ممیزی چیست؟

ممیزی چیست؟

در این بخش به دنبال پاسخی برای پرسش ممیزی چیست؟ هستیم:
فرایندی نظام یافته٬ مستقل و مدون به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می شوند.

انواع ممیزی(Kinds of audit)

ممیزی شخص اول First party audit
ممیزی شخص دوم Second party audit
ممیزی شخص سوم Third party audit

ممیزی شخص اول(داخلی) Internal audit – First party audit

ممیزی است که توسط خودسازمان یاازجانب آن برای مقاصد داخلی انجام می گیرد ومی تواند مبنایی برای خوداظهاری سازمان درمورد انطباق باشد.

ممیزی شخص دوم Second party audit

ممیزی است که توسط طرف هایی که در مورد دامنه فعالیت سازمان ذینفع هستند٬ از قبیل مشتریان سازمان یا از جانب آنان و بر پایه معیار و استاندارد توافق شده انجام می گیرد.

ممیزی شخص ثالث Third party audit

ممیزی است که توسط سازمان های مستقل٬ دارای صلاحیت واعتباریافته در یک شرکت انجام می گیرد. این سازمانها انطباق یا الزاماتی ازقبیل الزامات استاندارد ایزو۹۰۰۱ و امثالهم راگواهی یا ثبت می کنند.

فرآیند ممیزی بدین صورت است که شرکت مدارک کاری خود را به شرکت های CB ارائه می دهد. یک حسابرس واجد شرایط به منظور ارزیابی سیستم مدیریت شرکت مطابق با الزامات استاندارد ایزو درخواستی از جانب شرکت در محل حضور پیدا می کند.  حسابرس معمولاً گزارش و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت شرکت را مطابق با استاندارد های ایزو ارائه می دهد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو توصیه هایی برای بهبود کیفیت شرکت ارائه می کند که به شرکت کمک میکند که رو به جلو حرکت کند که در نتیجه ، گرفتن استاندارد های بیشتر از سازمان ISO می باشد .

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو