نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

 

 

 

ویژگی ها و چارچوب ها
بخش بعدی

ارائه چارچوبی برای نظارت و کنترل کارآمد این چارچوب مبتنی بر تئوری نظارت معنادار، کارآمد و تعالی جو و تحقیقات انجام شده محققان دیگر در زمینه نظارت است.

تدوین چشم انداز و راهبردها

الف)تدوین چشم انداز و راهبردها چشم انداز و راهبرد به عنوان فرمان حرکت مشترک می تواند جهت فعالیتهای دستگاه های نظارتی را در مسیر اهداف، هدایت کند و از هدر رفتن نیروها جلوگیری کند. ضمن اینکه با تدوین چشم انداز و راهبردها در واقع افق های قابل دسترسی و مورد نظر حاکمیت را مشخص میکنیم و بر این اساس گامهای عملی برای رسیدن به آن تعریف می شود تأکید بر ادبیات مشترک و داشتن دیدگاه روشن از نظارت نیز در درون چشم انداز تعریف می شود.

دو بعد قابل بررسی

ب) تعامل با بیرون این تعامل از دو بعد قابل بررسی است در بعد اول تعامل دستگاه نظارتی با مردم مطرح است که به دلایل گفته شده این تعامل به درستی صورت نمی گیرد و شرط تحقق نظارت کارآمد افزایش این تعامل در راستای چشم اندازها و استراتژی ها و از طریق اطلاع رسانی دقیق با بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات است،این فناوری ها امروز در امر گزارش دهی، گزارش گیری، دریافت بازخورد عملکرد و اصلاح درونی سیستم حائز اهمیت است در بعد دوم تعامل بین دستگاه های نظارت کننده و نظارت شونده مطرح می شود که خود بر بهبود فرهنگ نظارت و نظارت پذیری مبتنی است. تأکید بر جنبه های مثبت و اصلاحی و پرهیز از مچگیری می تواند در بهبود این تعامل مؤثر باشد.

ساده سازی ساختارها

ج) ساده سازی ساختارها ساختارهای نظارتی هرچه ساده تر و انعطاف پذیرتر باشند، کارآمدی آنها بیشتر خواهد بود. د) منابع انسانی منابع انسانی توانمند نیاز شناخته شده ای است افراد باید واجد توانایی های خاص عصر اطلاعات، توانایی های ارتباطی، تخصص و تجربه بوده و آموزش های لازم را در این زمینه دیده باشند چنین فرایندی موجب جلب اعتماد دستگاه های نظارت شونده و مردم خواهد شد.

تدوین راهبردها

ه)بهره گیری از شاخص ها با تدوین راهبردها و به دنبال آن تعریف و تدوین اهداف، باید شاخص های تحقق اهداف شناسایی و تعریف شوند در واقع نظارت زمانی مفهوم پیدا می کند که ما شاخص های موجود را با شاخص های مطلوب مقایسه کنیم.

پاسخ گویی و شفافیت

و) پاسخ گویی و شفافیت در تمام مراحل نظارت، هم از سوی دستگاه های نظارت شونده و هم از سوی دستگاه های نظارت کننده باید احساس پاسخ گویی به مردم و مقامات مسؤول وجود داشته باشد این امر نیازمند شفافیت در عملکرد است و بدون آن، هم نظارت مختل میشود و هم نتیجه آن فساد اداری و اقتصادی خواهد بود، زیرا هر جا پنهان کاری و انحصار وجود داشته باشد، نتیجه غیرقابل اجتناب آن، فساد خواهد بود.

فناوری پیچیدگی های دنیای امروزی

ز) بهره گیری از فناوری پیچیدگی های دنیای امروزی جز با استفاده از فناوری های روز قابل حل نیستند اگر تا دیروز کنترل و نظارت مستقیم ضمن عملی بودن در مواردی نیز مؤثر واقع میشد، امروز به دلیل ظهور پدیده هایی چون کار از راه دور، آموزش از راه دور، تجارت الکترونیکی و… سازمان ها به سمت مجازی شده پیش میروند؛ به طوری که زمان و مکان در انجام امور فوق، مفهوم خود را از دست داده است. پیداست در چنین فضایی شکل نظارت نیز تغییر یافته و نظارت همزمان با استفاده از فناوریها به عنوان رویکردی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان : ویژگی ها و چارچوب ها

 

 

 

بخش بعدی
ویژگی های نظارت و کنترل کارآمد
۱-مشارکت:

باید کلیه کارکنان در کنار شهروندان در نظارت مشارکت داشته باشند. اعضایی که فواید و اهداف نظارت را میدانند و منافع خود، دستگاه، گروه و صنف و جامعه خود را در آن باور دارند، مشارکتشان، نظارت و کنترل عملکرد افراد را کم هزینه و کاراتر خواهد کرد. همه اعضای این جامعه باید باور داشته باشند و بفهمند که در توسعه کشور سهیم و مؤثرند و مشارکت دارند.

۲-اجتماعی شدن و احترام گذاشتن:

نیاز به احترام قویترین نیاز در وجود آدمی است؛ چه در بعد قدرت و چه در بعد عزت نفس و احترام به خویشتن و دیگران؛ بنابراین با جامعه نظارت شوندگان باید با احترام برخورد شود.

۳-پرهیز از ترساندن:

ترس به عنوان یک عامل انگیزشی تنها در ارتباط با خداوند مطرح است. کنترل نظارت شوندگان از طریق ترس برای رعایت مقررات و ضوابط در بلندمدت مؤثر نخواهد بود.

۴-آگاهی افراد از اهداف نظارت:

باید مردم و نظارت شوندگان را از رسالت و اهداف نظارت آگاه کنیم؛ وقتی از آن آگاهی یافتند به آن تعهد خواهند داشت.

۵- ایجاد محیط پدیدآورنده انگیزشی:

فرهنگ کارآمد نظارت یک محیط پدیدآورنده انگیزش ایجاد می کند؛ یعنی شرایطی فراهم میکند که افراد از انجام و رعایت قوانین و مقررات لذت میبرند، پس باید با آموزش، تبلیغ، ترویج و عمل به آن، این فرهنگ را ایجاد کنیم.

۶- تنظیم فاصله بین واحدهای نظارت کننده و نظارت شونده:

فاصله بین نهادهای نظارت کننده و جامعه مورد نظارت اهمیت دارد و نمیتوان در آن واحد هم نظارت دقیق را پیشه کرد و هم شناخت مفیدی از کارکرد گروه ها و دستگاه های نظارت شونده به دست آورد.

۷-انعطاف پذیری در روش های نظارت:

تقریباً تنها روش مورد استفاده در سیستم های فعلی نظارت ما مراجعه مستقیم ناظر و مشاهده وضعیت تخلف و اقدام برای حل یا رسیدگی به آن است. سیستم، روش یا روش های دیگری را پیشنهاد یا پیشبینی ننموده است.

۸-تمرکز بر اصلاح و تشویق:

بیشتر سیستم های فعلی نظارت، جنبه تنبیه و مجازات دارند تا اصلاح و تشویق، بررسی و پژوهش های علمی نشان داده است که تشویق مؤثرتر از تنبیه بوده است؛

۹-تاکید بر نقاط قوت:

سیستم (مجموعه روش ها و قوانین و مقررات) نظارت ما بر نقاط ضعف، تخلفات و بحرانها متمرکز است و نقاط مثبت و مزیتها را کمتر مورد توجه قرار میدهد و به خاطر همین است که بیشتر جنبه تنبیه و مجازات گرفته اند. باید فرهنگ نظارت بر نقاط قوت اعضای جامعه مورد نظارت تاکید کند که هیچ گاه خلاف نمی کنند و به قانون پذیری و درستکاری شهرت دارند.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اعتماد و تیم

اعتماد و تیم

 

 

 

به مدل زیر دقت کنید:

این مدل تمام مشکلاتی را که در تیمها دیده اید، تصویر میکند. و مهمتر از همه میگوید که برای شروع کار باید شالوده ای از اعتماد در بین اعضای تیم ایجاد شود. به زیبائی توضیح میدهد که بی اعتمادی است که سبب میشود نتوانیم به جای گریز از تقابل،با آن مواجه شویم و آن را حل کنیم وقتی نتوانستیم از تقابل نهراسیم، نمیتوانیم تعهد مشترکی را بپذیریم، یعنی من نمیتوانم مسئولیت کاری را بپذیرم که شما، شمائی که بینمان اعتمادی نیست، و اختلاف نظرهایمان را نمیتوانیم با هم حل کنیم، هم در آن سهم دارید در این شرایط است که تیمی که من و امثال من با آن شرایط در آن هستیم، نمیتواند تعهد کند که کاری به موقع انجام خواهد شد و از این تیم هیچ نتیجه ای بدست نخواهد آمد.

زمان کوتاه

حالا به ابعاد این کارها فکر کنید خوب فکر کنید آیا این کارها در حد یک کارگاه یک یا دو روزه است؟ آیا میتوانید اعتماد بین افراد را در زمان کوتاه ایجاد کنید؟ باور کنید که نمیشود این عرض من نیست، این باوری است که همه به آن اذعان دارند. تیم سازی و القای کار تیمی، زمان میخواهد اقلاً ۶ ماه و به صورت بهینه ۱۲ ماه و گاهی بسیار بیشتر کار و زمان و تمرین لازم است تا جرقه های کار تیمی زده شود.

تبدیل شدن گروهی

تبدیل شدن گروهی از آدمها که فقط کنار هم قرارشان داده ایم، به تیمی که کارآئی خوب و تیمی داشته باشد، زمان بر است،سفرها و گردهمائیها همه خوب هستند، اما اینها فقط “یخ هارا آب میکنند” باید ادامه داد، تا تیم، تیم شود،جمله جالب دیگری که دیده ام این است که اعتماد مثل یک حساب است. برخی کارهای شما اعتماد را خرج میکند و کاهش میدهد، برخی دیگر اعتماد را بالا میبرد و افزایش میدهد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

رهبری چیست؟

رهبری چیست؟

 

 

 

“رهبران کسانی هستند که کار درست را انجام میدهند و مدیران کسانی هستند که کار را درست انجام میدهند” (پروفسور وارن نیس ) رهبری هنر مجاب کردن فرد دیگر است به انجام کاری که شما میخواهید انجام شود، چون خود فرد میخواهد آن کار را انجام دهد(دوایت ایزنهاور)رهبران به خود و سایرین در انجام کارهای درست یاری میرسانند انها جهت را تعیین، یک چشم انداز الهام بخش تصویرسازی و چیزهای جدید خلق میکنند، رهبری یعنی تعیین نقشه راهی که برای رسیدن به پیروزی در غالب یک تیم یا سازمان نیاز است پیموده شود رهبری یک عمل پویا، پرطراوت و الهام بخش است،البته باید توجه داشت درست است که رهبران جهت را مشخص میکنند ولی بایست با استفاده از مهارتهای مدیریتی پیرامون خود را به سمت هدفی درست و در مسیری هموار و موثر هدایت کنند.

تعریف رهبری

با توجه به تئوری رهبری تحولی، یک رهبر موثر شخصی است که اقدامات زیر را انجام میدهد:خلق یک چشم انداز الهام بخش برای آینده در عالم تجارت، چشم انداز عبارتست از یک ترسیم واقعی، متقاعد کننده و جذاب از جایی که می¬خواهیم در آینده باشیم. چشم انداز جهت را نشان میدهد، اولویتها را مشخص می سازد و برای اینکه بتوان دستاوردهای ضروری را پایش کرد شاخص تعیین میکند.رهبری جنبه تحلیلی چشم انداز را با شور و اشتیاق ارزشهای مشترک تلفیق کرده و یک چیز معمول و قابل درک برای افراد تحت رهبری پدید می آورد.

انگیزه والهام بخشیدن به افراد

1- یک چشم انداز متقاعدکننده اساس رهبری را تشکیل میدهد. ولی این توانایی رهبران است که بتوانند افراد را برای رسیدن به این چشم ¬انداز برانگیزانند.یکی از راههای کلیدی 2- برای انجام این کار استفاده از تئوری انتظارات است.
3- رهبران موفق دو انتظار مختلف را با یکدیگر پیوند میدهند.
4- انتظار از اینکه تلاش زیاد به نتایج خوب میانجامد
5- انتظار از اینکه نتایج خوب به پاداش ها یا مشوق های جذاب میانجامد.

مدیریت دستیابی به چشم انداز

این حوزه از رهبری حوزه ای است که با مبحث مدیریت مرتبط میشود،با توجه به مدل رهبری موقعیتی هرسی بلانچارد، زمانی برای گرفتن وجود دارد، زمانی برای فروختن، زمانی برای مشارکت کردن و زمانی برای محول کردن،دانستن اینکه چه رویکردی در چه زمانی میبایست مورد استفاده قرار گیرد در موفقیت رهبری بسیار کلیدی است.رهبران میبایست مطمئن شوند کارهایی که باید برای رسیدن به چشم انداز انجام شود بدرستی مدیریت میشود، حال بوسیله خودشان یا بوسیله مدیر یا تیمی از مدیران که وظیفه این مدیریت از سوی رهبر به آنها محول شده است.

هدایت و ساخت یک تیم برای دستیابی به چشم انداز

پرورش افراد و تیم، فعالیتهای مهمی هستند که توسط رهبران تحولی انجام میشود،برای پرورش یک تیم، رهبران میبایست اول درک درستی از دینامیک و مجموعه عوامل و نیروهای تاثیرگذار بر عملکرد تیم داشته باشند مدل های معروف بسیاری در این خصوص وجود دارد. مانند رویکرد نقشهای تیمی بلبین و تئوری شکلگیری، درگیری، انسجام و

تکامل توکمان

سپس رهبران اطمینان حاصل می کنند که افراد مهارت ها و تواناییهای ضروری برای انجام وظایف خود و دستیابی به چشم انداز را در اختیار دارند. آنها این کار را با دادن و گرفتن بازخورد و بوسیله آموزش و راهنمایی افراد برای بهبود کارایی فردی و تیمی شان انجام می دهند.

کلمات رهبر و رهبری

کلمات رهبر و رهبری اغلب بطور اشتباه برای تشریح افرادی که در واقعیت”مدیریت” می کنند بکار برده می شوند این افراد ممکن است بسیار بامهارت باشند، درشغل خود بسیار خوب بوده و برای سازمانشان ارزشمند باشند ولی این ویژگی ها از آنها یک مدیر عالی میسازد نه یک رهبر،بنابراین دقت کنید که چگونه از این کلمات استفاده می کنید و تصور نکنید افرادی با جایگاه رهبری در شغلشان، افرادی که خود را با عنوان رهبر تشریح میکنند یا حتی گروههایی که تیم رهبری نامیده میشوند، در واقعیت رهبری میکنند.

سخن آخر

یک خطر مهم در این شرایط این است که کسانی یا سازمان هایی که توسط این افراد یا گروهها مدیریت می شوند فکر میکنند که تحت رهبری آنها هستند، در صورتیکه چنین نیست در واقع ممکن است هیچ رهبری با هیچ تعیین چشم اندازی و هیچ فرد ملهم یا الهام گرفته ای وجود نداشته باشد این شرایط میتواند موجب بروز مشکلاتی جدی در درازمدت گردد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

 

شرکت آریان گستر

مقاله 94 کیلومتر

مقاله 94 کیلومتر

 

 

 

هلند، این کشور کوچک، دنیا را تغذیه می‌کند‼️

هلند، کشوری کوچک، با 17 میلیون جمعیت به دومین صادرکننده محصولات غذایی جهان تبدل شده است‼️این کشور تقریباً از تمامی منابعی که برای کشاورزی در مقیاس بزرگ لازم است محروم است؛ هلند دومین صادرکننده محصولات کشاورزی غذایی بعد از آمریکایی است که 270 برابر بیشتر زمین کشاورزی دارد،هلند بزرگترین صادرکننده گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز و دومین صادرکننده سبزیجات در دنیا است، یک سوم تجارت جهانی دانه های سبزیجات خوراکی از هلند سرچشمه می گیرد این موفقیت ها فقط در 94 کیلومتر مربع گلخانه (ها) بدست آمده است، مساحت شهر تهران 730 کیلومتر مربع است راز موفقیت هلند استفاده از تکنولوژی های برتر و گلخانه‌های پیشرفته کشاورزی است، این تکنولوژی ها برداشت در سطح هکتار را به شدت افزایش داده است.

نمونه ای از تکنولوژی های بکار رفته در هلند:

1-با استفاده از سنسورهای حساس، در مصرف آب برخی از محصولات کلیدی تا 90 درصد صرفه جویی بعمل آمده است.
2-در هلند 15 نوع گوجه فرنگی با ارتفاع 6 متر پروش داده می شوند که ریشه آنها نه در خاک بلکه در محلولهای مغذی قرار دارد.
3-هلند به طور کامل استفاده از آفت کشهای شیمیایی را کنار گذاشته است.
4-از سال 2009 به بعد پروش دهندگان مرغ و دام و طیور استفاده از آنتی بیوتیک را حدود 60% کاهش داده اند
5-کشاورزان برای تنظیم دمای گلخانه ها از انرژی زمین گرمایی (geothermal) استفاده میکنند.
6-کشاورزی هیدروپونیک که در آن محصولان بدون خاک و با استفاده از محلولهای مغذی رشد میکنند، مصرف آب و هزینه ها را به شدت کاهش داده است.

کشور آمریکا

راز پیشرفت ها در تحقیقاتی است که در دانشگاه واخنینگن (Wageningen) هلند صورت می گیرد؛ این دانشگاه بهترین موسسه تحقیقاتی جهان در زمینه کشاورزی است ،اگر آمریکا سیلیکون ولی (Silicon Valley) کالیفرنیا را به عنوان مرکز نوآوری های تکنولوژیکی دنیا در اختیار دارد، هلند نیز فوود ولی (Food Valley) را به عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی دنیا دارد اگر دانشگاه کالیفرنیا مرکز ثقل سیلیکون ولی آمریکاست، دانشگاه واخنینگن نیز مرکز ثقل فوود ولی هلند است.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها را در متن زیر بخوانید:

 

 

قسمت بعدی
۵- همیشه فرایندها و استراتژی‌های جدید فروش را آزمایش کنید

*همیشه آزمایش کنید، در ایجاد فرایند فروش، هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی وجود ندارد.

*فهمیدن بهترین جا برای شروع سخت است، ولی به هر حال باید از جایی شروع کنید.

*شما باید مشتریان ایده‌آل خود و بهترین روش تماس با آنها را شناسایی کنید.

*شاید لازم باشد از رسانه‌های اجتماعی، تلفن، ایمیل یا پیامک استفاده کنید.

*فقط باید بهترین روش را شناسایی کنید و از آن به بعد، می‌توانید با مشتری در ارتباط باشید.

۲۶- درکی اساسی از گزاره‌ی ارزش کسب‌و‌کارتان پیدا کنید و برای دانستنِ گزاره‌ی ارزش مشتریان‌تان نیز وقت بگذارید

*خریداران یاد گرفته‌اند که چیزهای معمولی و واضح را کنار بگذارند؛ ولی با این حال، بسیاری از معرفی‌ها با اسلایدهایی در مورد بزرگ و عالی بودن شرکت شروع می‌شوند.

*این سریع‌ترین راه برای از دست دادنِ علاقه‌ی مشتریان است.

*خریداران می‌خواهند رابطه‌ی بالقوه‌ی موجود را بر اساس درک خود از اینکه شما آنها را چقدر خوب می‌شناسید و می‌توانید چه تأثیری بر کسب‌و‌کار آنها بگذارید، ارزیابی کنند.

*پس رویکرد مناسب چیست؟ گزاره‌ی ارزش کسب‌و‌کار خود را درک کنید و برای شناختن گزاره‌ی ارزش خریداران‌تان نیز وقت بگذارید.

*مهم‌تر از همه، این پیام را منتقل کنید که شما یک «سازمان مبتنی بر بازخوردها» هستید و بازخوردهای مثبت و منفی برای شما اهمیت بسیار زیادی دارند.

*ارزش افزوده ایجاد کنید، همین و بس.

*مشتریان، ارزش را بر اساس نتایج ارزیابی می‌کنند، نه بر اساس پایین‌ترین قیمت.

*فلسفه‌ی تیم‌های فروش در سطح جهانی، این است که آنها سازمانی برای حل مشکلات مشتریان‌شان هستند.

*کاری کنید مشتریان‌تان حس کنند شما روی رابطه‌‌ی بلندمدت با آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

*معاملات هرگز یک‌روزه به نتیجه نمی‌رسند، کاری کنید مشتریان‌تان حس کنند شما شریک بلندمدتِ مناسبی هستید.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

ذخیره احتیاطی ریسک

ذخیره احتیاطی ریسک (Risk Contingency Reserve) :

 

 

 

مسافرت چند روزه

فرض کنید قصد دارید به یک مسافرت چند روزه بروید که برای آن دو میلیون تومان بودجه ریزی نموده اید می دانید که ممکن است در طول سفر با افزایش قیمت هتل روبرو شوید یک راه حل این است که از پیش هتل را رزرو و پول آن را به صورت کامل پرداخت نمایید و یا اینکه این ریسک را به دلیل احتمال وقوع پایین آن پذیرفته و در زمان سفر اقدام به رزرو هتل نمایید.

زمان مورد نیاز

در صورت انتخاب روش دوم شما سیصد هزار تومان را جهت احتیاط به عنوان ذخیره در نظر گرفته و در حساب خود برای استفاده در زمان مورد نیاز نگه می دارید طبق ادبیات مدیریت ریسک پروژه شما ریسک را پذیرفته و هزینه آن را به عنوان ذخیره احتیاطی به بودجه خود اضافه می کنید در شرایط ذیل مدیر پروژه می تواند از بودجه احتیاطی (Contingency Reserve) که قبلا تدوین نموده است استفاده نماید:

1- در صورتیکه بنا به هر دلیلی برنامه های پاسخ به یک یا چند ریسک، موثر و کارا نبوده و مدیر پروژه تصمیم گرفته است برای پس از وقوع ریسک برنام های تدوین کرده و هزینه انجام آن را در حال حاضر در نظر بگیرد.

2- درصورتیکه تیم پروژه تشخیص دهند که ریسک را قبول کرده و هیچ برنامهای برای جلوگیری از وقوع یا کاهش احتمال و اثر آن تهیه نکنند،ارزش پولی مورد انتظار (EMV- Expected Monetary Value) که قبلاً توضیح داده شد می تواند به عنوان روش مناسبی جهت محاسبه ذخیره احتیاطی برای ریسک های Accept شده استفاده شود.

 

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست

در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست

 

 

در مواقع زیر بهتر است جلسه ای برگزار نکنید:وقتی آمادگی برای جلسه ندارید و یا زمان کافی جهت آمادگی برای جلسه را ندارید با اینکه این قانون ساده به نظر می رسد ولی واقعا اغلب مدیران آن را رعایت نمی کنند وقتی برای جلسه و نتایج مورد انتظارتان آمادگی ندارید قطعا جلسه به انحطاط کشیده می شود و باید چندبار تکرارش کنید تا نتایج لازم را بدست بیاورید.

انتقال مطالب

وقتی برای انتقال مطالب می توان از روش های دیگری (به عنوان مثال ایمیل، تلفن و … ) استفاده کرد وقتی موضوع مورد نظر شما ارزش زمان همه ی افراد را ندارد وقتی موضوع مرتبط با یک یا چند نفر است فقط از آنها برای شرکت در جلسه دعوت کنید. شاید این موضوع هم به نظر بدیهی بیاید اما در بسیاری از موارد ما از این قانون تبعیت نمیکنیم.

درگیری با مشکل

وقتی اعضای گروه تان به خاطر درگیری با مشکل دیگری آشفته هستند و برای حل آن نیاز به تمرکز دارند وقت آنها را برای موارد کم اهمیت تر در جلسه تلف نکنید اجازه دهید مسئله به پایان برسد سپس درخواست جلسه کنید. تشخیص این اولویت ها با شماست. یادتان باشد منظور من درگیری های روزمره کار نیست، آنها همیشه هستند. مسائل خاص مدنظراست وقتی موضوع جلسه بررسی مسائل شخصی است که به صورت فرد به فرد بهتر است حل می شود، مانند جمع آوری اطلاعات درباره ی عملکرد ضعیف یکی از کارمندان.

نظرسنجی

وقتی لازم است نظر تعدادی از افراد را جویا شوید در چنین حالتی به جای آنکه از افراد بخواهید در جلسه ای بازخوردهای خود را ارائه دهند اغلب بهتر است یک نظرسنجی انجام دهید تا داده های لازم جمع آوری شوند و یا اینکه خودتان به سراغ آنها بروید و نظرات آنها را جمع آوری کنید همان گونه که مطالعات بسیاری نشان داده اند، وقتی بازخورد افراد را در موقعیت گروهی جویا شوید دچار «ذهنیت گروهی» می شوند و دیدگاه های جدید، انگیزه بخش، چالش برانگیز و اغلب بهترین دیدگاه ها در شلوغی جلسات از دست می روند، زیرا هیچ کس نمی خواهد از هنجار گروه منحرف شود و وضعیت موجود را بر هم بزند.

 

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

داستان های مدیریتی(جهل)

داستان های مدیریتی(جهل)

 

 

 

استاد معرفت

بچه ای نزد استاد معرفت رفت و گفت: مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند لطفا خواهر بی گناهم را نجات دهید استاد سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دخترخردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود استاد به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را درآغوش می گیرد و می بوسد، اما در عین حال می خواهد کودکش را بکشد، تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد.

عزیزترین فرد

استاد از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند: زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند، تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگی اش برکت جاودانه ارزانی دارد،استاد تبسمی کرد و گفت: اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تصمیم به هلاکتش گرفته ای، عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنین ات را بکشی.

اشتباه گرفتن

بت اعظم که احمق نیست، او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی ات را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی، هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد‼️زن لختی مکث کرد، دست و پای دخترک را باز کرد، او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود، به سمت پله سنگی معبد دوید، اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود‼️می گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید

نتیجه گیری راهبردی:

هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به آن اعتماد داشته ایم، عمری فریبمان داده است،در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ و خرد است و تنها یک گناه و آن جهل و نادانيست.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید!

⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید!

⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید! با متن زیر همراه باشید:

 

 

بسیاری از کارمندان تصور می‌کنند که با کار کردن تا دیر وقت یا انجام کارهایشان در خانه، میزان تعهد خود به کارشان را به مدیران و همکارانشان نشان می‌دهند و مقدار بیشتری از امور را پیش می‌برند.

قانون پارکینسون

با این حال، قانون پارکینسون به ما می‌گوید حقیقت جور دیگری است بسیاری از این کارمندان تصور دارند که کار بیشتری انجام می‌دهند، اما در حقیقت کار کم‌تری انجام می‌شود این کارمندان دچار اعتیاد هستند؛ البته نه اعتیاد به کارشان، بلکه اعتیاد به تصویر خودشان به عنوان فردی زحمت کش اگر فردی هستید که تا دیر وقت در محل کارتان مانده و کار می‌کنید، کافیست سعی کنید که بعد از ساعت ۶ دیگر هیچ کاری انجام ندهید.

روش‌های جدید

مطمئناً در ابتدا این موضوع برایتان سخت خواهد بود (درست مانند شخصی که اعتیاد دارد!) و نگران خواهید بود که نمی‌توانید کارتان را به موقع به پایان برسانید اما پس از مدتی روش‌های جدیدی برای افزایش بهره‌وری خواهید یافت.

افزایش بهره‌وری‌تان

اگر می‌خواهید با استفاده از قانون پارکینسون بهره‌وری‌تان را افزایش دهید، در اولین قدم از انجام کارها در خانه خودداری کنید. سعی کنید برای کارهای هفته‌ طوری برنامه‌ریزی کنید تا بتوانید تمام آن‌ها را در ساعات کاری به پایان برسانید.

 

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'