ایزو 14001

شرکت مهندیسن مشاور آریان گستر با سابقه بیش از 8 سال فعالیت در زمینه مشاوره سیستمهای مدیریتی علی الخصوص سیستمهای مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت یکی از مجموعه های توانمند در مشاور ایزو و  پیاده سازی استانداردهای ISO 14001,OHSAS 18001 میباشد.

بهینه است که سازمانهایی که قصد دریافت هر دو گاهینامه را دارند سیستمهای مذکور را یکپارچه کرده و همراه هم پیاده سازی نمایند.این 2 استاندارد مشترکات بساری با یکدیگر دارند ازجمله:
(الزامات قانونی،مشارکت و مشاوره،پایش عملکرد،ارزابی ریسک،کنترل عملیات و ………)
 

همچنین هر 2 استاندارد مشترکات بسیار زیادی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 دارند.از جمله (کنترل مدارک و سوابق،اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه،ممیزی داخلی،بازنگری مدیریت،صلاحیتها،آموزش و آگاهی،خط مشی و اهداف،بهبود مستمر و……..)

بر همین اساس توصیه می گردد که سازمانها جهت پیاده سازی و ممیزی سیستمهای مذکور به صورت یکپارچه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است به مجموع 3 استاندارد فوق سیستم مدیریت یکپارچه اطلاق میگردد.

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو