مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات:

متن زیر اطلاعاتی در مورد ارتباط بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب . کار و فناوری اطلاعات را ارائه میدهد:

فناوری اطلاعات مهمترین توانمندساز مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان تغییر ریشه ای است و قواعد طراحی کار بر پایه مفروضاتی درباره فناوری ، کارکنان و اهداف سازمانی (که چندان دوامی نخواهند داشت) استوار است.

 

اصول مهندسی مجدد

1 سازمان دهی حول محور نتایج نه وظایف

2 اجرای فرایند توسط کسانی که از نتایج آن استفاده میکنند.

3 قراردادن وظیفه پردازش اطلاعات در داخل کاری که تولید کننده واقعی آن اطلاعات است.

4 رفتار با منابع پراکنده جغرافیایی

5 برقراری پیوند بین فعالیت های موازی به جای ادغام نتایج آنها

6 استقرار نقاط تصمیم گیری در جایی که کار انجام میشود.

7 دریافت اطلاعات فقط یکبار و از منبع آن

شرکت آلکوا

شرکت آمریکایی آلکوا که بزرگترین پروژه تاریخ خود را نوسازی زیرساخت رایانه ای اعلام کرد، روشهای بهره برداری از پیشرفته ترین قابلیت های فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به اهداف جدید در دستور کار خود قرار دارد.

 

همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو  تماس حاصل فرمایید.
در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.
مشاوره EFQM تخصص ماست.
021-77942240-77959675

مزاياي مدل تعالي سازماني

مزاياي مدل تعالي سازماني

متن زیر شامل توضیحاتی در مورد مزاياي مدل تعالي سازماني می باشد:

 1. اين مدل از فرآيندهاي سازماني سيستماتيك و فراگير برخوردار است .
 2. نسبت به تغيير و تحول و نيازهاي ذي نفعان واكنش سريع دارد.
 3. به نتايج كسب شده توسط سازمان توجه ويژه اي دارد.
 4. ارزيابي مبتني بر واقعيات است .
 5. مشاركت گسترده كاركنان در انجام امور را مد نظر قرار ميدهد.
 6. نقاط قوت زمينه هاي بهبود پذير در اين مدل قابل شناسائي است .
 7. زبان مشترك مديريت و كاركنان را فراهم ميكند.
 8. تبادل تجربيات درون و بيرون سازمان با بكار گيري ابزار الگو برداري صحيح صورت ميگيرد.
 9. به منظور  سر آمد كردن سازمان از روش خود ارزيابي استفاده مي شود.
 10. محركي براي يادگيري هاي فردي و سازماني است.
 11. نشان دادن تصويري واقعي از کيفيت فعاليتهاي سازمان
 12. شناسايي حوزه هاي تمرکز فعاليتهاي بهبود
 13. ساماندهي طرحهاي بهبود در چارچوبي واحدبرای مشاوره در زمینه مدل های تعالی سازمانی  و استراتژی و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاوره ایزوتماس بگیرید.

  در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

  021-77942240-77959675

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف ، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت ، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.

مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمانهاي مختلف به كار گرفته مي شوند . با بكارگيري اين مدلها سازمانها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را دراجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد مدل  خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدلهاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است ؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟

امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدلها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمانها و كسب و كار در تعالي ، رشد وثروت آفريني است . مدلهاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند.

اخذ ایزو

تعريف تعالي سازماني

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.

مدل تعالي ؛ ابزاري جهت سنجش ميزان  استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعاليت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متکي بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند.  سطح اول اين مدل اهداف کلي و در سطح بعدي اهداف کلي به درجات و مقياس هاي کمي و قابل انداره گيري تجزيه و تبديل ميشود.

برای مشاوره در زمینه مدل های تعالی سازمانی  و استراتژی و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاوره ایزوتماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

پوکا یوکه

پوکا یوکه

پوکا- یوکه تکنیکی است برای  جلوگیری از بروز اشتباهات ساده انسان در هنگام انجام کار. اگرچه مفهوم پوکا- یوکه مدتها پیش و به گونه های مختلفی وجود داشته است ، اما یک مهندس ژاپنی به نام شی جی یو شینگو بود که این نظریه را به صورت ابزاری قوی برای رسیدن به عیوب صفر و سرانجام حذف بازرسی های کنترل کیفی بسط داد. روش های مورد توصیه او به نام  FOOL- Proof نامیده می شد. اما وقتی شینگو فهمید که این اصطلاح باعث رنجش کارگران می شود آنرا با عبارت پوکا- یوکه عوض کرد ( اجتناب Yokeru- از خطاهای  غیر عمد Poka ). درزبان انگلیسی ، پوکا- یوکه را غالبا ً یا به خطا ناپذیر (mistake- proofing و یا محفوظ از شکست (Fail- Safing)  ترجمه می کنند.

اساس پوکا یوکه:

اساس  پوکا- یوکه احترام به هوش و ذکاوت کارگران مبتنی است. پوکا- یوکه با حذف کارهای تکراری و فعالیتهای که وابسته به حافظه و احتیاط هستند ، وقت و فکر کارگران را آزاد می کند  تا ایشان بتوانند وقت خود را به انجام  فعالیتهای ارزش آفرین اختصاص دهند. در محیط کاری ممکن است بعضی از کارها اشتباه انجام شوند و هر روز این امکان وجود دارد که این اشتباهات منجر به تولید محصولی معیوب شود. عـیب ، اتلاف محسوب می شود و اگر شناسایی نشوند ، انتظارات کیفی مشتری را به یأس مبدل خواهند کرد. پوکا- یوکه براین اعتقاد استوار است که حتی نباید تعداد کمی کالای معیوب تولید شود. برای تبدیل شدن به یک رقیب جهانی  یک شرکت یا کارخانه نه تنها باید فلسفه تولید با  عیوب  صفررا دنبال کند بلکه باید آنرا عملا ً اجرا کند.

ZQC چیست؟؟

ZQC مخفف ( Zero Quality Control ) است که به معنی تولید محصولاتی است با خرابی صفر.

ZQC دارای 4 عنصر می باشد که عبارتند از:

1- بازرسی منشائی

2- بازرسی 100%

3- فیدبک ( اقدام ) فوری

4- انجام سیستم پوکا- یوکه

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزو تماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

 

کایزن چیست؟

کایزن چیست؟

كايزن تركيبي دو كلمه اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم، بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد.

پیام استراتژی کایزن در این جمله خلاصه میشود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود. یاد فرمایش پیامبر اکرم (ص) افتادم که فرموده اند “مسلمانی که دو روزش برابر باشد مغبون است”. چنین فرمایشی در آن زمان واقعا دلیل بر سطح فکر بالای پیغمبرمان دارد.

در نگاه كايزني براي تحقق بهبود تدريجي و مستمر در سازمان ها بايد سه اقدام اساسي زير صورت بگيرد :

كليه فعاليت هايي كه هزينه زا هستند ولي ارزشي توليد نمي كنند (Muda ) بايد حذف شوند .

فعاليت هايي كه به شكلي در جاي ديگري به صورت موازي انجام مي شوند ( Muri ) با يكديگر تلفيق شوند.

آن دسته از فعاليت هايي كه براي تكميل و بهبود سطح كيفي خدمات لازمند (Mura ) به فعاليت هاي سازمان افزوده شوند. اين حركت يا نهضت 3Mu اساس اقدامات كارگاه آموزشي گمبا كايزن ( كايزن عملي ) را تشكيل مي دهد.

 

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزوتماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

 

 تعريف خود ارزيابي

 تعريف  خود  ارزيابي( Self-Assessment ):

در متن زیر  تعريف خود ارزيابي به طور کامل و همچنین مزایای خود ارزیابی یادداشت گردیده است.

خود  ارزيابـي عبارت  است  از  بازنگـري جامـع، سيستماتيك  و منظم  فعاليتها  و  نتايج،  براساس  يك مدل  ملموس و عيني كه   منجر  به  اقدامـات   طرح‌ريزي  شده  بهبود  مي‌گردد.

 • با هدف بررسي وضعيت شركت در دسترسي به خواسته‌هاي معين انجام مي‌شود.
 • معمولا با دید مثبت به قضایا نگاه می کند
 • توسط كارشناسان داخلي شركت انجام مي‌شود.
 • تمركز اصلي آن بر شناسايي نقاط قوت و نواحي قابل بهبود مي‌باشد.
 • در بررسي‌ها هم به سوابق و هم به برنامه‌هاي آينده توجه دارد.
 • در ايجاد انگيزه مشاركت در پرسنل بسيار مفيد است.

 

مزاياي خود ارزيابي:

´ مهيا ساختن تكنيكي ساختار يافته بر پايه واقعيات براي ارزيابي سازمان و شناخت نقاط قوت و نواحی قابل بهبود آن.

´ توسعه و بهبود برنامه کسب و کار و استراتژی سازمان.

´ ايجاد زبانی مشترك و چهارچوب مفهومي در جهت مديريت و بهبود سازمان.

آموزش كاركنان سازمان در مورد مفاهيم بنيادين سرآمدي و چگونگي مرتبط ساختن آنها با مسئوليتها.

´ درگيركردن كاركنان در تمامي واحدها و سطوح سازماني در بهبود فرآيند

´تشخيص و تسهيل در به اشتراك گذاشتن بهترین تجارب کاری در سازمان .

´تسهيل  دررقابت با ساير سازمانها

´يكپارچه سازي گونه‌هاي مختلف بهبود

´فراهم آوردن فرصتهايي براي تشخيص روند پيشرفت سازمان و سطوح دستيابي به جوايز داخلي يا خارجي

 

تعریف EFQM :

یک بازنگری جامع ، نظام مند و قانونمند از فعالیتها ونتایج مرتبط با الگوی سرآمدی EFQM

 

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزوتماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

 

مديريت كيفيت جامع (TQM)

مديريت كيفيت جامع (TQM):

مديريت كيفيت جامع (TQM) را ميتوان بعنوان يك فرهنگ مديريتي كه بطور مداوم در حال تكامل است تعريف نمود. اين رويكرد شامل :

ارزشها (Values)

تكنيك‌ها (Techniques)

متدولوژي‌ها (Methodologies)

و ابزارهائي (Tools) است كه هدف آنها :

افزايش رضايت مشتريان

بهبود مستمر ازطريق مشاركت عمومي كاركنان و

كاهش منابع مورد نياز است.

جمله ی زیر قابل تامل است:

آنهائي كه كيفيت فراگير را اجراء كرده‌اند

.و آنهائي كه از دور خارج شده‌اند

شما مجبور به اجراء مديريت كيفيت فراگير نيستيد زيرا بقاء اجباري نيست. (ادوارد دمینگ)

روش‌هاي جاري سازي TQM:

 • استفاده از اجزاء TQM
 • بكارگيري نظرات خبرگان
 • الگو برداري از تجارب موفق
 • مديريت كيفيت جامع ژاپني
 • استفاده از جوايز كيفيت و مدلهاي سرآمدي

 

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزو تماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي ، استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج مینماید.

درك و مدیریت فرآیندهاي به هم وابسته به عنوان یک سیستم ، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به نتایج موردنظر کمک
مینماید. این رویکرد ، سازمان را قادر میسازد تا روابط و وابستگیهاي متقابل فرآیندهاي سیستم را به گونهاي کنترل نماید که در نتیجه آن ، عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندي شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعاملات آن ها و درنتیجه دستیابی به نتایج مورد نظر مطابق با خط مشی کیفیت و جهت گیري استراتژیک سازمان میباشد . مدیریت فرآیندها و سیستم در کل میتواند از طریق بهکارگیري چرخه PDCA و با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک و هدف استفاده از فرصتها و جلوگیري از نتایج ناخواسته انجام گردد.

استفاده از رویکرد فرآیندي در سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان را قادر به انجام موارد زیر مینماید:

الف) درك و استمرار در برآورده کردن الزامات؛
ب) در نظر گرفتن فرآیندها بر اساس ارز ش افزوده؛
ج) دستیابی به عملکرد اثربخش فرآیندها؛
د) بهبود فرآیندها بر مبناي ارزیابی دادهها و اطلاعات

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازي ( ISO ) به منظور بهبود هم ترازي میان استانداردهاي بین المللی براي سیستمهاي مدیریت بکار گرفته میشود .
این استاندارد بین المللی یک سازمانها را قادر میسازد از رویکرد فرآیندي در کنار چرخه ي PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک براي هم ترازي یکپارچه سازي سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات دیگر استانداردهاي سیستم مدیریت ، استفاده نماید.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهاي 9000 ISO و 9004 ISO ارتباط دارد:

ISO9001سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان پیش زمینه ضروري براي درك و استقرار صحیح این استاندارد بین المللی را فراهم میکند.

ISO9004 مدیریت براي موفقیت پایدار یک سازمان – یک رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی براي سازمان هایی است که براي پیشرفت فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی را انتخاب می کنند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ISO9001:2015

ISO9001:2015

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي فعالیتهاي توسعه پایدار فراهم نماید.

مبناي بالقوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر میباشد:

الف ) توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري ، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند،
ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتري
ج) پرداختن به ریسکها و فرصتهاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان
د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بینالمللی تواندمی توسط طرفهاي درون و برون سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بینالمللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد :

یکسانی در ساختار یس ستمها ي مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی، استفاده از واژگان خاص این استاندارد نیب الملل ی در سازمان.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخصشده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه PDCA (طرح ریزي ، اجرا ، بررسی و اقدام ) و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است. رویکرد فرآیندي سازمان را قادر میسازد تا فرآیندهاي خود و تعاملات آنها را طرحریزي نماید.چرخه PDCA سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصتهاي بهبودتعیین شده بر روي آنها اقدام انجام می گیرد.

تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر میسازد تا عواملی که میتوانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرحریزي شده، شوند را تعیین نموده و کنترلهاي پیشگیرانهاي براي به حداقل رساندن این اثرات منفی و استفاده حداکثر فرصتهایی که با آنها به وجود می آیند، به کار گیرد.

اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بینالمللی بر مبناي اصول مدیریت کیفیت که در استاندارد ISO9000 توصیف اندشده ، میباشد. این توصیف ها شامل شرح هر اصل ، دلیل اهمیت هریک از اصول براي سازمان ، مثالهایی از منافع مرتبط با این اصول و مثالهایی از اقدامات رایج به منظور بهبود عملکرد سازمان ، هنگام بهکارگیري این اصول میباشد.

اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد:

-تمرکز بر مشتري
-رهبري
-مشارکت کارکنان
-رویکرد فرآیندي
-بهبود
-تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
-مدیریت ارتباطات

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ISO/IEC 17025 استاندارد

ISO/IEC 17025 استاندارد

5/ISO استاندارد اصلی مورد استفاده توسط آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون است. استاندارد IEC17025/ISO که در اصل به عنوان استاندارد 25 Guide IEC/ISO شناخته میشد، در ابتدا توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال 1999 منتشر شده و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

این استاندارد بهمنظور شناسایی قابلیتها و زمینههاي شایستگی آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون تدوین شده است. براساس این استاندارد همه اندازهگیريها و تصمیمات باید براساس توصیهها، نظریات و اندازهگیري هاي قابل قبول، دقیق، تکرارپذیر، قابل تایید و به هنگام انجام شود.

این استاندارد همه الزاماتی که آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در صورت تمایل به نشان دادن سیستم مدیریت کیفیت و صلاحیت و توانایی تولید نتایج معتبر فنی خود باید داشته باشند را در برمیگیرد. نهادهاي اعتبار بخشی که صلاحیت آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون را تایید میکنند باید از این استاندارد بینالمللی به عنوان ماخذ اصلی صدور مجوز استفاده کنند.

مزایاي آزمایشگاه داراي تایید صلاحیت 17025 ISO

مزایاي اصلی اخذ تایید صلاحیت 17025 ISO به شرح زیر است:
– اعتمادسازي

در صنعت جهانی، مشتریان خواستار و به دنبال کسب اطمینان در مورد
محصولات هستند. با دریافت تایید صلاحیت در زمینه این استاندارد، مشتریان به کیفیت محصولات و خدمات شما اعتماد بیشتري خواهند داشت. این امر به اعتمادسازي بین شما و مشتري کمک میکند.

-شناسایی بینالمللی

بازارهاي خارج از کشور در بین نهادهاي صدور مجوز مختلف، شرکتی که توسط مرجع تایید صلاحیت معتبر تایید شده باشد را با سهولت بیشتري میپذیرند و نتایج آزمون و بازرسی آن را با اطمینان قبول میکنند.

– کاهش ریسک

سازمانهاي تایید صلاحیت شده ریسک ارائه نتــایج آزمون، خدمـات و محصولات غیر قابل اطمینان را کاهش میدهند و میتوانند انتظارات مشتریان را برآورده سازند.

– کاهش هزینه ها

اگرچه دریافت تایید صلاحیت مستلزم صرف هزینه است، ولی صرفه جویی در هزینههاي ناشی از اخذ این تاییدیه، به مراتب بیشتر است. صرفه جویی در هزینه ممکن است از بهبود بهره وري، کاهش خرابیها، کاهش آزمون مجدد و … ناشی شود.

– اثبات اعتبار

تایید صلاحیت یک آزمایشگاه، نشاندهنده توانایی فنی آن براي آزمون سیستمها، محصولات، قطعات یا موادي است که آزمایشگاه، مدعی مهارت در آزمون آنها است، همچنین تایید صلاحیت 17025 ISO تعیین کننده این مطلب است که آزمایشگاه کار خود را به درستی و بر طبق استانداردهاي مربوطه انجام میدهد. آزمایشگاههاي خوب نتایج قابل دفاعی ارائه میکنند، داشتن تایید صلاحیت به این معناست که نتایج براساس یک استاندارد شناخته شده که با تغییر پرسنل یا شرایط
محیط تغییر نمیکنند، قابل دفاع است.

مزیت هاي دیگر این سیستم را بهطور خلاصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:

– ایجاد رویکرد سیستماتیک براي کنترل تمامی فعالیتها و تعریف رویه ها و مستندات مناسب
– دستیابی به شناخت بینالمللی از صلاحیت فنی و کسب اعتماد مشتریان و ذينفعان و همچنین گشایش درهاي بازارهاي داخلی و بینالمللی
– افزایش کیفیت دانش کارکنان و کاهش نقائص و زواید و بهبود خدمات
– صرفهجویی در زمان و هزینه به دلیل کاهش یا حذف نیاز به آزمون مجدد کالاها
– کنترل بهتر عملیات آزمایشگاه
– افزایش اعتماد به نفس کارکنان در انجام کار و آزمون / کالیبراسیون داده ها
– صحه گذاري و مناسب بودن روشهاي آزمون
– قابلیت ردیابی اندازهگیري و کالیبراسیون با استانداردهاي بینالمللی
– تناسب کالیبراسیون و تعمیر و نگهداري از تجهیزات و محیط آزمون
– تضمین کیفیت نمونهبرداري، حمل و نقل و جابجایی آیتمهاي تست و دادههاي کالیبراسیون
– اخذ بازخورد از مشتریان، در جهت توسعه سیستم مدیریت
– اطمینان از استفاده از آخرین نسخه معتبر استاندارد مورد نظر

جهت مشاور ایزو مانند ایزو17025 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو