طرف های ذینفع

طرف های ذینفع:

نیاز سازمان برای درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع یک الزام اجباری استاندارد ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 است. اهمیت مدیریت ذینفعان به موفقیت یک سازمان را نمی توان دست کم گرفت. بدون اغراق، مدیریت ذینفعان به مراتب بیشتر از تمرکز مشتری است. این امر به طور فعال در درک و مدیریت اثرات مثبت، منفی و در حال تغییر از طیف وسیعی از سهامداران است.

ایزو 9001 اهمیت این موضوع را به وضوح بیان می کند:

” جذب، ضبط و حفظ سازمان ها  به حمایت از طرف های ذینفع و موفقیت آنها در این امر بستگی دارد.”

از آنجا که طرف های ذینفع خیلی مهم هستند، آنها بخشی جدایی ناپذیر از چارچوب سازمان می باشند. آنها قبل از تعریف دامنه سیستم مدیریت باید به خوبی درک شوند – در واقع این فرآیند بیشتر تکراری است- و سازگار با نیازهای متغیر است.بنا بر تعریفی از طرف ذینفع شخصی است که بر فعالیت یا تصمیم های سازمان تأثیر می گذارد و یا از آن تأثیر می گیرد.

این موضوع را می توان به طور گسترده تفسیر کرد، بنابراین هر استاندارد می گوید:

ایزو 45001

ایزو 45001 یادآور می شود که “این استاندارد بین المللی الزامات مربوط به کارگران است و نیز طرف های ذینفع هستند”؛

ایزو 14001

ایزو 14001 یادآور می شود که “درک خود را در معرض آسیب قرار می دهد” به این معنی است که به سازمان شناخته شده است “- این می تواند شامل بازخورد یا نظرات از طریق کانال های رسانه های اجتماعی سازمان ها باشد؛

ایزو 9000 همچنین مفهوم طرف ذینفع در زمینه مدیریت کیفیت را توضیح می دهد:”مفهوم طرف های ذینفع فراتر از تمرکز صرف بر روی مشتری است. حائز اهمیت است که به تمام طرف های ذینفع توجه کنیم “.”طرف های ذینفع کسانی هستند که خطر پایداری سازمانی را در صورت عدم نیاز آنها و انتظارات آنها به خطر می اندازند”.

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

مزیت های اخذ ایزو

مزیت های اخذ ایزو:

متن زیر اطلاعاتی را در مورد مزیت های اخذ ایزو ارائه می دهد.با ما همراه باشید.

 1. شرکت در مزایده ها و مناقصات
 2. جلب توجه مخاطبین و مشتریان
 3. ارتقاء واقعی کیفیت و کارایی در سازمان
 4. تمرکز بر مشتری با تضمین کیفیت
 5. کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات مؤثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر
 6. تسهیل در تجارت و بازرگانی
 7. حفظ اعتبار تولید کننده و نماد محصول
 8. بهره گیری از رویکرد فرایندگرا
 9. تشویق بهبود مستمر
 10. تحقق یافتن اهداف سازمان
 11. رضایت کارکنان و مشتریان
 12. صرفه جویی در هزینه و زمان
 13. استفاده بهینه از موقعیت ها

علاوه بر موارد مذکور یکی از باارزش ترین مزایای کسب گواهینامه ایزو این است که شرکت را در سطح شرکت های منتخب جهانی قرار می دهد. چرا که همان طور که گفته شد، ایزو یک استاندارد جهانی است.

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

مدل آدکار (ADKAR)

مدل آدکار (ADKAR):

تغییر اغلب فرآیند پیچیده و دشوار است و امری اجتناب ناپذیر است. مدیریت تغییر در سطح شخصی و سازمانی نیاز به تفکر جدید، مدل های جدید برای تغییر و چارچوب ها و ابزارهای جدید برای اجرای بدون اشکال تغییر دلخواه را فراهم می کند. ADKAR  را می توان به طیف وسیعی از تغییرات اعمال کرد تا ریسک موفقیت را تغییر دهد. تغییری که در سطح فردی به منظور تغییر گروه یا سازمان رخ دهد، همه افراد داخل آن گروه باید تغییر کنند. بهترین مدیر پروژه، دیدگاه یا راه حل، نتایج تغییرات موفقی نخواهد داشت. راز موفقیت تغییر ریشه در چیزی بسیار ساده است: چگونه برای تسهیل تغییر با یک نفر.

برای تأثیر تغییر در سازمان ها، کسب و کارها و جوامع ما ابتدا باید بدانیم چگونه تغییرات فردی را تحت تاثیر قرار می دهیم. اغلب کمک به تغییر فرد می تواند مبهم باشد، و ADKAR جهت و ساختار را فراهم می کند.

ADKAR  سیر موفقیت آمیز فرد را از طریق تغییرات نشان می دهد. هر مرحله از مدل نیز به طور طبیعی متناسب با فعالیت های معمول و مرتبط با مدیریت تغییر است.

بطور مثال:

Awareness:

آگاهی از دلایل کسب و کار برای تغییر. هدف (نتیجه) آگاهی، ارتباطات اولیه مربوط به تغییر سازمانی است.

Desire:

تمایل به تغییرات شرکت در آن. هدف (نتیجه) گرایش، حمایت و مدیریت پایدار است.

Knowladge:

دانش در مورد چگونگی تغییر. هدف (نتیجه) دانش، آموزش و مربیگری است.

:Ability

توانایی تغییر یا تحقق در سطح عملکرد مورد نیاز. هدف (نتیجه) توانایی، از آموزش بیشتر، تمرین و زمان است.

:Reinforcement

تقویت برای تضمین وقفه یا تأخیر در تغییرات. هدف (نتیجه) تقویت، سنجش پذیرش، اقدام اصلاحی و شناخت تغییرات موفق است.

اهداف و نتایج تعریف شده توسط ADKAR متوالی و تجمعی هستند، آنها باید به منظور تغییر موثر و پایدار به دست آیند.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره سیستمهای بهره وری نوین با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

استانداردهای بین المللی ISO توسط مشاوران ایزو در سازمان های مختلف با توجه به گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت اجرا می شود. این مشاوران بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو 9001، سازمان را هدایت نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با آن تدوین می نماید.

همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو نظارت می کند. در برنامه پیاده سازی ایزو گام های زیر مد نظر قرار می گیرد:

 1. پیاده سازی ایزو9001: فاز شناخت سیستم مدیریت کیفیت
 2. پیاده سازی ایزو 9001: فاز آموزش

در گام دوم با همکاری مشاوران نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9001 اقدام گردد. دوره های آموزشی می بایست متناسب با اندازه سازمان طرحریزی شود. باید توجه داشت آموزش ایزو جهت جاری سازی سیستم مدیریت با توجه به مستندارت طرح ریزی شده برای سطوح کارکنان و مدیران برنامه ریزی و اجرا شود.

آموزش آشنایی با ایزو 9001 و آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001 عموما قبل از اجرای فاز مستندسازی برگزار می شود. دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان می بایست دارای گواهینامه معتبر باشد تا بتوان از آن ها در ادامه نگهداری سیستم مدیریت استفاده نمود. این گواهینامه ها درون سازمانی و برون سازمانی خواهد بود.

الباقی گامها را نیز منتشر خواهیم کرد.

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

6 سیگما

6 سیگما:

شش سیگما در بسیاری از سازمانها به معنای سنجش کیفیت است که برای نزدیک به کمال تلاش می کند. شش سیگما یک رویکرد و روش مبتنی بر داده ای است که برای رفع نقص ها (محرکی به سوی شش انحراف استاندارد بین میانگین و نزدیک ترین حد مشخص) در هر فرآیند – از تولید تا تراکنش و از محصول به خدمات است.

نمونه آماری شش سیگما کمی از نحوه عملکرد یک فرآیند را توصیف می کند. برای رسیدن به شش سیگما، یک فرآیند نباید بیش از 3.4 نقص در هر میلیون فرصت داشته باشد. نقص شش سیگما شامل هر چیزی غیر از مشخصات مشتری تعریف شده است. یک فرصت شش سیگما، دارای کمی شانس است. فرایند سیگما به راحتی می تواند با استفاده از یک ماشین حساب شش سیگما محاسبه شود.

هدف اصلی روش شناسی شش سیگما، اجرای یک استراتژی مبتنی بر اندازه گیری است که بر بهبود روند و کاهش تنوع از طریق استفاده از پروژه های بهبود شش سیگما تمرکز دارد. این کار از طریق استفاده از دو زیر متدولوژی شش سیگما انجام می شود: DMAIC و DMADV. فرایند شش سیگما DMAIC (تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل) یک سیستم بهبود برای فرآیندهای موجود است که در زیر مشخصه ها قرار دارد و به دنبال بهبودی است. فرآیند DMADV شش سیگما (تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، طراحی، تأیید) یک سیستم بهبودی است که برای تولید فرایندها یا محصولات جدید در سطح کیفی شش سیگما استفاده می شود. همچنین اگر یک روند فعلی نیازمند بیش از پیشرفت افزایشی باشد، می توان آن را نیز استفاده کرد.

برای مشاور ایزو و مشاور همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

متدولوژی های بهبود

متدولوژی های بهبود:

 1. شش سیگما:

بهتر از قبل از انجام 6 سیگما روی فرایندها، TQM انجام شود. شش سیگما به معنای متوسط کیفیت است که در تلاش برای بهبود مطرح می شود. روشی نظام مند و داده گراست که برای حذف اشکالات و ایرادات در داده های آماری از تولید تا تحویل و … را شامل می گردد. ولیکن اصولا در فاز تحلیل وجهت تعیین فرصت ها از این روش استفاده می شود.

 1. تولید ناب:

این روش رویکردی مدیریتی است که بر روی 7نوع از اتلاف در سازمان تأکید دارد. (تولید بیش از حد، زمان انتظار، حمل و نقل، پردازش، موجودی حرکت و ضایعات)

 1. مدیریت کیفیت جامع:

بر روی مدیریت فرایندها کار می کند و  رویکردی TQM دارد. باعث بهبود مستمر، تمرکز روی منابع انسانی، فرهنگ و رضایت مشتری می شود.

 1. مدیریت بر مبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت:

روابط سببی مابین اجزای هزینه و فعالیت ها و نیز مابین فعالیت ها و منابع را ایجاد می کند.

 1. مدل بهبود عملکرد:

سه سطح عملکرد دارد: عملکرد سطح سازمان، محاسبه کارایی و عملکرد در سطح فرایند، محاسبه عملکرد در سطح فعالیت ها و مشاغل

 

برای مشاور ایزو و مشاور همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

مدل تعالی EFQM

مدل EFQM:

در حالی که ابزارهای مدیریتی و تکنیک های متعدد مورد استفاده قرار می گیرند، مدل تعالیEFQM  یک دیدگاه جامع از سازمان ارائه می دهد و می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا تعیین کند که چگونه این روش های متفاوت با یکدیگر ترکیب می شوند و مکمل یکدیگرند. بنابراین، مدل می تواند در ارتباط با هر تعداد از این ابزار ها، بر اساس نیازها و عملکرد سازمان، به عنوان یک چارچوب جامع برای توسعه تعالی پایدار استفاده شود.

سازمان های عالی برای رسیدن به سطوح عالی و برجسته ای که با انتظارات همه ذینفعان خود مواجه می شوند و تحقق بخشند، عمل می کنند. مدل تعالی EFQM به مردم اجازه می دهد تا روابط علمی و اثرگذاری بین آنچه سازمان خود را انجام می دهند و نتایجی که آنها به دست می آورند، درک کنند.

تمام سازمان ها تلاش می کنند تا موفق شوند، برخی از شکست ها، بعضی از دوره های موفقیت را به دست می آورند، اما در نهایت از بین می روند، و بعضی از آنها به موفقیت پایدار دست می یابند و به احترام و تحسین احترام می گذارند. بنیاد EFQM برای تشخیص و ترویج موفقیت های پایدار شکل گرفت و برای کسانی که قصد دستیابی به آن را دارند، هدایت می شود. این از طریق مجموعه ای از سه جزء مجتمع که شامل مدل EFQM تعالی است، حاصل می شود:

 • مفاهیم پایه تعالی
 • معیارهای مدل
 • منطق RADAR

این مدل یک زبان مشترک است که اعضای ما را قادر می سازد به طور موثر دانش و تجربه خود را در داخل و خارج از سازمان خود به اشتراک بگذارند. EFQM  تضمین می کند که تمام شیوه های مدیریتی که توسط یک سازمان استفاده می شود، سیستم یکپارچه ای را ایجاد می کند که به طور مداوم بهبود می یابد و استراتژی مورد نظر را برای سازمان ارائه می دهد.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

مدیریت پروژه

مفهوم مدیریت پروژه:

مدیریت پروژه، دانش و مهارت بکارگیری تمامی اجزای در اختیار، هرچند کم یا زیاد، رو به رو شدن با محدودیت های موجود و ایجاد توازن میان داشته ها و نداشته ها، ایجاد یک ارتباط قوی میان اجزای پروژه و از همه مهم تر میان ذینفعان به جهت به پایان رساندن پروسه عمر پروژه (Project Life Cycle) با در نظ گرفتن سه عامل مهم زمان، هزینه و کیفیت است. یک مدیر پروژه باید با توجه به ایجاد ارتباط و استفاده از هر آنچه که در اختیار دارد بهترین نتیجه را در بهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت مدنظر ذینفعان به پایان برساند.

همچنین مدیر پروژه باید بر چگونگی توازن میان داشته ها و نداشته ها، چگونگی زمانبندی مناسبی به منظور راهبرد اهداف تسلط داشته باشد. و نیز باید بداند چگونه کیفیت و قراردادهای مناسب با سازمان را محقق کند و همه را در یک چارچوب باهم و در کنار هم داشته باشد.

با توجه به تمامی حوزه های دانشی در استاندارد PMBOK برای یک مدیر یا مسئول دفتر پروژه آگاهی از 3 حوزه دانشی از سایر حوزه ها بیشتر احساس می شود:

 1. مدیریت یکپارچگی
 2. مدیریت زمان
 3. مدیریت هزینه

با آگاهی از این سه حوزه دانشی، بخش قابل توجهی از وظایف محوله به یک واحد دفتر پروژه قابل رفع و رجوع خواهد بود.

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

ذائقه ریسک

ذائقه ریسک:

ذائقه یا آستانه تحمل ریسک به میزانی از ریسک پذیری گفته می شود که مدیر ارشد برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان آن را می  پذیرد. آستانه ریسک پذیری سازمان برای ایجاد تعادل در بهره برداری از عدم قطعیت های محیطی و مواجهه با خطرات ناشی از آن محسوب می گردد. سازمان های مختلف بر حسب نوع کسب و کار، استراتژی ها و البته گرایش ذینفعان خود، از درجات مختلفی از ذائقه ریسک برخوردارند.

تعیین حد مطلوب ذائقه ریسک، شاید دشوارترین مرحله از فرایند مدیریت ریسک سازمانی باشد به گونه ای که برخی از محققان، اهمیت این قسمت را معادل با مجموع سایر حوزه های مدیریت ریسک سازمانی می دانند زیرا ذائقه ریسک بر فرهنگ سازمانی مؤثر است و شیوه تصمیم گیری استراتژیک سازمان را شکل دهی می کند.

 کاربردهای ذائقه ریسک:
 1. تخصیص منابع: این موضوع بر مبنای سطح ذائقه ریسک انجام می گردد. به استراتژی هایی که از ریسک پذیری بالایی برخوردارند و البته در حد قابل قبول ذائقه ریسک قرار دارند، سرمایه مالی بیشتری تخصیص داده می شود.
 2. استراتژی گذاری: ذینفعان ارشد سازمان با ابلاغ حد ذائقه ریسک پذیری، میزان تمایل خود را نسبت به بهره برداری منفعت زا از عدم قطعیت های محیطی معین نموده و به مدیریت اجرایی سازمان ابلاغ می کنند که به عنوان یکی از ارکان جهت ساز استراتژیک به شمار خواهد رفت.
 3. صحه گذاری استراتژی: آن دسته از استراتژی ها که در محدوده ذائقه ریسک قرار ندارند، در مرحله صحه گذاری و تشکیل نقشه استراتژی سازمان کنار گذاشته خواهند شد.
 4. حفاظت از مدیران میانی در تعادل با پاسخگویی: با تعیین دقیق و ابلاغ ذائقه ریسک پذیری، حیطه پاسخگویی مدیران مجری استراتژی ها در سازمان نسبت به ریسک پذیری اتخاذ تصمیشان معین می گردد.

مدیریت ریسک چیست؟

برای مشاور ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

تعریف اثربخشی و کارایی

تعریف اثربخشی و کارایی:

به گفته پیتر دراکر هیچ چیز در این دنیا بیهوده تر از درست انجام دادن کاری که اساسا نباید انجام شود نیست؛ در واقع این موضوع این مفهوم را می رساند که پیش از آنکه به درست انجام دادن کار فکر کنیم (کارایی) باید به پیدا کردن کارهای درست بیاندیشیم. حال به تعریف دو مفهوم اثربخشی و کارایی می پردازیم:

اثربخشی: میزانی که فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است. مطابق این تعریف هرگاه صحبت از برنامه ریزی یا زمان شد، باید به دنبال تعریف اثربخشی باشیم. به گفته عامیانه تر، اثربخشی را انجام درست کار درست می توان تعریف کرد.

کارایی: رابطه میان نتایج بدست آمده با منابع استفاده شده. بر اساس این تعریف زمانی که صحبت از منابع مانند پول یا منابع انسانی می آید، صحبت از کارایی است. مانند شاخص سود، کاهش هزینه های تولید، نسبت نیروی انسانی به تولید و … . به گفته عامیانه تر، کارایی عبارتست از انجام کار به شیوه درست.

سؤالی که مطرح می شود این است که کدام یک بهتر هستند؟ سازمان های پیشرو همواره توجه ویژه ای به هر دو شاخص اثربخشی و کارایی دارند و سعی می کنند در سازمان هر دو شاخص اندازه گیری شود. زمانی می توان گفت بهره وری سازمان در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و کارایی در حد مطلوب باشد.

 

برای مشاوره ایزو و مشاوره استراتژی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'