آسیب شناسی مشاوره مدیریت

آسیب شناسی مشاوره مدیریت:

چرا شرکت های مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کارایی لازم را در خصوص حل مشکلات صنعت ندارند؟
🖋عوامل مهم موفقیت یک شرکت خدمات مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کدامند؟
قطعا نیروی انسانی را می توان مهمترین عامل موفقیت یک شرکت خدمات فنی و مهندسی دانست. به نظر من رابطه مستقیمی بین تعداد پروژه های یک شرکت مهندسی و نیروی انسانی متخصص آن شرکت وجود دارد. نیروی انسانی ماهر، خلاق و متخصص خود عاملی در افزایش پروژه های یک شرکت مهندسی بوده و همچنین جذب پروژه نیز تاثیر بسازایی در نخبه گرایی یک شرکت مهندسی صنایعی دارد. همچنین یادمان باشد در آرایش نیروی انسانی یک شرکت مهندسی خطایی تحت عنوان تک تخصصی شدن امکان وقوع دارد.

برای مثال ممکن است یک فارغ التحصیل رشته مهندسی که قصد بر راه اندازی یک شرکت دارد بیشتر سعی کند که افراد تیم خود را از بین دوستان خود انتخاب کند.
این موضوع ممکن است عاملی در خصوص یک بعدی شدن تخصص های کارکنان آن شرکت گردد. جذب افراد با تخصص های مختلف در حوزه هایی همچون تکنولوژی اطلاعات، برنامه نویسی، مالی، بازارایابی و امثالهم می تواند به ایجاد هم افزایی بین افراد و به تبع آن رشد و موفقیت شرکت منجر گردد. این موضوع در خصوص شرکت های استارتاپی می تواند از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. حتی می توان گفت علیرغم وجود تخصصهای مختلف از رشته های تحصیلی مختلف ما نیازمند به حضور افراد با خصوصیات مختلف جهت تشکیل تیم های کاری در شرکت هستیم. برای درک بهتر موضوع اشاره مختصری دارم به یکی از آزمونهای کارتیمی به نام آزمون بلبین که دسته بندی هشتگانه از نقشها همچون هماهنگ کننده، ایده پرداز، منبع یاب، تمام کننده، ارزیاب و.. را در خصوص افراد مورد نیاز در تیم ارایه می کند. در این بین وجود افراد هماهنگ کننده از ضرورت های اصلی موفقیت یک شرکت مهندسی می باشد.

عامل دیگر موفقیت یک شرکت مهندسی را می توان توسعه ارتباطات آن دانست. توسعه ارتباطات همواره باید از دو حیث مورد توجه قرار گیرد. گروه اول در خصوص بازاریابی و اخذ پروژه های جدید و گروه دوم در حیطه جذب شرکا تجاری. معمولا یکی از مشکلات شرکتهای مهندسی در ایران تجزیه شرکتها به دلیل اختلاف نظرها به مجموعه های کوچکتر می باشد که این موضوع دقیقا خلاف آن چیزی است که در دنیا در حال وقوع است. در واقع تجمع شرکتها، ایجاد کنسرسیوم بین آنها و همکاری با مجموعه های دیگر در راستای ارایه خدمات بهتر، موضوعی است که معمولا در خصوص شرکتهای مهندسی به ویژه در حیطه مهندسی صنایع مغفول مانده است.

یکی از عواملی که تاثیر بسزایی در خصوص میزان رشد شرکتهای مهندسی بایستی مد نظر قرار گیرد، موضوع مکان یابی شرکتها می باشد. به این صورت که یا بایستی متناسب با خدمات خود شهر مد نظر خود جهت تاسیس شرکت را انتخاب نمود و یا متناسب با مکان انتخاب شده شرح خدمات شرکت را تنظیم نمود. این موضوع نه تنها در خصوص شرکتهای مهندسی بلکه در خصوص فروشگاه ها و شرکتهای تولیدی و بطور کل اکثر بنگاه های کسب و کار قابل طرح می باشد. برای مثال در شهری که وضعیت صنایع موجود آن خیلی خوب نمی باشد ارایه خدمات به بخش سلامت یا سازمانهای دولتی و شاید بخش کشاورزی شاید بتواند راهگشا فروش بیشتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشد.
مواردی همچون داشتن برنامه ریزی بلند مدت برای شرکت، بحث مدیریت فرایندها و یا استفاده از سایر سیستمها و تکنیک های مدیریتی در خصوص انجام امور مربوط به شرکت و … از موارد دیگر در موفقیت یک شرکت به حساب می آید. به عبارت بهتر مواردی که می تواند در سبد خدمات یک شرکت مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت برای ارایه به سایر سازمانها ارایه شود، بهتر است ابتدا در خود آن مجموعه به نحوه اثربخش بکارگرفته شود.

همچنین استفاده از منابع مورد نیاز( دفتر کاری مناسب، امکانات و تجهیزات مناسب و..) و تکنولوژی های جدید نیز از عوام دیگر تاثیر گذار بر موفقیت یک شرکت مهندسی می باشد. استانداردهای ایزو مدیریت منابع انسانی نیز به شما کمک میکند.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

استانداردهای ایزو مدیریت منابع انسانی

استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی

نوشته زیر اطلاعات مفیدی در مورذ ایزو مدیریت منابع انسانی در اختیار قرار می دهد:
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک کمیته فنی، با شماره 260 (TC 260) را برای تدوین استانداردها درحوزه ی مدیریت منابع انسانی در سال 2011 تأسیس کرد. در چند سال گذشته، چهار استاندارد جدید شامل موارد زیر منتشر شده است:
واژگان مدیریت منابع
حاکمیت انسانی
برنامه ریزی نیروی کار
استخدام

استانداردهای دیگری نیز در دست تدوین هستند و پروژه هایی هنوز ادامه دارند که عبارتند از:
مدیریت دانش
گزارش سرمایه انسانی
تنوع و گوناگونی جهانی
مدیریت نیروی کار

استانداردهایی که تاکنون منتشر شده اند به شکل خطوط راهنما هستند. خطوط راهنما در برگیرنده الزامات نیستند و جهت ممیز یو صدور گواهینامه منتشر نمی شوند اما برای بررسی و گواهی کردن انطباق با این استانداردها، گواهینامه به صورت اکردیته نشده و محلی صادر می شود. این استانداردها به شرح زیر هستند:

ایزو 30408 – ISO 30408:2016
مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای حاکمیت انسانی

ایزو 30408 خطوط راهنمای مربوط به ابزارها، فرآیندها و شیوه های لازم برای ایجاد، حفظ و بهبود مداوم مدیریت موثر منابع انسانی در سازمان ها را فراهم می کند.
ایزو 30408 برای سازمان هایی در هر اندازه و حوزه فعالیتی، عمومی و خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی استفاده می شود.
ایزو 30408 به روابط کار با اتحادیه های کارگری یا سایر اشخاص و طرفها نمی پردازد.

ایزو 30405 – ISO 30405:2016
مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای استخدام

ایزو 30405 خطوط راهنمایی در مورد چگونگی جذب، منبع یابی، ارزیابی و استخدام افراد را فراهم می کند. این استاندارد بر فرآیندهای کلیدی و شیوه ها تمرکز دارد، از جمله:
· تدوین سیاست های استخدام؛
· جریان کار از منبع یابی متقاضیان بالقوه برای پذیرش تا کارمندان جدید جذب شده؛
· ارزیابی و اندازه گیری.
ایزو 30405 می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به نوع یا اندازه مورد استفاده قرار گیرد.

ایزو 30409- ISO 30409:2016
مدیریت منابع انسانی – برنامه ریزی نیروی کار

ایزو 30409 خطوط راهنما و چارچوبی برای برنامه ریزی نیروی کار فراهم می کند که می تواند به نیازهای هر سازمان، صرف نظر از اندازه، صنعت یا حوزه فعالیت، مقیاس پذیر باشد.

ایزو 30406 – ISO / TR 30406:2017
مدیریت منابع انسانی – مدیریت اشتغال پایدار برای سازمانها

ایزو 30406 اصول راهنما برای ایجاد و پیاده سازی سیاست های اشتغال پایدار را فراهم می کند.
اشتغال پایدار به سطوح مختلف دولتی، سازمانی و فردی مرتبط است. ایزو 30406 به طور انحصاری در سطح سازمانی تمرکز می کند.

ایزو 10018 – ISO 10018:2012
مدیریت کیفیت – راهنمایی در مورد مشارکت و شایستگی افراد

استانداردی جدید برای سازمان های با هر اندازه، نوع و فعالیت است که چارچوبی برای استخدام بهتر افراد در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2008، فراهم می کند.
ایزو 10018 طوری طراحی شده است که ابزاری مفید برای رهبران، مدیران، سرپرستان، کارشناسان کیفیت، نمایندگان مدیریت کیفیت و مدیران منابع انسانی باشد و همچنین می تواند با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ایزو 9001 مورد استفاده قرار گیرد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

تغييرات سازمانـي :

تغيير در ساختار سازمان بدون در نظر گرفتن اندازه تغيير ( كوچكي يا بزرگي آن ) شامل اضافه و كم كردن سرپرست ها، سوپروايزرها والباقي پرسنل،اضافه و يا كم كردن ساعات كار ، واگذار كردن كار به پيمانكاران بجاي افراد شركتي ،تغيير در شيفت ها ، تغيير در نيروي كار ، تغيير در چارت سازماني ، تغيير در اصول و روش ها و دستورالعمل هايي كه هيچ گونه ارتباطي با واحدهاي فني و توليدي ندارند و يا بر آن ها تاثير گذار نيستند .

5-3-تغييـرات فنــي :

هر گونه تغيير در اصول فني مانند افزودن يا كاستن يك دستگاه ، تغيير در نوع مواد ، بازسازي يا جايگزيني دستگاه يا تغيير در دستورالعمل ها و روش هايي كه بر واحدهاي فني و توليدي تاثيرگذار است .

 

5-4-تغييرات همگون و ناهمگون (In kind / Not In kind Change) :

چنانچه پيشنهاد در خصوص تعويض قسمتي از دستگاه با قطعه اي كاملا” مشابه ارائه شده باشد . در اين حالت تغيير همگون محسوب شده و با در نظر گرفتن همه جوانب نيازي به برگزاري كميته MOC ندارد .

تعويض قطعات يك دستگاه يا كل يك سيستم در صورتي همگون شناخته مي شود كه خصوصيات زير را دارا باشد :

–      يكسان بودن مشخصات فني مواد ( قطعه ، وزن و .. )

–      سرويس ها و خدمات مربوط به قطعه تعويض شده مانند قطعه قبل بوده باشد . تمام شرايط   بهره برداري بايد مانند قطعه اصلي باشد . بازرسي ها و تعميرات مورد نياز نبايد دچار تغييري شود .

–      قطعه يا دستگاه جديد بايستي دقيقا و تماما معادل نمونه قبل نصب شده و اصلي باشد بنابراين نبايد از نوعي جديد يا از تهيه كننده يا توزيع كننده اي ديگر باشد .

–      چنانچه تغييرات ، شرايط فوق را نداشته باشند يك نوع تغيير ناهمگون محسوب شده و مراحل MOC طي مي گردد.

 

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره سیستمهای مدیریتی و مشاور ایزو با آریان گستر

روش تحقيق در کنترل پروژه

روش تحقيق در کنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق در کنترل پروژه ارائه شده است:
مدير پروژه فردي است كه مسئوليت اجراي پروژه محوله را در دو راستا يكي توجه داشتن به عوامل بيروني پروژه به معناي تكميل پروژه با در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزينه و كيفيت توافق شده و ديگري پرداختن به عوامل دروني به مفهوم ايجاد انسجام و هماهنگي بين منابع و عوامل اجرايي پروژه، دريافت امكانات و بودجه، كنترل پيشرفت و صرف هزين هها و ساير موارد بر عهده دارد. در يك سطح بالاتر، رئيس واحد پژوهشي كه در زير مجموعه خود با مديران پروژه هاي متعدد مواجه است نيز با موضوعات و مسائل مشابهي از همين دست روبرو است.
در همين رابطه به منظور آشنا شدن با مشكلات هر زير مجموعه از يك واحد پژوهشي، مصاحبه هاي برنامه ريزي شده اي با مسئولين هر قسمت صورت گرفت كه طي آن ضمن آگاه شدن از روي هها و گردش عمليات جاري، ازيك سو نواقص و مشكلات و از سوي ديگر نيازها و پيشنهادها مكتوب گرديدند. در اين رابطه قسمتهاي رياست واحد پژوهشي، مديريت پژوهشي، مراكز پژوهشي، مديريت مالي، مديريت تداركات، برنام هريزي و كنترل پروژه، و كارفرما در دامنه تحقيق قرار گرفتند.

اهداف كلي

از طريق تحليل يافته ها و ساماندهي نتايج، اهداف كلي مندرج جهت دستيابي به يك طرح سيستم اطلاعات مديريت براي مديريت و كنترل پروژ هها در يك واحد پژوهشي تبيين گرديد.

– برخورداري از يك برنامه زمانبندي كامل در خصوص امور اجرايي پروژه، تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودج هبندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجراء
– حاكميت فضاي همكاري بين افراد گروه و ايجاد اعتقاد به توانمندي هاي هريك و لياقت مدير پروژه
– همسويي منابع پروژه با منافع گرو ههاي كاري و مجموعه واحد پژوهشي
– پشتيباني مناسب و به موقع قسمتهاي ستادي از سازمان پروژه
– برقراري نظم، رعايت قوانين و اعطاي حقوق حقه افراد
– دريافت حمايت كافي از سوي رياست مجموعه
– وجود نظام ارزيابي و كنترل بر پيشرفت امور و هدايت كلي مسير پروژه ها
– به حداقل رساندن مشغل ههاي جانبي و دغدغ ههاي مدير پروژه و همكاران
– فراهم شدن امكان نظارت بهتر و دقيقتر بر روند پيشرفت امور و جريان هزين هها
– تبادل اطلاعات مابين قسمتهاي مختلف واحد پژوهشي
– ايجاد انسجام بين قسمتهاي مختلف در راستاي تقويت بازوي مديريت كل مجموعه
– توليد گزارش هاي منظم و نوب هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف
– ايجاد اطمينان در كارفرما نسبت به سلامت روند پيشرفت امور پروژه هایش

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 14001

ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور انتخاب می شود.
و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

مزاياي استفاده از ISO 14001
سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :

• قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
• از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
• صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
• قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
• از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
• روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.
• ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.
• خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ممیزی مراقبتی

ممیزی مراقبتی

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با ممیزی ئاخلی ارائه شده است:

ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت دوره ای (معمولاً سالیانه) مشتریان خود را ممیزی می کند تا بتواند عدم انطباق ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. ممیزان باید در این ممیزی بهبود را مشاهده کنند و مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده سازی می کند.

تمامی شرکت هایی که از ما استاندارد ایزو را دریافت می کنند حداقل یک بار در سال ممیزی مراقبتی می شوند و عدم انطباق های آنان شناسایی و رفع می گردد و سازمان ها برای معتبر ماندن گواهینامه خود باید بتوانند در ممیزی مراقبتی قبول شوند در غیر اینصورت یا مجدداً ممیزی می شوند و یا گواهینامه آنها به حالت تعلیق در می آید.

ممیزی های مراقبتی Surveillance Audits

در مدت زمان اعتبار گواهینامه ها (سه سال )، هرسال یک بار سیستم های مدیریت سازمان مورد ممیزی مراقبتی قرار خواهد گرفت.
ممیزی مراقبتی شامل ارزیابی مستندات تغییر یافته سیستم های مدیریت، برنامه ریزی و انجام ممیزی، بانضمام تهیه گزارش ممیزی و برقرار ماندن ثبت گواهینامه ها می باشد.
• در صورت وجود عدم انطباق در ممیزی مرحله دوم (عمده –جزیی) ، شرکت متقاضی موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدارک عینی در این موضوع می باشد .
• اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی با تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.‌

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

استاندارد جهانی برای مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 Social Responsibility

استاندارد جهانی برای مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 Social Responsibility

ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند:

مسئولیت یک سازمان از تاثیرات تصمیمات و فعالیت های خود بر جامعه و محیط از طریق رفتاری شفاف و اخلاقی ، سازمان های واقع در هر نقطه دنیا و سهامداران وذینفعان آنها، آگاهی مناسبی نسبت به مزایای رفتارهای اجتماعی پیدا کرده اند. هدف مسئولیت اجتماعی کمک به توسعه ی پایدار می باشد. ایزو26000 ، راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی ، مسائل و موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها ، سیستم ها، اقدامات و فرآیند های سازمانی ارائه می نماید.

ایزو26000 توسط چه کسانی ابداع گردید؟

ایزو 26000 توسط کمیته مسئولیت اجتماعی ISO/TMB ایجاد شده است. این استاندارد با مشارکت کارشناسانی از بیش از 90 کشور و 40 سازمان بین المللی و منطقه ای درگیر در جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی ، ایجاد شده است.

مزایا و مسئولیت اجتماعی برای یک سازمان:
مسئولیت اجتماعی ، مزایای احتمالی بیشماری را برای یک سازمان در پی دارد. این مزایا و منافع عبارتند از :

* ترغیب به تصمیم گیری آگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، فرضهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ( نظیر مدیریت بهتر خطرات و تهدید قانونی) و تهدیدها و خطرات مرتبط با عدم مسئلیت اجتماعی

* بهبود اقدامات مدیریت بحران (تهدید) سازمان

* افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی

* افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک ممتاز می باشد

* بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت آن برای ابتکار و نوآوری ، از طریق ارائه دیدگاه ها و نگرش های جدید و تماس با طیف متنوعی از سهامداران

* افزایش وفاداری ، صداقت و روحیه کارمندان ، ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد و تاثیر مثبت بر توانایی استخدام ، ترغیب و ایفای کارمندان

* صرفه جویی حاصل از بهره وری و راندمان منبع، کاهش مصرف انرژی و آب ، کاهش ضایعات ، بازیافت محصولات فرعی با ارزش و در دسترس روز افزون به مواد خام

* افزایش اطمینان پذیری و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه ، رقابت منصفانه ، و فقدان (عدم) فساد و رشوه خواری

*جلوگیری یا کاهش تعارضات احتمالی با مشتریان در زمینه محصولات یا خدمات

* کمک به دوام بلند مدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی

* کمک به تولید کالای عمومی و تحکیم جامعه و نهادهای مشتری

 

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 26000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

معیار رهبری مدل تعالی سازمانی EFQM

سازمانهای سرآمد رهبرانی دارند که آینده را تصویر نموده و آن را محقق نموده و الگویی برای ارزشها و اصول اخلاقی سازمان بوده و در تمام اوقات دمنده روح ایمان (در سازمان) می باشند . آنان برای موفقیت مداوم سازمان ، انعطاف پذیر بوده و سازمان را برای پیش بینی و انجام واکنش مناسب در زمانهای مناسب ، توانمند می سازند.

زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی معیار رهبری

1a. رهبران مأموریت ، آرمان ، ارزش ها و اصول اخلاقی را ایجاد نموده و خود به عنوان یک الگو رفتار می نمایند.
1b. رهبران ، عملکرد و وضعیت بهبود سیستمهای مدیریتی سازمان را تعیین نموده و آنها را پایش ، بازنگری و هدایت می نمایند
1c. رهبران با مشتريان، شركا و نمايندگان جامعه در تعامل ( engage ) هستند.
1d. رهبران فرهنگ سرآمدی را با همکاری کارکنان ، تقویت می نمایند.
1e. رهبران اطمینان حاصل می نمایند که سازمان انعطاف پذیر بوده و تغییرات به نحوی اثر بخش مدیریت می شوند.

معیار استراتژی مدل تعالی سازمانی EFQM

سازمانهای سرآمد ، ماموریت و چشم انداز خود را با توسعه استراتژیی متمرکز بر ذی نفعان ، پیاده سازی می نمایند . خط مشی ها ، برنامه ها ،اهداف دوره ای و فرایندها برای تحقق استراتژی (ها) ، تعیین و اجرا می گردند.

زیر معیارهای مدل تعالی معیار استراتژی

2a. استراتژی با درک نیازها و انتظارات ذینفعان و محیط بیرونی پایه ریزی می گردد.
2b. استراتژی با درک عملکرد و قابلیت های داخلی پایه ریزی می گردد.
2c. استراتژی و خط مشی های پیشتیبان جهت حصول اطمینان از پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، ایجاد ، بازنگری و بروزآوری می شوند.
2d. استراتژی و خط مشی های پیشتیبان ، تدوین شده و از طریق برنامه ها ، فرایندها و اهداف دوره ای جاری می شوند.

معیار منابع انسانی مدل تعالی سازمانی EFQM

سازمانهای سرآمد برای کارکنان خود شان و منزلت قائلند و با دستیابی به اهداف فردی و سازمانی ،فرهنگ ایجاد منافع متقابل را خلق می نمایند. آنها توانایی های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می کنند. سازمانهای سرآمد از تشویقها و پاداشها ، ارتباطات و نگهداری از کارکنان ، به عنوان راهی برای ایجاد تعهد و توانایی کارکنان جهت استفاده از دانش و مهارتهایشان در راستای منافع سازمانی ، استفاده می نمایند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره EFQM تخصص ماست.

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

ممیزی صدور گواهینامه ایزو:

ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با اصول استاندارد مورد نظر بررسی کرده و گزارش آن را به شرکت صدور گواهینامه ایزو ارائه می دهند. شرکت صدور گواهینامه ایزو مطابق گزارش واصله، در یک کمیته تصمیم گیری، وضعیت سازمان را مشخص می کند که صدور گواهینامه ایزو در شرایط فعلی برای سازمان قابل انجام است یا نیاز به اقدامات جانبی می باشد .

ممیزی صدور گواهینامه ایزو معمولا در دو مرحله انجام می گیرد:
stage one

مرحله اول که به آن stage one هم می گویند، عبارتست از بررسی مدارک و مستندات سازمان از حیث انطباق با آن چه در متن استاندارد الزام شده است. در واقع در این مرحله تیم ممیزی صدور گواهینامه ایزو صرفا مستندات سازمان نظیر خط مشی سازمان، اهداف سازمانی، روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرم ها و … را مشاهده کرده و در خصوص کفایت آن ها نظر می دهد. در پایان این مرحله ممکن است ممیز کفایت مستندات را تایید کند و اجرای فاز دوم ممیزی صدور گواهینامه ایزو آغاز شود و یا ممکن است مهلت زمانی به سازمان داده شود تا مدارک و مستندات ناقص را تکمیل نماید. ممیزی Stage one می تواند در محل سازمان باشد (on-site)و یا به صورت دورکاری (off-site) انجام گیرد.

stage two

مرحله دوم که به stage two نیز معروف است، مرحله ای است که طی آن تیم ممیزی صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و نحوه اجرای مستندات تایید شده در گام قبل و سوابق اجرای آن را مورد بررسی قرار می دهد. در واقع در این مرحله است که مشخص می شود سازمان به صورت عملیاتی تا چه میزان الزامات استاندارد را استقرار داده و مستندات طراحی شده را اجرا کرده است. در خصوص اتفاقاتی که ممکن است پس از اجرای فاز دوم ممیزی صدور گواهینامه ایزو رخ دهد به مقاله پس از ممیزی مراجعه نمایید.

ممیزی مراقبتی:

در صورتی که مطابق ممیزی صدور گواهینامه ایزو، سازمان موفق به اخذ گواهینامه ایزو مربوطه شود، در واقع در ابتدای راه بهبود مستمر قرار گرفته است! به معنای دقیق تر، دریافت گواهینامه ایزو آن طور که برخی مدیران تصور می کنند پایان راه نیست، بلکه آغاز راهی به سوی بهبود مستمر است.

سازمان می بایست سیستم مدیریت طراحی شده را در طول زمان زنده و پویا نگهدارد و برای بهبود این سیستم تلاش کند. در همین راستا، شرکت صدور گواهینامه ایزو برای کسب اطمینان از حفظ و نگهداشت سیستم مدیریتی که سازمان طراحی کرده است، به طور دوره ای اقدام به ممیزی سازمان می نماید. این دسته از ممیزی ها با نام ممیزی مراقبتی شناخته می شوند. پس از صدور گواهینامه ایزو، گواهینامه مذکور تا ۳ سال دارای اعتبار است به این شرط که طی ۲ سال آتی ۲ ممیزی مراقبتی در سازمان انجام گیرد. لذا با توجه به این نکته، اگر چه تعیین فواصل زمانی ممیزی مراقبتی در اختیار سازمان است، اما فاصله دو ممیزی مراقبتی نباید بیش از ۱ سال باشد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'