مديريت مشارکتی چیست؟

مديريت مشارکتی چیست؟

مديريت مشارکتی چیست؟

 

 

مديريت مشارکتي

مديريت مشارکتي راهکاری است براي جلب مشارکت کارکنان در حل مسائل سازمان و بهبود مستمر عملکرد سازمان مدیریت مشارکتی می تواند ارتباط دائم، متقابل و نزديک بين مديريت و کارکنان را تضمین کند. مشارکت کارکنان در کارهايي که به خودشان مرتبط است، مشارکتي داوطلبانه و آگاهانه خواهد بود که اين موضوع فرد را تشويق مي کند که به تحقق هدف هاي تیم کمک کرده و در مسؤليت ها و پيامدهاي آنها سهيم باشد.

مديريت مشارکتي دو هدف عمده را دنبال مي کند:

1. ارج نهادن به ارزش هاي انساني و کمک گرفتن افرادي که به نوعي با سازمان در ارتباط اند.

2.رسيدن به هدف هاي از پيش تعيين شده به کمک همين افراد.

اين اهداف بر چند اصل مهم استوار است:

1. فرد جزئي از يک ماشين بزرگ به حساب نمي آيد بلکه انساني برخوردار از قدرت تفکر، هوش، استعداد و تجربه هاي عالی است که هر گاه زمينه ها و شرايط مساعد فراهم شود، مي تواند همه چيز را به نفع خود و سازمان خود تغيير دهد.

2.مديران سازمان هاي مشارکتی بر اين اعتقادند که دانش در سطح سازمانشان به وفور پراکنده است و مي توانند به راحتي انديشه ها و ديدگاه هاي ديگران را بي واسطه دريافت کنند. واینگونه مديران به دانشی گسترده دسترسي دارند.

3. کارکنان اين سازمان ها بر اين باورند که مي توانند همگام با نيازهاي سازمان رشد کنند.

 

جهت مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
مديريت مشارکتی چیست؟
Description
1. فرد جزئي از يک ماشين بزرگ به حساب نمي آيد بلکه انساني برخوردار از قدرت تفکر، هوش، استعداد و تجربه هاي عالی است که هر گاه زمينه ها و شرايط مساعد فراهم شود، مي تواند همه چيز را به نفع خود و سازمان خود تغيير دهد.
Author
Publisher Name
آریان گستر
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *