ایزو 26000 (ISO 26000)

ايزو 26000
ايزو 26000 راهنمايي براي مسئوليت پذيري اجتماعي مي باشد. اين استاندارد براي همه سازمان ها بدون در نظر گرفتن نوع فعاليت ايشان كاربرد دارد.
ايزو 26000، مسئوليت اجتماعي را به شرح ذيل بيان ميكند:
مسئوليت يك سازمان براي اثر بخشي تصميمات و فعاليت هاي خود بر جامعه و محيط از طريق رفتار شفاف و اخلاقي شامل موارد زير مي باشد:
مدنظر قراردادن انتظارات و توقعات سهامداران ، همخاني و مطابقت با قانون اجرائي و هنجارهاي رفتار بين المللي و تصميم آن در سراسر سازمان و به كار بستن در تمامي روابط آن

ISO/IEC 20000 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

استاندارد ISO/IEC 20000، اولین استاندارد بین المللی در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می باشد. این استاندارد، در سال 2005 توسط ISO/IEC JTC1 SC7 تدوین و در سال 2011 مورد بازبینی قرار گرفته است. این استاندارد بر اساس استاندارد BS 15000 که قبلاً توسط شرکت BSI ایجاد شده بود، تدوین گردیده است.
بخش اول این استاندارد، ISO/IEC 20000-1، با در نظر گرفتن رویکرد فرآیند محوری، تلاش می کند تا خدمات را بصورت موثر و مدیریت شده ای ارائه دهد تا تمامی اهداف کسب و کار در ارتباط با نیازهای مشتری را پوشش دهد.
بخش دوم این استاندارد، ISO/IEC 20000-2، راهنمای پیاده سازی این استاندارد بوده و بهترین رهنمود برای مدیریت خدمات در دامنه مربوطه می باشد.
استاندارد ISO/IEC 20000 همانند استاندارد BS 15000، در چارچوب کاری ITIL، توسعه پیدا نموده است و همچنین دیگر چارچوب های کاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مانند Microsoft Operations Framework و COBIT را نیز دربر می گیرد.
این استاندارد اولین بار در دسامبر سال 2005 منتشر شد. سپس در ژوئن سال 2011 به استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011 به روز رسانی گردید.
مزایای استاندارد ISO / IEC 20000

• تخصصی بودن برای صنعت فن آوری اطلاعات IT
• دارای خطوط راهنما برای ابهام زدایی از الزامات سامانه مدیریت کیفیت
• توجه ویژه به خدمات پس از فروش نرم افزار و سخت افزار IT
• توجه به بودجه بندی و کنترل هزینه ها در فن آوری اطلاعات و نرم افزار
• کنترل مناسب در مراحل مختلف ، طراحی ، تولید ، تحویل و خدمات پس از فروش فن آوری اطلاعات
و نرم افزار
• امکانسنجی مناسب و تخصصی در صنعت IT
• مدیریت مناسب تغییرات در فن آوری اطلاعات
• کنترل کیفیت نرم افزار و فن آوری اطلاعات

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'