رفتار سمی همکارتان روی شما تاثیر بگذارد.» مهمتر از همه، وقتی این شخص خاص روی اعصاب شما می‌رود، سعی کنید یک نقطه مثبت در او پیدا کنید. ویکز توصیه می‌کند: «وجوه مختلف او را کشف کنید. روی وجه غرغرو، شکاک یا عصبی او زوم نکنید. به دنبال وجوه تشابه باشید، حداقل به این فکر کنید که هر دویتان به سازمان متعهد هستید.»

داستان را جور دیگری روایت کنید

فرض کنید همکارتان دارد پشت سر رئیسش بد می‌گوید چون فکر می‌کند رئیس همه کارها را روی سر او ریخته و بقیه بیکارند. ویکز توصیه می‌کند که چیزی در این مایه‌ها بگویید: «می‌دانم که استرس زا است اما شرط می‌بندم چون تو از همه لایق تر و قابل اعتمادتری، کار بیشتری به تو می‌سپارد و نمی‌داند تحت فشاری.»

به او اعتبار ببخشید

ایمی می‌گوید: «برای این‌جور آدم‌ها، اعتبار معمولا مثل یک حلقه گمشده است. آنها حس می‌کنند دیده نمی‌شوند و کسی به آنها توجه نمی‌کند.» برای همین، با خودشان می‌گویند «اگر گلایه کنم یا نقش قربانی را بازی کنم، حتما صدایم را خواهند شنید یا از من قدردانی خواهند کرد.» ایمی معتقد است این آدم‌ها گاهی فقط به تقویت روحیه و انرژی مثبت نیاز دارند که از جای دیگری آن را نمی‌گیرند.

راه‌حل ارائه دهید

یک پاسخ دیگر به گلایه‌های بی‌پایان او، ارائه راهی برای حل مشکل است ایمی می‌گوید: «دلیل گله و شکایت کردن او، شاید این است که یک نیاز ناگفته دارد که باید به آن رسیدگی شود. » هر کاری می‌کنید، حواستان باشد که او وارد فاز غر‌زدن نشود. این کار، کمترین فایده‌اش این است که او می‌فهمد نمی‌تواند پیش شما غر بزند و اگر بزند، به مرور تمایلتان برای صحبت با او را از دست می‌دهید.

با او روراست باشید

ایمی می‌گوید: « اگر رفتار او دارد به عملکرد کسب وکار آسیب می‌زند، باید درباره تاثیرش با او صحبت کنید.» رئوف و باملاحظه باشید ویکز می‌گوید: «در اینجا، کلمات و لحن شما خیلی مهم است.» اگر بگویید: «تو شکاکی و خیلی نق می‌زنی»، او اصلا به حرفتان گوش نمی‌دهد. بهتر است درباره رفتارهایی صحبت کنید که باید در خود تقویت کند، نه رفتارهایی که دوست دارید از آنها دست بردارد.

با رئیستان صحبت کنید

ایمی می‌گوید: «اگر پیش رئیس بروید و از همکارتان شکایت کنید، خودتان یک جورهایی شبیه همکارتان می‌شوید اما اگر واقعا اعتقاد دارید که رفتار او دارد به تیم صدمه می‌زند یا روی کسب وکار تاثیر منفی گذاشته، باید درباره‌اش صحبت کنید.» ویکز معتقد است که محوریت گفت‌وگو، نباید «شخصیت‌ها» باشند. به جایش، چیزهایی بگویید که برای رئیستان مفید باشد. حرف هایتان را در قالب کار بزنید.»

حد و مرز بگذارید

ایمی می‌گوید: «اگر این فرد، همیشه سر میز شما می‌آید که آه و ناله کند، باید برای رابطه‌تان قوانین جدید تعریف کنید.» بی‌ادبی یا بی‌احترامی نکنید اما در مورد حد و مرزهایتان، صریح باشید ساکت بمانید و با استفاده از زبان بدن، برایش پیغام بفرستید که بداند علاقه‌ای به صحبت ندارید.»

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس برای یک چانه‌زنی موفق کافی نیست

اعتماد به نفس برای یک چانه‌زنی موفق کافی نیست را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:

 

 

همه می‌دانند که برای چانه‌زنی در مورد اضافه حقوق یا ارتقای شغلی، داشتن اعتماد به نفس ضروری است،اما به جز اعتماد به نفس، عوامل شناختی دیگری هم وجود دارد که افراد را هنگام مذاکره در مورد یک موضوع،به عقب می‌راند.

مهارت‌های لازم

مثلا تحقیقات نشان می‌دهد بیشتر زنان اگر اشتباهی در محیط کار مرتکب شوند، فکر می‌کنند دلیل آن نداشتن مهارت‌های لازم بوده است، اما اگر به یک دستاورد حرفه‌ای برسند، آن را شانسی می‌دانند بدتر آن است که در بررسی عملکرد کارکنان، این چرخه بازخورد منفی به قضاوت‌های تبعیض‌آمیز منجر می‌شود.

چانه‌زنی‌

برای غلبه بر این موانع چه باید کرد؟ ضمن اینکه فرد باید همه دلایلی را که شایسته افزایش حقوق یا ارتقای شغلی است به خودش یادآوری کند، باید نگاهش را به چانه‌زنی‌های پرتنش تغییر دهد و بر سه حوزه متمرکز شود:

1- تمرین، تمرین و تمرین:

وقتی تصمیم گرفتید در مذاکره با مدیرتان چه بگویید، بیان آن جملات را با دوست یا همکار نزدیک‌تان تمرین کنید. این کار علاوه بر اینکه اضطرابتان را هنگام مواجه شدن با مدیر کم می‌کند، باعث می‌شود از نظرات یا انتقادات کسی که با او تمرین می‌کنید، بهره ببرید.

2- اضطراب‌تان را بپذیرید:

صحبت کردن در مورد افزایش حقوق یا ارتقای شغلی ذاتا کار پراسترسی است و وقتی به دل چنین مذاکره‌ای می‌روید، این اضطراب چند برابر می‌شود. به جای اینکه این واکنش‌های روانی را یک امر منفی بدانید، به خودتان القا کنید که چنین حسی طبیعی است. به خودتان بگویید حتما می‌خواهید کار مهمی انجام دهید که بدنتان چنین واکنشی نشان داده و به این ترتیب، حس‌تان را مثبت کنید.

3- از وسواس فکری پرهیز کنید:

به ساعت نگاه می‌کنید و می‌بینید یک ربع دیگر به قرارتان با رئیس برای صحبت در مورد افزایش حقوق باقی مانده است،چیزهایی که قرار است بگویید را برای آخرین بار با خودتان مرور می‌کنید، درست است؟ خیر، اشتباه است دقایقی مانده به شروع جلسه، وقت آماده شدن نیست؛ بلکه از این زمان برای خالی کردن ذهن‌تان استفاده کنید،مثلا به موسیقی محبوب‌تان گوش دهید، پیاده‌روی کوتاهی داشته باشید یا هر کاری که لازم است برای آرامش‌تان انجام دهید.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

استرس به‌طور موثری سود برد

از استرس به‌طور موثری سود برد

از استرس به‌طور موثری سود برد متن زیر را می توانید برای آگاهی بیشتر مطالعه بفرمایید:

 

افراد این توانایی را دارند که جهت پیشرفت از انرژی موجود در استرس استفاده کرده و آن را به موفقیت تبدیل کنند استرس معمولا با احساس خوبی همراه نیست، اما باید باور کرد که در نهایت می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

استرس

هدف از داشتن استرس این است که افراد بتوانند از حوادث به آرامی عبور کنند،انسان‌ها هرگز خلاقانه‌تر از زمانی نیستند که تحت استرس قرار می‌گیرند؛ زیرا تقریبا هرکاری می‌کنند تا از استرس خلاص شده و بار دیگر آرامش را تجربه کنند،اگر نسبت به استرس واکنش شدیدی نشان دهید، مطمئنا میزان آن بیشتر شده و مشکلات جدی‌تری پیش می‌آید. برای اینکه بتوان از استرس به‌طور موثری سود برد باید با حفظ آرامش، به استفاده از بهترین استراتژی‌هایی فکر کرد که از شدت مشکلات بکاهد؛ همچنین موفقیت و پیشرفت فرد را تضمین کند.

چالش‌های احتمالی

هر اندازه استراتژی‌های بیشتری یاد بگیرید و به‌کار ببرید، برای مواجهه با چالش‌های احتمالی در آینده از آمادگی بیشتری برخوردار خواهید بود و میزان موفقیت را افزایش می‌دهید،هنگامی که افراد استرس بیش از حدی را متحمل می‌شوند، مجبور هستند تا برای درخواست کمک، مشاوره و حل مشکلات از دیگران کمک بخواهند زمانی که دیگران را در چالش‌های خود درگیر می‌کنید، نه‌تنها سریع‌تر و کارآمدتر می‌شوید، بلکه متوجه چگونگی حل و فصل مشکلات از سوی دیگران نیز می‌شوید

راهکار‌های جدید

در واقع این یک هدیه ارزشمند است که می‌توانید راهکار‌های جدیدی را برای رفع مشکلات احتمالی بیاموزید،مشکلاتی که پیش از این، حتی به عنوان مشکلات به آنها فکر هم نمی‌کردید،علاوه‌بر این زمانی که فشار استرس را با دیگران قسمت می‌کنید، احتمال اینکه بیش از حد خسته و فرسوده شوید به مراتب کمتر است.

طرز فکر منفی

هیچ عاملی بیشتر از یک طرز فکر منفی که به علت قرار گرفتن در شرایط تنش‌زا به وجود می‌آید، مانع موفقیت افراد نمی‌شود،اگر می‌خواهید از استرس به بهترین نحو استفاده کنید، باید از سیگنال استرس به‌عنوان یادآوری‌ها کمک بگیرید تا بتوانید تفکر مثبتی را برگزینید،اینکه از استرس برای موارد مثبت یا منفی استفاده کنید به خود فرد بستگی دارد چگونگی پاسخ به اتفاقات پیرامون یک انتخاب است. نتیجه داشتن طرز فکر منفی هرگز اتفاقات خوب و مثبتی نیست.

به همین دلیل

لحظاتی که استرس را تجربه می‌کنید، به اندازه‌ای اعتقادات مثبت را در خود تقویت کنید تا بتوانید تمرکز کافی بر یافتن راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکلات را داشته باشید.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

ده خصلتی برای موفقیت

ده خصلتی که شما برای موفقیت ندارید!

ده خصلتی که شما برای موفقیت ندارید!با ما همراه باشید:

 

-‌همین الان قلم و کاغذ بدست بگیرید و ده خصلتی که کسب و کار شما از دید مشتری ندارد را بنویسید

-بعد از نوشتن این ده خصلت ، بقیه مقاله را بخوانید!

-به فکر آمدن روز های خوب نباشید ، به فکر ساختن روزهای خوب باشید.

-شصت درصد فعالین اقتصادی به دیوار خورده اند وعلت یک چیز است : عامل شکست تاخیر در بروز رسانی محصولات و خدمات است.

-چه چیز هایی را در شرکت یا بیزینس خود می توانید حذف کنید ، لیستی ده گانه از آن تهیه کنید.

-نگاهی مثبت به شکست داشته باشید.

-چه چیزی محصول شما را برای مشتری خواستنی تر می کند؟( ویژگی آن را بنویسید)

-شما نیاز به باز تعریف بازار دارید ، بازار نسبت به نرخ ارز ، واکنش نشان داد و بازار دیگری شده است ، بیزینس هایی که شکست خورده اند ، پوست اندازی بازار را نفهمیده اند و تمرکز آنها بر پیش بینی نرخ ارز است ، تا ضرورت تغییر در نوع بیزینس.

-رصد فعالیت رقبا لازم است.

-عامل شکست،ناتوانی در واکنش به تغییر نگرش مشتری نسبت به محصول شماست.

-از خواسته های مشتریان کنونی فاصله زیادی دارید.

-شناختی از روحیات مشتریان خود ندارید.

-آیا فضایی در شرکت ایجاد کرده اید که پرسنل بتوانند از پتانسیل های درونی خود به بهترین شکل استفاده کنند؟

-هر جا تجارت موفقی دیدید بدانید کسی ، زمانی ، تصمیم جسورانه ای گرفته است.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

قاطع باشید

قاطع باشید

 

 

اگر شما هم مثل من فیلم پدرخوانده را چندین بار دیده باشید, شاید فیلم را همراه با شوک و احترام ببینید!!شما در صحنه ای میبینید دون کارلئونه یک از اعضای خانواده اش را در نهایت بی رحمی میکشد و در سکانسی بعد میبینید کاملا منطقی میداند چه میخواهد و برای رسیدن به آن تلاش میکند, قاطع است و فرمان احترامی از درونش ساطع میشود.

متعهد باشید

شما لازم نیست مانند پدرخوانده قاتل باشید تا به خواسته هایتان برسید فقط کافیه بدانید چه میخواهید, تصمیم بگیرید برای بدست آوردن خواسته هایتان تلاش کنید و بر روی تصمیماتتان متعهد باشید شما باید بدانید در تیم کاریتان چه کسی تصمیمات درست را اتخاد میکند, به او اعتماد کنید و قاطعانه به تصمیم گرفته شده عمل کنید, زیرا تامل و درنگ بعضی اوقات تا ابد طول میکشد…

مهارت‌های زندگی

“قاطعیت”، یکی از مهارت‌های زندگی است، مهارتی که به ما می‌آموزد چگونه هزینه روابط‌مان را با آدم‌های اطراف‌مان به حداقل برسانیم،قاطعیت بر مبنای تعادل رفتاری شکل می گیرد: در واقع پیش زمینه قاطعیت هر فرد نیازمند پیش بینی نیازها و خواسته ها او بوده به طوری که حقوق، احتیاجات و خواسته های دیگران را نیز در نظر بگیرد وقتی شما قاطع باشید، خواسته خود را به طرف خود انتقال می دهید اما الزامی به انجام شدن آن نیست.

پرخاشگري و قاطعيت

قاطعيت روابط مثبت ميان كاركنان و احترام آنها به يكديگر را تشويق مي كند،قاطعيت مجموعه از مهارت‌هاست كه هركسي از راه تمرين مي تواند به آن دست يابد افراد پس از كسب مهارت قاطعيت مي توانند بدون اضطراب بي مورد احساسات صادقانه خود را ابراز دارند و حق خود را بدون انكار حق ديگران مطالبه كنند. پرخاشگري و قاطعيت مفاهيمي هستند كه اغلب با هم اشتباه مي شوند. قاطعيت وسيله اي ارزشمند براي رسيدن به اعتماد به نفس و كنترل خويش است….

به طور کلی افراد قاطع

وضعیت «برد- برد» را در روابط راحت تر به دس می آورند. آنها به ارزش طرف مقابل نیز توجه کرده و با توجه به آن زمینه مشترک را سریع پیدا می کنند.
-حل کننده بهتری از مسائل هستند، نسبت به انجام وظایف و یافتن راه حل توانمند تر نشان می دهند.
-استرس کمتری دارند- آنها از قدرت شخصی خود، آگاه هستند و حس تهدید یا قربانی بودن در موارد بدون پیش بینی و غیر قابل انتظار به آنها دست نمی دهد.
-کننده کار هستند- آنها از عهده کارهای به خوبی بر می آیند- زیرا می دانند که می توانند.

در نتيجه:

جدیت و قاطع بودن قابل_یادگیری و اکتساب است. البته هر کسی درجه ای از آن را دارد و می توان آن را تقویت کرد. فقط باید مراقب باشید که قاطعیت بیش از حد به رفتار تهاجمی و خشونت آمیز تبدیل نشود.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'