77959675 - 02177942240

رهبری و تعهد

متن ذیل حاوی اطلاعاتی در مورد رهبری و تعهد در ایزو 45001 می باشد:
مدیریت ارشد می بایست رهبری و تعهد خود در رابطه با سیستم مدیریت OH&S را از طریق (موازد ریز) نشان دهد:
الف) تعیین مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای جلوگیری از صدمات و جراحات ناشی از کار و همچنین ایجاد فعالیت ها و محیط کار امن و بهداشتی.
ب) اطمینان یافتن از اینکه خط مشی و اهداف OH&S در جهت استراتژیکی سازمان تعیین شود.
ج) اطمینان یافتن از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت OH&S و فرایند های کسب و کار سازمان.
د) اطمینان یافتن از اینکه منابع اجرا، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت OH&S در دسترس باشد.
ه) ارتباط اهمیت مؤثر سیستم مدیریت OH&S و انطباق الزامات سیستم مدیریت OH&S
و) اطمینان یافتن از حصول خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت OH&S
ز) هدایت و حمایت افراد برای کمک به اثربخشی سیستم مدیریت OH&S
ح) اطمینان و ترویج بهبود مستمر
ط) حمایت از سایر نقش های مدیریت برای اثبات رهبری آنها بعنوان اعمال مسئولیت هایشان در زمینه های مختلف
ی) توسعه، هدایت، ترویج یک فرهنگ که از خروجی های مربوط به سیستم مدیریت OH&S حمایت می کند.
ک) حفاظت از کارکنان برای جبران زمان گزارش حوادث، آسیب ها، خطرات، ریسک ها و فرصت ها.
ل) اطمینان یافتن از ایجاد و پیاده سازی فرایندی به منظور مشارکت و مشورت کارکنان (رجوع به 5.4)
م) حمایت از استقرار و عملکرد کمیته ایمنی و بهداشت

جهت مشاور ایزو مانند ایزو45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *