برگزاري دوره آموزشيISO9001-2008 ومميزي داخلي دردانشگاه شهرقدس(92/8/14)

                                                                                                                              courses

درتاريخ 14و15 آبان دوره آموزشيISO9001-2008 ومميزي داخلي با تدريس جناب آقاي مهندس صفرزاده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس با حضور جمعي ازدانشجويان دانشگاه درمقاطع مختلف برگزارگرديد.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'