رييس ايزو خواستار تعريف مدل جديد كسب و كار

آقاي دكتر Boris Aleshin ، رييس ايزو ، در سي و پنجمين مجمع عمومي ايزو كه در تاريخ 19 الي 21 سپتامبر در سن ديه گو – آمريكا برگزار گرديد خطاب به نمايندگان شركت كننده اظهار داشت : ايزو نيازمند پذيرش يك مدل جديد كسب و كار به منظور اطمينان از آينده و اجتناب از " رويارويي با مشكلات" مي باشد.وي در ميزگرد روز 19 سپتامبر در خصوص منابع ايزو و ضرورت مشاركت موسسات ملي عضو ايزو در رفع نيازهاي مشتريان در آينده صحبت نمود. دكتر Aleshin از شفاف سازي نوع كسب و كار واقعي ايزو – اقدامات اساسي ايزو در ژنو يا شبكه چند ميليون دلاري متشكل از دبيرخانه مركزي ايزو و 164 كشور عضو ملي آن – خبر داد و گفت اين مسئله " بسيار حائز اهميت " است. همچنين ايشان اظهار داشت:" ما بايد همه مخاطبين هدف خود را مورد توجه قرار دهيم و مشتريانمان را معين كنيم خواه آنها از دسته مشاغل، مصرف كنندگان يا دولت باشند و سپس با يك درك مشترك به نيازهاي آنها توجه نماييم. در غير اين صورت مجبوريم با مشكلاتمان روبرو شويم . ما به اندازه كافي وظيفه خود را در برابر صنعت و يا همه مصرف كنندگان انجام نداده ايم . كارهاي بسياري در مواجهه با نيازهاي آنها انجام شده است اما در واقع بسياري از افراد درباره ما، صرف نظر از تخصصمان، به اندازه كافي مطلع نيستند."
"اينجانب از كليه حاضرين درخواست مي نمايم با مخاطبين هدف، از طريق ارائه آموزش و نيز ارتباط، تمركز و توجه داشته باشند . ما نياز به ترويج ارزش ها و ارتقاء محصولاتمان داريم . همچنين ضروري است به بحث و بررسي در خصوص يكپارچه سازي مدل كسب و كار سازماني و نيز شناسايي اهداف مشترك با ديگر سازمان هاي استاندارد سازي و بين المللي اعم از كميسيون بين المللي الكتروتكنيك (IEC) و اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) بپردازيم."

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو