استاندارد مرجع

استاندارد مرجع

استاندارد مرجع (Reference Standard): استانداردي که عموماً بالاترين کيفيت اندازه‌شناختي را در يک مکان معين يا يک سازمان معين دارد و اندازه‌گيري‌ها از آن ناشي مي‌شود.

 

ماده مرجع (Reference Material): ماده يا جسمي که مقادير يک يا چند خصوصيت آن به اندازه کافي همگن و تثبيت شده است تا براي کنترل عملکرد يک دستگاه، ارزيابي يک روش اندازه‌گيري يا تعيين مقدار براي مواد به کار رود.

 

ماده مرجع گواهي شده (CRM): ماده مرجعي، همراه با گواهينامه، که مقادير يک يا چند خصوصيت آن به روشي تاييد شده است که قابليت رديابي را تا تحقق درست يکايي که اين مقادير بر حسب آن بيان مي‌شوند محرز مي‌سازد، و هر يک از مقادير تاييد شده اين ماده مرجع با عدم‌قطعيتي در سطح اطميناني قيد شده همراه است.

 

برای مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 17025 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اموال مشتری ایزو 9001

اموال مشتری

دريافت اموال مشتري توسط شرکت و تكميل فرم ……
نصب برچسب بر روي كليه اموال مشتري ،كه برچسب شامل موارد زير ميباشد:
-تاريخ ورود
-نام مشتري
-كليه ابزارهاي مشتري كه جهت ساخت / آزمون / ابزار بازرسي و تجهيزات تحويل مي گردند بايستي داراي بر چسب دائم و ثابت باشد و مالكيت هر كدام واضح و مشخص باشد .
اعمال توجه به كليه داراييهاي مشتري كه در كنترل سازمان يا مورد استفاده واحد هاي مختلف آن مي باشد .
شناسائي و تصديق ، محافظت ،نگهداري دارائيهاي مشتري كه جهت استفاده يا تركيب در محصول تدارك شده است.
ثبت و گزارش مواردي كه دارائي مشتري (1-گم مي شود ، 2-خراب مي شود ، 3-براي استفاده نامناسب مي با شند) .
7-كليه اموال مي بايست بعد از استفاده در موعد مقرر بعد از تكميل فرم شماره …….. تحويل مشتري گردد.

 

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و مشاوره EFQM با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تضمین کیفیت نتایج

تضمین کیفیت نتایج

آزمايشگاه براي حصول اطمينان از صحت نتايج آزمون فعاليت هاي زير را انجام می دهد:

  • استفاده از مواد مرجع گواهي شده (CRMs)
  • شرکت در آزمونهای بين آزمايشگاهي
  • كاليبراسيون دوره‌اي تجهيزات تاثيرگذار در نتايج آزمون
  • تکرار آزمونها
  • شرکت در آزمونهای کفایت تخصصی

در فرم برنامه کنترل کیفیت آزمونها فعالیتهایی که برای کنترل کیفیت نتایج آزمونها برای هر آزمون برنامه ریزی می شود درج می گردد.

استفاده از مواد مرجع گواهي شده (CRM):

مدير فنی آزمايشگاه برای اطمینان از صحت نتایج آزمون بصورت دوره ای برای تعدادی از آزمونها اقدام به آزمون مواد مرجع گواهی شده می نماید.

استفاده از استانداردهاي مرجع :

مدير فنی آزمايشگاه جهت اطمینان از کیفیت روزانه نتایج آزمون از نمونه های استاندارد مرجع که توسط سازنده دستگاهها تهیه شده است و قابلیت ردیابی آنها مورد تائید قرار گرفته است استفاده می کند.

تکرارمجدد آزمون:

در برخي موارد باتوجه به برخي از نتايج مشكوك آزمون مجددا تکرار مي شود. مدیر فنی بصورت دوره ای نیز نسبت به آزمون مجدد اقلامی که قبلا آزمون شده و در آزمایشگاه نگهداری شده اند اقدام نموده و نتایج را مورد بررسی قرار می دهد.

کاليبراسيون کليه تجهيزات تاثير گذار در نتايج آزمون:

هر يك از تجهيزات اصلي و تاثير گذار در نتايج آزمون براساس روش اجرايي شناسايي ، نگهداري و کا ليبراسيون تجهيزات بايد کاليبره گردند. مدت اعتبار كاليبراسيون هر يك از آنها در برچسب کالیبراسیون تعيين شده و روي دستگاه ثبت مي‌شود.

 

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 17025 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

 

گزارش دهی نتایج آزمون

گزارش دهی نتایج آزمون

گزارش نتایج ثبت مي شود و به صورت صحيح، شفاف، خوانا، بدون خط خوردگي و ابهام اعلام مي شود. گزارش نتایج داراي يك شماره منحصر بفرد مي باشند كه در صورت نياز، رديابي گزارشات را ميسر مي نمايد. شامل موارد مندرج زير مي باشد:

اطلاعات مربوط به متقاضي، شامل شماره و تاريخ درخواست ، نوع كالا، نوع آزمون، شماره بهر / سريال و نام صاحب كالا درج مي شود.اطلاعات ديگرمربوط به ورود و خروج اطلاعات مي باشد.

اطلاعات مربوط به آزمايشگاه شرکت  شامل دريافت نمونه و كد منحصربفرد كه آزمايشگاه جهت رديابي و شناسايي اقلام مورد آزمون به نمونه اختصاص مي دهد مي باشد .

نتایج هر نمونه پس از تایید توسط مدير فنی آزمايشگاه و کنترل هاي لازم تائيد مي گردد و قابل چاپ و صدور براي مشتري مي باشد پس از انتشار، گزارش آزمون توسط مدير فني امضاء شده و با مهر آزمايشگاه نيز ممهور و از طريق دورنگار براي متقاضيان ارسال مي گردد. اصل نتايج در پايان هر ماه از طريق پست براي متقاضيان ارسال مي گردد.

در صورت لزوم و درخواست مشتري تفاسير و اظهار نظر گزارش آزمون توسط مدير فنی آزمايشگاه صورت مي پذيرد.در صورتیکه تمام یا قسمتی از آزمون توسط پیمانکار فرعی صورت گرفته باشد، در گزارش آزمون مشخص می گردد.

اصلاحیه های آزمون بصورت یک مدرک جداگانه صادر شده و در آنها به گزارش آزمون اولیه اشاره می گردد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 17025 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

هزینه گرفتن ایزو

هزینه گرفتن ایزو

در این مقاله سعی بر ارائه اطلاعاتی در مورد هزینه گرفتن ایزو برای شرکت ها و سازمان ها داریم.

برای دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی ایزو قیمتها و هزینه های مختلفی اعلام میگردد.

جالب است توجه کنید به قیمت ها:

از 200 هزار تومان تا 20 میلیون تومان برای هر گواهینامه

اما قیمت اساسی و درست بر چه مبنایی است.

عموما برای اخذ ایزو سازمان میبایست در دو مرحله هزینه نماید.

مرحله اول:هزینه مشاوره که بر اساس موقعیت سازمان,تعداد پرسنل و پیچیدگی فرایندهای کاری و عرض و طول سازمان اعلام  میگردد.این مبلغ برای هر استاندارد از  حدود 35.000.000 ریال شروع میگردد.حال اگر مبلغی کمتر از این اعلام شد، می شود کمی به کیفیت مشاوره شک کرد.

مرحله دوم:هزینه صدور گواهینامه که توسط شرکت های CB اعلام میگردد و حدودا از مبلغ 16.000.000 ریال شروع میشود.

گواهینامه ایزو

حال اگر به شما قیمت 200 هزار تومان برای فرایند اخذ ایزو دادند نه تنها ارزان بلکه خنده دار است و 100 درصد کار فیک و جعلی است.در بالا حداقل قیمت های مورد نباز برای مشاوره و دریافت ایزو اعلام گردید.لذا فراموشمان نشود یا ایزو نگیرید و یا اگر اقدام به گرفتن گواهینامه کردید گواهینامه معتبر بگیرید.

برای اخذ اطلاعات در مورد گواهینامه معتبر و جعلی کلیک نمایید.

برای مشاوره ایزو با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

 

مزاياي استقرار سيستم HACCP

مزاياي استقرار سيستم HACCP

در این مقاله سعی بر ارائه توضیحاتی در مورد مزاياي استقرار سيستم HACCP داریم:

HACCPكه سيستمي علمي است ، خطرات ويژه و اقدامهاي لازم براي كنترل آنها را ، به منظور حصول اطمينان از ايمني موادغذايي ، شناسايي مي‌كند .

HACCP وسيله‌اي است براي ارزيابي خطرات و برقراري سيستم‌هاي كنترل كه بيشتر بر پيشگيري تاكيد دارد تا آزمون فرآورده‌هاي نهايي . اين سيستم مي‌تواند در طول زنجيرة غذايي از توليدكننده تا مصرف‌كنندة نهايي بكار گرفته شود.

امتيازات اين سيستم علاوه بر تامين ايمني موادغذايي ، عبارتند از استفاده بهتر از منابع و پاسخ‌هاي سريعتر به مشكلات ، بعلاوه استفاده از اين سيستم مي‌تواند به ارتقاء تجارت بين‌الملل از طريق افزايش اعتماد به ايمني موادغذايي كمك كند .

جهت موفقيت در اجراي سيستم HACCP ، تعهد و درگيرشدن مديريت و همچنين كار گروهي موردنياز است .

اين سيستم با ساير سيستمهاي مديريت كيفيت مانند ايزو 9001 و ايزو 14000 و غيره سازگار مي‌باشد و بهترين سيستم براي مديريت ايمني موادغذايي شناخته شده است .

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

02177942240-77959675

رهبری و تعهد

رهبری و تعهد

برای توضیحات در مورد رهبری و تعهد ایزو 9001 متن زیر را ملاحظه فرمایید.:

مدیریت ارشد باید از طریق موارد زير رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را اثبات نمايد،:

الف) پاسخگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛

ب) حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده اند و با جهت گیری استراتژیک و بافت (فضای) سازمان سازگارند؛

ج) حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرایندهای کسب و کار سازمان

د) ترويج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفكر مبتني بر ريسك؛

ه) حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند.

و) اطلاع رساني درباره اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ر) حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد نظر خود دست می یابد.

ز) بکارگیری ، هدایت و پشتیبانی از كاركنان به منظور کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ت) ترويج بهبود

ک) حمایت از سایر نقشهای مدیریتی مرتبط در نشان دادن رهبری آنها به طوري که در محدوده های مسئولیتشان کاربرد دارد.

برای مشاوره ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت

تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت

در زیر نمونه تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت پرسنل جدید الاستخدام را میبینید:

1 –استفاده صحیح و همیشگی از وسایل حفاظت فردی در محیط کار،کارگر را در برابر بیماریهای شغلی ، ایمن و مصون نگه میدارد. لذا استفاده از وسایل حفاظت فردی الزامی می باشد.

2 –کارکردن در محیط پر سروصدا باعث کاهش شنوایی و تاثیر نامطلوب بر روی اعصاب دارد؛ لذا ، جهت پیشگیری باید از گوشی حفاظتی استاندارد استفاده کنید.

3 –بلند کردن و حمل غلط بار، باعث تشدید ناراحتیهای کمر میشود، لذا ، از روشهای بلند کردن و حمل صحیح بار، استفاده نمایید.

4 –با مصرف نمودن سیگار در محیط کار، علاوه بر احتمال آتش سوزی ، اثرات زیانبار موادشیمیایی در محیط کار را بر سلامتی خود ،دو چندان میکنیم.لذا سیگار کشدن در محیط کار ممنوع می باشد.

5 -به منظور پیشگیری از بروز حادثه هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاهها و تجهیزات، اقدام به تعمیر و تعویض قطعات نکنید.

6 –طریقه استفاده مناسب از کپسولهای آتش نشانی را قبلا” فرابگیریم. شاید به هنگام بروز آتش سوزی، این کار دیر باشد.

7 –کوچکترین بی احتیاطی یا شوخی در هنگام کار ممکن است حادثه ای مرگبار و غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.

8 –کوچکترین ضایعه یا نقص در مدار برق و تجهیزات برقی، مرگ آفرین است.

9 –در هنگام کار با اشیاء تیز و برنده ، از دستکش حفاظتی مناسب استفاده کنیم.

10 –برای هر وسیله ، ابزار یا قطعه محل مخصوصی در نظر بگیریم تا علاوه بر دسترسی آسان به وسایل ، باعث ایجاد نظم و انضباط در کارگاه شود.

برای مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

آیین نامه انظباطی

نمونه آیین نامه انظباطی:

نمونه ی آیین نامه ی انظباطی در ذیل قابل مشاهده است:(به صورت محدود)

– آوردن تلفن همراه به داخل کارگاه تحت هر شرایطی ممنوع می باشد،در صورت عدم رعایت این امر عواقب آن متوجه فرد خاطی خواهد شد.

2- ورود هرگونه ساک،کوله پشتی و اقلامی از این قبیل به داخل سایت کارگاهی ممنوع می باشد.در صورت همراه داشتن چنین وسایلی آن ها را به مسئول نگهبانی تحویل دهید.

3- نگهبانی موظف است با حفظ احترام و ادب تنها پس از بازرسی بدنی همکاران اجازه ی ورود به سایت کارگاهی را صادر نماید.

4- نگهبانی موظف است قبل از خروج فرد از کارگاه،فرد را مورد بازرسی بدنی قرار دهد.

5- درب های پشتی و جانبی سوله در صورتی قابل بازگشایی است که دستور آن از طرف مدیر کارخانه صادر شده و با نظارت حضوری مدیر داخلی صورت پذیرد.

6- خروج هر گونه بسته و محموله از کارگاه ممنوع می باشد.در صورت وقوع عواقب آن متوجه فرد مربوط خواهد بود.

7- نگهبانی موظف است با توجه به وجود یک درب ورود و خروج به داخل سوله،همیشه در محل کار خود جهت نظارت حضور داشته باشد

و…………….

برای مشاور ایزو و مشاوره سازمانی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره 5S

مشاوره 5S:

• SERI – پاكسازي: جدا كردن اقلام مورد نياز از غير ضروريها ، با يك تصميم گيري قاطعانه اشياء غير ضروري را از يكديگر مشخص و جدا كنيد .
• SEITON – نظم ترتيب: مرتب نمودن اقلام و ابزار مورد نياز ، اولويت بندي ابزارو اشيا ء در 5 گـــــــروه  [[غير قابل استفاده ( دور ريختني) – قابل استفاده در آينده دور( بايگاني راكد) – بندرت قابل استفاده – غالبا قابل استفاده – قابل استفاده ضروري]] با توجه به دست بندي فوق ابزار واشياء مورد نياز مي بايست در زمان مكان و به مقدار مورد نظرقابل دستيابي و استفاده گردد .
• SEISO – نظافت: نظافت كامل محيط كار ، پاكيزه سازي به معناي تميز ساختن محيط كارو بازرسي وبازبيني وتحت كنترل قراردادن محيط ، تجهيزات و اشياء مي باشد.
• SEIKITUS – حفظ ونگهداري: حفظ وضعيت مطلوب و جلوگيري از بهم خوردن نظم ونظافت محيط ، براي حفظ ونگهداري وضعيت مطلوب از روش استاندارد سازي كنترل و اصلاح دائمي سه مورد پاكسازي ، نظم و ترتيب و نظافت با استفاده از دو روش ((مديريت ديداري)) و ((مديريت رنگها)) استفاده مي گردد.
1. مديريت ديداري : نظارت كامل بر كليه امكانات و تجهيزات و محلها و افراد كه بر انجام مناسب كار موثر اند يصورت ديداري و بازديد .
2. مديريت رنگها : انتخاب رنگهاي معيني براي محيط هاي كاري مختلف و طراحي برچسبهاي بازنگري مختلف براي مشخص كردن ، دستگاههاي حساس ، خراب ، ضروري ، داراي اولويت و …..
• SEITSUKE – آموزش فرهنگ كاري: آموزش افراد به منظور ايجاد فرهنگ انظباط كاري و نظم در امور، در اين مقوله آموزش پرسنل جهت آگاهي از مقررات بهسازي محيط و ايجاد توانائي لازم براي انجام امور به طريق مطلوب و مناسب ، ضرورت دارد ، ازطريق آموزش عادات صحيح جايگزين عادات نادرست مي گردد و اجرائي دقيق مقررات بصورت يك فرهنگ كاري در شركت نهادينه مي شود .

 

برای مشاور ایزو و مشاور EFQM با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

 

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'