استاندارد ایزو 27001:2013

استاندارد ایزو 27001:2013

در این متن توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ایزو 27001:2013 جلب مینماییم:
درعصر فناوری اطلاعات امروز ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هرمجموعه ایی است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یکی ازسیستمهای مدیریتی بسیار مفید برای تمامی سازمانهای فعال درزمینه IT و سازمانهاییکه بااطلاعات و داده ها سر و کار دارند مفید است.

هدف ازپیاده سازی سیستم مدیریت امنیت

هدف ازپیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013 ، ایجاد قابلیت اعتماد ، یکپارچه سازی و ایجاد قابلیت دسترسی است. ایجاد قابلیت اعتمادبه این معنی میباشدکه این سیستم تضمین میکند ، اطلاعات موجود تنها دراختیار افراد و پرسنل مجاز و مورد تایید جهت دسترسی قرار میگیرد. یکپارچه سازی نیزبه حفاظت ازدقت و کامل بودن اطلاعات و روشهای پردازش اطلاعات میپردازد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات باایجاد قابلیت دسترسی نیزاین اطمینان رابه سازمان و مدیران میدهدکه اطلاعات و خدمات حیاتی ، تنها درصورت نیازدراختیار کاربران مجاز قرار میگیرد.

ازمزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013 میتوان موارد زیررا اشاره کرد:

جلوگیری ازخارج شدن اطلاعات و داده های تکنولوژی درساخت محصولات یاخدمات به خارج ازمجموعه
مدیریت صحیح و اصولی ریسکها و هزینه ها
ایجاد محیط امن اطلاعاتی برای پرسنل و کاربران
کاهش نقصهای امنیتی
افزایش اعتماد و اطمینان مشتریان و کارفرمایان
و…
لازم بذکر است برای پیاده سازی این سیستم بهتر است ، ابتدا ویا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نیز پیاده سازی و اجرا گردد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 27001 تخصص ماست.

ایزو 27001

ایزو 27001:2013

هدف از تدوین ایزو 27001 ،تعیین الزامات جهت استقرار،پیاده سازی،نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است.پذیرش ISMS تصمیمی راهبردی برای سازمان است.سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محرمانگی،یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات با به کاربردن فرایند مدیریت ریسک و مخاطرات فراهم میکند.این استاندارد شامل الزامات ارزیابی و برطرف سازی ریسک های امنیت اطلاعات است.

این استاندارد شامل 10 بند میباشد:

1- هدف و دامنه کاربرد

2-مراجع الزامی

3- اصطلاحات و تعاریف

4-درک سازمان و محیط آن

5-رهبری

6-طرحریزی

7-پشتیبانی

8-عملیات

9-ارزیابی عملکرد

10-بهبود

کارشناسان این شرکت به طور واقعی و همچنین تجربه بیش از 10 بار پیاده سازی ISMS سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001:2013 آماده ی همکاری با تمام شرکتهای متقاضی مدیریت امنیت اطلاعات فارغ از نوع و اندازه آن ها میباشد.

جهت مشاور ایزو  با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

021-77944064

921-77959675

021-77942240

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'