آسیب شناسی مدیریت مشارکت جو در سازمانها

یکی از رسالتهای مدیر ، مشارکت دادن زیر دستان در امور است و اجرای این نظام بدون بستر سازیهای مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان ناکام می ماند و حتی به هرج و مرج در فضای سازمان نیز می انجامد که این مساله باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد . از این رو توجه به موانع اجرای صحیح نظام مشارکت در سازمانها از ضروریات است .

 

● آسیب های وارده به نظام مدیریت مشارکت جو

این آسیبها را می توان معلول موارد زیر دانست :

۱- پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان

۲- عدم مشارکت کارکنان در سازمانها

۳- موانع فرهنگی مشارکت

۴- موانع سازمانی مشارکت

● پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان

برخی دلایل که مدیران از مشارکت کارکنان استقبال نمی کنند به شرح زیر است :

۱- مشارکت کارکنان باعث بی نظمی و هرج و مرج می شود .

۲- مشارکت کارکنان می تواند باعث اشتباهات بزرگ شود .

۳- هنوز کارکنان و سازمانها آمادگی لازم برای مشارکت ندارند .

۴- اظهار نظر مخالف کارکنان ، بی حرمتی به اقتدار مدیر یا رئیس است .

● عدم مشارکت کارکنان در سازمانها

دلایل عدم مشارکت کارکنان در سازمانها عبارتند از :

احساس عدم تعلق و وابستگی کارکنان به سازمانها

مغایر بودن اهداف فرد وسازمان

فقدان انگیزش

نبود خصلتهای کار گروهی در میان کارکنان

عدم ایجاد یک بستر فرهنگی

وجود سبکهای مختلف مدیریتی

موانع فرهنگی مشارکت

این نوع موانع باعث مقاومت در برابر تغییر مدیران و کارکنان می شوند و برطرف کردن آنها سبب ایجاد انعطاف ذهنی و شنیدن و پذیرش نظرات دیگران خواهد شد .

● مهمترین این موانع عبارتند از :

الف) جهل : جهل از موانع مشارکت است چون انسان جاهل شناخت لازم از مسایل ندارد . بنابراین توانایی مشارکت ندارد .

ب ) نداشتن اعتماد به دیگران : اعتماد روح مشارکت است از این رو بی اعتمادی سدی در برابر کار جمعی است .

ج) نبود همدلی : همدلی سبب می شود تا انسان بتواند با دیگران بر مبنای تفاهم متقابل ارتباط برقرار کند .

● موانع سازمانی مشارکت

الف) ساختارهای دیوان سالاری : نظامهای قانونی و ساختارهای دیوان سالاری هرمی از جمله موانع سازمانی مشارکت هستند .

ب) روابط رئیس – مرئوسی : در سازمان های دیوان سالار ، رابطه رئیس و مرئوسی و بالادستی و زیر دستی حاکم است . توزیع نابرابر اقتدار و اختیارهای سازمانی میان افراد یک سازمان ، دیوار آهنینی در راه اجرای صحیح مشارکت است .

ج) برنامه ریزی متمرکز : برنامه ریزی از بالا به پایین و نبود ساختارهای جانبی از جمله مسائل آسیب زننده به نظام مشارکت هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو