منشاء عملکرد از دست رفته

منشاء عملکرد از دست رفته کجاست؟

عملکرد از دست رفته، عملکرد هدفگذاری شده ایست که محقق نشده است و به عبارتی عملکرد هدفگذاری شده منهای عملکرد محقق شده را عملکرد از دست رفته می نامند.

در هر برنامه ای معمولا عملکرد از دست رفته وجود دارد؛
حال این سوال پیش می آید که منشأ این عملکرد از دست رفته کجاست و چه عواملی باعث عدم تحقق کامل عملکرد برنامه ریزی می شوند؟

بر اساس تحقیق انجام شده، میزان عملکرد از دست رفته بطور متوسط ۳۷ درصد می‌باشد و عوامل ذیل در عدم تحقق کامل عملکرد برنامه ریزی شده نقش دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱ – منابع ناکافی یا ناموجود.
۲ – راهبردی که بطور ضعیف اعلام و تفهیم شده است.
۳ – اقدامات مورد نیازی که به روشنی تعریف نشده است.
۴- مسئولیت های مبهم اجرایی
فرهنگ و واحدهای مجری سازمان که مانع اجرا می شوند.
۵ – نظارت ناکافی بر عملکردها،
عواقب یا پاداش های ناکافی برای شکست یا پیروزی.
۶ – مدیریت ارشد ضعیف، رهبری غیر متعهد.
۷ – راهبرد تصویب نشده.
۸ – سایر موارد از جمله مهارت ها و شایستگی های ناکافی.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سازمان بايد يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي مؤثر ايجاد، مستند، اجرا و حفظ كرده و در صورت نياز براساس الزامات اين استاندارد آن را به روز كند.
سازمان بايد دامنة كاربرد سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را تعيين كند. دامنه كاربرد بايد محصولات يا طبقه بندي محصولات، محل فرآيندها و توليد كه در سيستم مديريت ايمني مواد غذايي به آن ها اشاره شده است را مشخص كند.
سازمان بايد :
الف- اطمينان يابد كه خطرات ايمني مواد غذايي كه احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتي كه در دامنة كاربرد سيستم وجود دارد، به نحوي شناساي ي، ارزيابي و كنترل مي شوند كه محصولات سازمان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به سلامت مصرف كننده آسيبي نرسانند ؛
ب- اطلاعات مقتضي را با توجه به جنبه هاي ايمني مرتبط با محصولات در سراسر زنجيرة
مواد غذايي مبادله كند ؛
پ- اطلاعات مربوط به تكوين، اجرا و به روزآوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را در سراسر سازمان براي اطمينان از ايمني مواد غذايي مورد نياز با اين استاندارد مبادله كند؛ و
ت- سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را به طور دوره اي ارزيابي و در صورت لزوم آن را به روز كند تااطمينان دهد كه سيستم، منعكس كنندة فعاليت هاي سازمان بوده و آخرين اطلاعات در مورد خطرات ايمنيمواد غذايي را براي كنترل در بر دارد.

چنانچه يك سازمان براي هر فرآيندي، برون سپاري 1 را انتخاب كند كه ممكن است انطباق محصول نهايي را تحت تأثير قرار دهد، سازمان بايد اطمينان دهد كه روي چنين فرايندهايي كنترل دارد . كنترل چنين فرآيندهاي برون سپاري شده بايد شناسايي و درون سيستم مديريت ايمني موادغذايي مستند شود.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

هماهنگی امنیت اطلاعات

هماهنگی امنیت اطلاعات:

هماهنگی امنیت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در راستای ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.

هماهنگی امنیت اطلاعات توسط رئيس سخت افزار و شبكه، رئيس توسعه سيستم، رئيس پشتیبانی سيستم به عنوان نمایندگان بخش های مختلف سازمان انجام میشود.

مدير فناوري اطلاعات به عنوان مدير امنيت اطلاعات مسئول برقراری تعامل و همکاری این تیم و سایر کارکنان و منابع انسانی ،فناوری اطلاعات و مدیریت ریسک می باشد.

وظیفه ایشان تضمین فعالیتهای امنیت اطلاعات مطابق با خط مشی ها،مشخص کردن نحوه برخورد با عدم انطباقها مطابق با روش اجرایی اقدام اصلاحی ،روش شناسی و فرایند هایی برای امنیت اطلاعات از جمله براورد ریسک و طبقه بندی اطلاعات مطابق با روش اجرایی مدیریت دارایی ها و ارزیابی ریسک ،شناسایی تغییرات معنادار در تهدید و در معرض تهدید قرار گرفتن اطلاعات و امکانات پردازش اطلاعات از طریق شناسایی ریسک ها و مخاطرات و تفکر مبتني بر ریسک ،ارزیابی کفایت هماهنگی در پیاده سازی کنترلها ،آگاه سازی در جهت امنیت اطلاعات در سراسر سازمان به طور اثربخش از طریق انجام روال های آموزش و اگاهی کارکنان و روش اجرایی مربوطه و ارزیابی اطلاعات حاصل از پایش و بازبینی رخدادهای امنیت اطلاعات و اقدامات مناسب در پاسخ به رخدادها از طریق روش اجرایی مدیریت حوادث امنیت اطلاعات.

 

توافق نامه های محرمانگی

در مورد هر نوع از همکاری اعم از همكاري داخلی، مشاوره اي، شراكتي و تجاري طرف ملزم به امضای فرم تعهدنامه ی محرمانگی و عدم افشا میباشد.تعریفی از اطلاعات محرمانه،طول مدت قرارداد و سایر الزامات در فرم مذکور مشخص گردبده است.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 27001 را به ما بسپارید.این مجموعه تخصصی ترین سازمان مشاوره در راستای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.با ما در ازتباط باشید.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره سیستمهای مدیریت تخصص ماست.

مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟

مدیریت استراتژیک چه نوع برنامه‌ای است؟

مدیریت استراتژیک، برنامه‌ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می‌دهد و منظور از آن تحقق اهداف سازمان در چارچوب صحیح مدیریت است.

اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد.

مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی حرکت موسسه خود در آینده تصمیم گیری کنند، قسمت تحلیلی این روش را “طراحی استراتژی” نامیده و فرآیند طراحی گروهی آن را “برنامه ریزی استراتژیک” خوانده‌اند.

قدم دوم در سالهای هفتاد برداشته شد، زمانی که مدیران کشف کردند که با هر تغییر گسسته در استراتژی موسسه، شکل گیری درون سازمانی موسسه نیز بایستی دگرگون می شد.

این فرآیند “برنامه ریزی توانمندی” نامگذاری شد.

قدم سوم در سالهای آخر دهه هفتاد و در واکنش نسبت به نظرات روزافزون تغییرات ناگهانی در محیط برداشته شد.

برای مواجه شدن با این دگرگونی ها موسسات بازرگانی شروع به استفاده از فن “واکنش استراتژیک” در زمان واقعی کردند و آن را “مدیریت مسئله” نامیدند.

مدیریت مسئله، تازه‌ترین تدوین استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است و روش جامع و نظام یافته ای برای برخورد با تغییرات است، به طوری که مدیر توانایی لازم برای اداره تصمیمات را به دست آورده و با استفاده از یک سیستم خدماتی کامل با شناخت توانمندی های داخلی و فرصت های محیطی زمینه رشد و پویایی سازمان را فراهم می‌کند‌.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

مذاکره موفق

مذاکره موفق

چند توصیه برای مذاکره موفق:
قبل از هر چیز به خاطر داشته باشیم که هیچ قانون مطلقی در مذاکره وجود ندارد .به معنای اینکه مطلق نیست اما در مجموع رعایت آنها منافع بسیار بیشتری را در مقایسه با ضررها و هزینه های احتمالی ایجاد می کند.
در ادامه تعدادی از این قوانین را با هم مرور میکنیم
۱_مواجهه با دروغ در مذاکره

از جمله قوانین توصیه شده در مذاکره این است که اگر کسی در مذاکره به شما دروغ گفت و شما متوجه شدید که او دروغ می‌گوید، نباید این مسئله را مطرح کنید. به عبارتی، ما اصلا حق نداریم طرف مقابلمان را ضایع کنیم. چرا که در مذاکره، طرف مقابل یا همکار من است یا دوست یا یکی از اعضای خانواده من. باید به یاد داشته باشیم که به‌ هر حال، می‌خواهم رابطه‌ام را با این فرد ادامه بدهم و اگر بخواهم دروغش را به رویش بیاورم، برای خودم نامطلوب خواهد بود چرا که حرمت‌ها از بین می‌رود و دیگر به‌سختی می‌توان رابطه را ادامه داد.

به همین دلیل در مذاکره مفهومی داریم به نام «پل طلایی». این مفهوم که یک قانون خیلی قدیمی ‌چینی است، می‌گوید اگر دشمن به شما حمله کرد و از پلی بر روی رودخانه‌ای گذشت، پل پشت سرش را خراب نکنید؛ چون وقتی دشمن بداند دیگر راه برگشتی ندارد، انرژی و تلاشش برای شکست دادن شما مضاعف خواهد شد. در عوض بروید و پل پشت سرش را از طلا بسازید تا اگر خواست عقب‌نشینی کند، احساس کند که روی این پل طلایی، حتی عقب‌نشینی هم افتخار است. پس ما، نه تنها نباید طرف مذاکره‌مان را ضایع کنیم، بلکه حتی موظف هستیم کمک کنیم که او خطایش را به شیوه آبرومندانه‌ای بپوشاند و عقب‌نشینی کند. در این صورت، رابطه قابل‌ ترمیم خواهد بود. مطرح کردن دروغ و خیانت دیگران، تنها در حالتی معنا پیدا می‌کند که تصمیم گرفته باشیم دیگر تحت هیچ شرایطی به دوستی و همکاری با آنان ادامه ندهیم.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

ذینفعان سازمان

“ذینفعان سازمان”

متن زیر توضیحاتی را در مورد ذینفعان سازمان ارائه می دهد.

اهمیت و چگونگی شناسایی ذینفعان سازمان
طبق تعریف «نفع»، هر چیز قابل لمس یا غیرقابل لمس، مادی یا غیرمادی است که یک فرد یا یک گروه آن را بر اساس ارزش فعالیت‌های یک فرد یا یک گروه دیگر به دست می‌آورد.

بر این اساس “ذی‌نفعان” هر کسب و کار عبارت‌اند: «از افراد یا گروه‌هایی که برای دستیابی به اهداف خود به سازمان نیازمند هستند و یا از دیدگاه مقابل، سازمان برای دستیابی به اهداف خود به آن‌ها نیازمند است.
به بیان دیگر هر گروهی که بر فعالیت‌های سازمان اثر بگذارد یا از آن اثر بپذیرد، ذی‌نفع سازمان محسوب می‌شود. البته نمی‌توان این دو حالت را از یکدیگر تفکیک کرد. زیرا موجودیتی که اثر بپذیرد طبعا برای کنترل تبعات آن، از خود واکنش نشان می‌دهد. اما ممکن است این واکنش به دلیل قدرت یا مشروعیت اندک اثر پذیرنده، چندان به چشم نیاید.
بنابراین می‌توان گفت ذی‌نفعان واجد قابلیت‌هائی هستند که می‌تواند به عنوان یک مطلوبیت و یا یک محدودیت بر محصولات یا خدمات و یا سیاست‌های سازمانی و استانداردهای عملیاتی تأثیرگذار یا از آن‌ها تأثیرپذیر باشند.
منشأ این رابطه تأثیر و تأثر، وجود منافعی برای ذی‌نفعان است.

همان‌طور که در توضیح مفهوم “نفع” گفته شد این منافع می‌توانند از جنس منافع مالی و پولی، منافع نوع دوستانه و زیست‌محیطی و اخلاقی، منافع عمومی و امنیتی و قانونی و یا منافع علمی و تحقیقاتی باشند. همچنین می‌توانند ناشی از وابستگی اطلاعاتی میان ذی‌نفع و سازمان باشند. دامنه و گستردگی تعریف ذی‌نفعان به پیچیدگی محیط بیرونی، میزان انعطاف‌پذیری سازمان، گستردگی حوزه فعالیت سازمان و میزان سازمان‌یافتگی ذی‌نفعان بستگی دارد.
نکته‌ی کلیدی این‌جا است که هر کسب و کاری، اعم از بزرگ، متوسط و کوچک، دارای ذی‌نفعانی است که در آن کسب و کار دارای منافعی هستند. در واقع هر کسب و کار در طول چرخه‌ی عمر خود با ذی‌نفعان متعددی در ارتباط است؛ به برخی از ذی‌نفعان در قالب یک مراوده‌ی مالی یا کاری منفعت یا سودی را می‌رساند و از برخی دیگر، نیز خدمات یا منافعی را دریافت می‌کند.

شناسایی طرف های ذینفع:

بنابراین شناسایی دقیق ذی‌نفعان کسب و کار کوچک شما، می‌تواند منافع زیر را برای شما در بر داشته باشد:

تهیه‌ی فهرستی از افراد و سازمان‌هایی که به دلایل مختلف قانونی، کاری، مالی و … لازم است با آن‌ها دارای تعامل داشته باشید.

تهیه‌ی فهرستی از سرویس‌ها یا منافعی و به‌صورت خلاصه انتظارات متقابلی که میان شما و ذی‌نفعان کسب و کارتان رد و بدل می‌شود.

برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی باکیفیت و به‌موقع به انتظارات متقابل ذی‌نفعان کسب و کارتان.
انجام این کار باعث خواهد شد تا شما بتوانید سطح بالاتری از رضایت را در ذی‌نفعان خود ایجاد کنید و این امر در جای خود، منجر به توفیق روزافزون کسب و کار شما خواهد انجامید.

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

تحقيق و تائيد نهايي HACCP

تحقيق و تائيد نهايي HACCP

*هدف اصلي از تحقيق و تائيد نهايي سيستم HACCP در شركت ، بهبود دائمي سيستم HACCP از طريق شناسايي بهنگام و سريع هر گونه ريسك و خطر است كه ممكن است در محصولات بوجود آيد، همچنين اطمينان از كارآ و اثربخش بودن سيستم HACCP.

براي اجراي صحيح تحقيق و تائيد نهايي سيستم HACCP در شركت موارد ذيل صورت مي‎پذيرد:

نماينده مديريت، نتايج مميزيهاي خارجي (ارگانهاي گواهي دهنده C.B)، گزارشات مميزيهاي داخلي، گزارشات عدم انطباقات مشاهده شده در عملكرد سيستم توسط كنترل پايشت، شكايات مشتريان، سوابق و گزارشات مربوط به اقدامات كنترلي (شستشو و ضدعفوني، كنترل حيوانات موذي، آب مورد استفاده و نتايج ارزيابي تامين كنندگان)، تغييرات در مقررات و قوانين و استانداردهاي تخصصي، نتايج تحقيقهاي جديد (در آماده ساز ی و پختمواد اوليه يا تكنولوژيهاي آماده ساز ی و پخت ، ضدعفوني يا كنترلي، تجهيزات جديد، بسته‎بندي جديد) يافته‎هاي جديد در آموزش موثرتر پرسنل و ارائه ايمن‎تر محصولات به مشتريان را در هر 6 ماه يكبار جمع‎آوري نموده و هماهنگيهاي لازم را با مديران مسئول جهت برگزاري جلسات رسمي مينمايد.

,

.

.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

تصويب و صدور مدارك

تصويب و صدور مدارك و داده ها

 * كليه اسناد و مدارك ، مطابق روش اجرايي كنترل مدارك ، توسط افراد مجاز و داراي صلاحيت در زمينه مورد نظر ، تهيه شده و توسط مسئولين مربوطه ، كنترل ، بازنگري ، تصويب و توزيع مي شوند .

* كليه مديران موظفند ، اطمينان حاصل نمايند كه آخرين تغييرات بازنگري شده مدارك سيستم مدیریتی را در دسترس پرسنل مرتبط با مدرك ، قراردارد و از تحت كنترل بودن مدارك سيستم اطمينان حاصل نمايند .

* اعمال تغييرات در هر يك از مدارك تغيير يافته ، بطوري توزيع مي شود كه كليه گيرندگان نسخه اصلي از اعمال تغييرات و اصلاحات مطلع شوند ، گيرندگان مدارك مسئوليت جايگزيني مدارك جديد و ابطال مدارك قديمي را بعهده دارند .

هر مدرك داراي كد شناسايي منحصر بفرد ، وضعيت بازنگري ، تاريخ بازنگري ، نام و مشخصات و تاريخ تهيه ، تائيد و تصويب و تاريخ صدور مي باشد .

تغيير مدارك و داده ها

 * تغيير در مدارك به همان روش و توسط همان بخشهايي كنترل ، بازنگري و تصويب مي شود كه تهيه، تائيد و تصويب مدارك اوليه را بر عهده داشته اند .

و

.

.

.

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

 

متن ایزو 19011

دانلود متن ایزو 19011

این استاندارد راهنمایی هایی برای مدیریت برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های داخلی یا برون سازمانیِ سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، و نیز شایستگی و ارزیابی ممیزان ارائه م یکند. ایناستاندارد برای کاربرد گستره وسیعی از کاربران بالقوه از جمله ممیزان، سازمان های مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به موجب معاهداتشان نیاز به اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی دارند و سازمان های دخیل در آموزش یا اعطای گواهینامه
به ممیزان، گواهی کردن/ثبت کردنِ سیستم های مدیریت، و تاییدصلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است.

هدف آن بوده است که راهنمایی در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد.چنان که در بخ شهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنماییها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازما نهایی که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنهشمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد.

دانلود ایزو 19011

این استاندارد راهنمایی هایی در مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی های سیستم مدیریت زیست محیطی و نیز رهنمود هایی در مورد شایستگی ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی ارائه می کند.

این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که نیاز به اجرای ممیزی های داخلی یا بیرونی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا مدیریت زیست محیطی، یا مدیریت کردن یک برنامۀ ممیزی دارند، کاربرد دارد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

گزارش آزمون ایزو 17025

گزارش آزمون ایزو 17025

برای اطلاعات در مورد گزارش آزمون ایزو 17025 متن زیر را مورد مطالعه قرار دهید.

پس از انجام آزمون‌ها، نتايج آزمون‌ها در دفاتر آزمايشگاه ثبت مي‌گردد. سپس با توجه به نوع آزمون‌هاي انجام شده، گزارشات آزمون به شرح زير تهيه مي‌شود:

نتايج آزمون‌هاي مشتريان  پس از ثبت اطلاعات آزمون و نتايج در دفاتر آزمايشگاه، توسط مجري انجام آزمون در  فرم گزارش نتايج آزمايشات به شماره  …………….و به منظور تاييد و تصويب براي مدير فني آزمايشگاه ارسال مي‌گردد. مدير فني آزمايشگاه پس از تاييد گزارش آزمون، آن را جهت تکثير به بخش اداري تحويل داده مي‌شود. نسخه اصلي گزارش آزمون که به مهر آزمايشگاه ممهور گرديده به مشتري تحويل داده مي‌شود و نسخه دوم جهت سوابق آزمون در آزمايشگاه نگهداري مي‌گردد.

  • محتويات گزارش آزمون

با توجه به الزامات استاندارد ISO/IEC17025 و نيازهاي مشتريان، براي تمامي گزارش‌هايي که براي مشتريان برون‌سازمانی صادر مي‌شود شامل اطلاعات زير مي‌باشند:

  • عنوان آزمون
  • نام و مشخصات سازمان درخواست کننده آزمون
  • نام افراد/ فرد انجام دهنده آزمون
  • محل و مشخصات نمونه‌برداري
  • تاريخ و ساعت نمونه‌برداري (درموارد لزوم)
  • كد نمونه(شماره گزارش آزمون)

و

.

.

.

برای مشاوره ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ایزو 17025 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'