جادوی کار تیمی

جادوی کار تیمی

متن زیر مطلبی در مورد جادوی کار تیمی را بیان می کند:

 

جوهره وجودی کار تیمی، فروتنی، تواضع وفراموش کردن غرور و خود خواهی شخصی است و هدف تیم، هدف همه می شود. لحظه ای که دستهای ما یکدیگر را لمس می کنند، از یکدیگر انرژی می گیرند وهیچ کس به تنهایی موفق نخواهد بود.

هر تلاشی نیازمند کار تیمی است، حتی اگر دو نفر باشند،برای همه یک انگیزه قوی لازم است تا منافع جمعی را به منافع شخصی ترجیح دهند.

همیشه به یاد داشته باشیم که در یک رقابت گروهی زمانی که شما به دنبال برتری و پیروزی بر حریف هستید، حریف نیز دقیقا و متقابلا در صدد برتری جویی بر شماست.در این صورت فقط تاکتیک های کار گروهی تضمین کننده موفقیت است.

یاد بگیرید که زندگی تان پویایی، تداوم و اثر بخشی داشته باشد. تجربه نشان داده که تمام تلاشهای موفق در سایه کار گروهی هماهنگ و سازمان یافته شکل گرفته است.

آخرین کلام اینکه بدانیم و مطمئن باشیم که هیچ کدام از ما، باهوشتر از همه ما نیست.

 

جهت مشاوره ایزو 9001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد را در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

 

مسئولیت ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ Product market expansion grid ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺍﻧﺴﻮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

چطور فروشنده موفقی باشیم؟!

-فروش یک فرایند احساسی است، فروشنده موفق احساسات خود و مشتریان را با مهارت کنترل کرده و به پیش می برد.

-محرک های احساسی مشتریان را شناسایی کرده و آنها را حساب شده بکار بگیرید.

-از کلمات پر انرژی و مثبت استفاده کرده و صداقت را در ارتباطات تجاری پایه گذاری و همواره دنبال کنید.

-جریان و روند ارتباطات را به گونه ای هدایت کنید که نتیجه مورد نظرتان حاصل شود و تا این مهم اتفاق نیفتاده دست از تلاش آگاهانه برندارید.

تأثير چهره گشاده در سخنرانی:

در موقع سخنراني، حتي قبل از اينكه لب به سخن بگشاييم، محكوم يا محبوب مي شويم. اين امر بستگي به چهره گرفته و عبوس و يا حالت بشاش و چهره گشاده ما دارد. لبخند، درهاي بسته را باز مي كند،شخصيت جذاب و لبخند شيرين، اعتماد شنوندگان را جلب كرده و حسن نيت آنها را بر مي انگيزد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد

متن زیر اطلاعاتی را در مورد ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺭشد ارائه می نماید:

 

 

-مسئولیت ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.

-ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.

-ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ Product market expansion grid ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺍﻧﺴﻮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

-ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

چهار ستون اصلی برند سازی

چهار ستون اصلی برند سازی

چهار ستون اصلی برند سازی  را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

 

از خودتان یک تصویر ماندگار در ذهن مشتریان و جامعه به جای بگذارید…

1- یک تصویر شناخته شده نظیر؛

رنگ لوگو با طراحی حرفه می تواند تا ۸۰ ٪ به بهتر دیده شدن و شناخت شما بیانجامد.

2- وفاداری و صداقت؛

حدود ۵۴٪ از مردم اعتمادشان به برندها را بخاطر شکستن عهد و تعهدی که وعده داده بودند، کنار می گذارند.

3- تحویل به موقع و صحیح؛

حدود ۶۰ ٪ از مردم انتظار اجرای تعهدات زمانی به دریافت به موقع محصولات و خدمات مورد نظرشان را دارند ..

4- ماموریت و هدف مشخص؛

۶۴٪ مردم به یک برند وفادار می مانند چون ارزشهای خود را با مشتریان بطور شفاف به اشتراک می گذارد.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر

4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر

4 گام برای نابودی سندرم ایمپاستر را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:

 

 

بیشتر 19 ساله ها از اینکه صاحب سهم کوچکی از سهام گوگل باشند خوشحال می‌شوند. وقتی من 19 ساله بودم، درست برای همین شرکت در مانتین ویو واقع در کالیفرنیا کار می‌کردم. جایگاهم خیلی بزرگ نبود، اما با این حال، باید از موفقیتم بسیار خوشحال می‌بودم، اینطور نیست؟

فرد با استعداد

اصلا اینطور نبود با وجود آن همه فرد با استعداد در اطرافمان، احساس می‌کردیم به آنجا تعلق نداریم حتی با وجود خواندن تعریف و تمجیدهایی که از من در اولین بررسی سالانه‌ وجود داشت، جایگاه خودمان را زیر سوال می‌بردیم. پشت میز خود می‌نشستیم، به صفحه نمایش خیره می‌شدیم، و همه نظراتی که در اسناد نوشته بودند “نیاز به بهبود” را تحلیل می‌کردیم برای ما، هر کدام از آنها مدرکی برای این بود که آنها بی کفایتی ما را دریافته اند،همانند بسیاری از افراد موفق، به خصوص زنان، ما دچار سندرم ایمپاستر شده بودیم، حسی بی‌منطق از ناکفایتی.

شناخت سندرم ایمپاستر

اولین تعاریف سندرم ایمپاستر را اساتید دانشگاه ایالتی جورجیا، پائولین رز کلنس و سوزان ایمس در سال 1978 منتشر کردند این سندرم می‌تواند باعث تضعیف اعتماد به نفس شما شده، شما را در تصمیم گیری دچار تردید کرده،و کسب و کار شما را به نابودی بکشاند این سندرم عوارضی جسمی و روحی دارد که معمولا با اضطراب، افسردگی، و خستگی در عدم توانایی در برآوردن استانداردهای درونی کمال خود را نشان می‌دهد.

70 درصد مردم

در واقع، 70 درصد مردم چه زن چه مرد حداقل یکبار در دوره زندگی حرفه‌ای خود این پدیده را تجربه کرده‌اند مطالعه اخیری که در بریتانیا انجام شده نشان داد که یک سوم از نسل هزاره بریتانیا از این پدیده رنج می‌برند،اما این مسأله تنها منحصر به افراد عادی نیست. بر افراد مشهور نیز تأثیر می‌گذارد نویسنده مشهور مایا انجلو، مدیر فیسبوک شریل سندبرگ، اما واتسون بازیگر، و حتی البرت انیشتین همگی دچار چنین چیزی شده ‌اند.

چگونه با سندرم ایمپاستر مبارزه کنید؟

برای مدتی، سندرم ایمپاستر من مانع پیشرفتم بود. پس از آن بررسی سالانه اول، بیش از اندازه کمال‌گرا شده بودیم و بر جزئیات کوچک حساس شده بودیم، که همین مسأله باعث کند شدن روند کاری ما شده بود خوشبختانه، متوجه ماجرا شدیم و تصمیم گرفتیم کاری در این باره انجام دهیم.

این چهار گام کلید رهایی ما بود:

 

۱. ریشه مشکل را بشناسید

حس ترس یا تردید به خود می‌تواند ریشه در کودکی شما داشته باشد اما تجزیه دقیق آنها می‌تواند گره از مشکل باز کند خواهید دید که آنها یا کاملا غیرمنطقی بوده و یا آنقدر که فکرش را می‌کردید بزرگ نبودند شاید واقعا دلیل اینکه نمی‌توانید کارتان را انجام دهید ترس شما نیست؛ فقط اینکه نمی‌توانید با مهلت پایان مشخصی کار کنید.

۲. نظر یکی از دوستان خود را بپرسید

به خاطر داشته باشید که تصویر شما از خودتان لزوما همان چیزی نیست که دیگران می‌بینند هم اتاقی دانشگاه‌تان – یا بهتر از آن، مادرتان – راجع به توانایی‌های شما چه می‌گویند؟ ار آنها راجع به نقاط قوت، مهارت‌ها، و دستاوردهای بزرگ خود بپرسید.

۳. شبکه‌ای از افراد معتمد تشکیل دهید

کلید ما در اینجا “معتمد” است به آنها اعتماد کنید تا هنگامی که بدترین حال ممکن را دارید آنچه را که واقعا در شما می‌بینند را بگویند زمانی که به شما می‌گویند که اگر به تعطیلات بروید مشکلی پیش نمی‌آید به آنها اعتماد کنید. داشتن شبکه‌ای مطمئن باعث آرامش شما می‌شود، به خصوص وقتی که حس می‌کنید با کفشی پاشنه بلند بر روی سیم قدم می‌زنید.

۴. بر خودتان سرمایه گذاری کنید

تعیین کننده ارزش نهایی شما خودتان هستید. کار شما، تعداد دوستان فیسبوک‌تان، و حتی درآمد سالانه شما ارزش شما را تعیین نمی‌کند. چنانچه ستاره سینما لنا دانهم که دچار سندرم ایمپاستر است دریافته تصمیمات او راجع به میزان خوابی که “لایقش بود” و اینکه به خود “اجازه می‌داد” تا آخر هفته‌ها از کار دست بکشد کاملا به خود او بستگی داشت.

سندرم ایمپاستر جلو بزنید

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نمی‌توانید از سندرم ایمپاستر جلو بزنید هیچگونه اعتباربخشی خارجی نمی‌تواند آن را درمان کند تغییر تنها از درون حاصل می‌شود در سخنان نویسنده و آموزگار معنوی ماریان ویلیامسون تعمق کنید: ” عمیق‌ترین ترس ما این نیست که ما صلاحیت کافی را نداریم عمیق‌ترین ترس ما این است که ما فراتر از اندازه قدرتمند هستیم.”ما از خودمان می‌پرسیم “من که باشم که بخواهم باهوش، زیبا، با استعداد و بهترین باشم؟ ” در واقع، چرا نباشید؟!

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تقویت قدرت تصمیم گیری

تقویت قدرت تصمیم گیری

موارد مربوط به تقویت قدرت تصمیم گیری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

 

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند. اگر وضعیت و موقعیت برای تصمیم گیری نامعلوم باشد تصمیم گیری مشکل خواهد بود. بنابراین لازم است تمامی شرایط موجود در مسئله را معین نماییم. عوامل بوجودآورنده مسئله چه بودند؟ حیطه موضوع چیست؟ قبلا چه کاری انجام شده و چه چیزی موثر بوده است؟ نتایج ضد و نقیض چیست؟ نقش ها را تعریف کنیم این ها سوالاتی است که در ابتدای تصمیم گیری باید به آن جواب داد حقایق و مستندات را باید جمع آوری کرد، چه حقایق و مستنداتی؟ پیدا نمودن مستندات، تله های مستندیابی، اعتماد به آمار، فرض و تخمین، جستجو برای اطلاعاتی که وجود ندارند و … یادمان باشد که بررسی ها باید متکی بر دانش هم باشند نه تنها اطلاعات.

پیش بینی در تصمیم گیری

مهارت پیش بینی را در خودمان افزایش دهیم و تفاوت آن را با پیشگویی بدانیم. پیش بینی معمولا یک جمله شرطی است که با اگر شروع شده و با در نظر گرفتن مفروضات نتیجه ای اعلام می گردد. اگر فردا یک ساعت مرخصی بگیرم می توانم به کارهای شخصی عقب مانده ام رسیدگی کنم. انجام این عمل مشروط به داشتن یک ساعت مرخصی است و اگر به دلایلی با مرخصی موافقت نشود، به کارهای شخصی نیز رسیدگی نخواهد شد،در پیشگویی ما فقط می گوییم چه پیش خواهد آمد. عبور ۲۲۰ ولت برق از بدن انسان باعث برق گرفتگی می شود، این یک پیش گویی است.

تصمیم گیری متناسب با شرایط

گرفتن تصمیم بدون در نظر گرفتن موقعیت محال است. شما نمی توانید موقعیت یا شرایط را نادیده بگیرید نادیده گرفتن شرایط باعث می شود تا تصمیم گیری غلط و یا دست کم بی اثر باشد انسان ابتدا باید بلاتکلیفی را مشخص و بعد با روشی منظم آن را تعریف کند.

بررسی نامناسب

دید محدود غالبا به نتیجه غلط منتهی می شود زیرا در مورد نتیجه واقعی نسنجیده قضاوت می شود و یا در چهارچوبی از بررسی نامناسب محدود می شود شما نمی توانید هر تصمیمی را در هر جا به کار ببرید تمام تصمیم ها منحصربفرد و وابسته به همان شرایط است به یاد داشته باشید که هیچ کس تا به حال نتوانسته دو بار در یک رودخانه شنا کند. پس یادآوری می گردد که محیط اطراف عامل مهمی در تصمیم گیری به شمار می رود.

اهداف مهم

دانستن اهداف مهم و فرعی در تصمیم گیری و فرق آنها لازم است. استفاده از اهداف مهم برای به حرکت درآوردن روند تصمیم گیری بسیار مهم است. اهداف فرعی را فقط وقتی مورد توجه قرار دهید که رسیدن به هدف اصلی را تقویت کند.

نوع تصمیم گیری ما به نوع نگاه ما به مسئله بستگی دارد

وقتی اتفاقی برایتان می افتد، چه خوب و چه بد، به معنایش فکر کنید در پشت اتفاقات زندگی منظوری نهفته است که به شما یاد می دهد چطور بیشتر بخندید و سخت گریه نکنید این نکته اشاره به این موضوع دارد که انسان دائما باید زاویه دیدش را نسبت به مسائل تغییر دهد، نوع تصمیم گیری ما بستگی به نوع نگاه ما به مسئله دارد.

تصمیم گیری سریع

در هر تصمیم گیری سریع شاید نتوان بهترین تصمیم را گرفت به همین منظور گردآوری اطلاعات لازم نیاز به وقت دارد گاهی اوقات می توان مسئله را با درگیر شده با یک مشکل سختتر یا بزرگتر حل کرد و از یاد نبریم که برخی تصمیمات به تصمیمات قبلی بستگی دارند همچنین پیدا کردن زمان مناسب برای انجام تصمیم از هوش و ذکاوت فرد ناشی می شود پس بدانید که شما کار می کنید که زندگی کنید، زندگی نمی کنید که کار کنید.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

 

خُرده‌بینی مدیریتی

خُرده‌بینی مدیریتی

خُرده‌بینی مدیریتی را در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

 

 

-اگر شما نیز مدیری خرده‌بین هستید، درواقع حتی نمی‌دانید که دارید چه کار می‌کنید!

«خرده‌بینی مدیریتی» نشانه‌هایی دارد:

-مدیران خرده‌بین مدیرانی هستند که هرگز از نتایج کار کارکنانشان راضی نیستند. آن‌ها اگر نتوانند چیز متفاوتی انجام دهند، احساس درماندگی می‌کنند.

-این مدیران عادت دارند درگیر جزئیات شوند و از اینکه از کار کسی ایراد بگیرند و آن را تصحیح کنند، لذت می‌برند.

-مدیران خرده‌بین دوست دارند از تمام مسائل سازمان آگاه باشند و همیشه می‌خواهند هر پیامی که در سازمان رد و بدل می‌شود، برای آن‌ها هم ایمیل شود.

-اگر این نشانه‌ها در شما هم وجود دارد بدانید دچار خرده‌بینی مدیریتی شده‌اید. باید بدانید لازمه اطمینان از انجام درست کارها، آن نیست که در تمام جزئیات امور دخالت کنید و از آن‌ها آگاه باشید این کار صرفاً روحیه کارکنان شما را کاهش می‌دهد و به بهره‌وری آن‌ها صدمه می‌زند.

آنچه را که به عنوان نتیجه از کارکنان می‌خواهید بیان کنید اما نیازی نیست که در تمام جزئیات دخالت کنید. این کار ممکن است سخت باشد اما نیاز است که از جایی شروع شود. سعی کنید که تمهیدات لازم برای موفقیت افراد را در شرکت فرآهم کنید. برای مثال منابع را در اختیار آن‌ها قرار دهید و از آن‌ها حمایت کنید. این کار باعث می‌شود که در شرکت برای خود اعتبار کسب کنید.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره استراتژی با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

مدل EMV

مدل EMV

مدل EMV را در متن زیر دنبال بفرمایید:

 

 

ارزش پولی مورد انتظار ریسک یا EMV یکی از تکنیکهای مدیریت ریسک است که جهت کمی نمودن تجزیه و تحلیل های ریسک و مقایسه پروژه ها از نظر ریسک استفاده می شود.

مدل EMV یکی از تکنیک های تحلیل کمی ریسک است که بر اساس اعداد و انجام محاسبات ایجاد خواهد شد.
در این تکنیک، تجزیه و تحلیل ریسک دیگر بر اساس تحلیل های کیفی زیاد، متوسط و کم انجام نمی شود. EMV بر مبنای محاسبه کمی و عددی دو شاخص محاسبه می گردد.

1- احتمال عددی وقوع ریسک (P)
2- تاثیر کمی و عددی ریسک (I)

به عنوان مثال ریسکی که ممکن است با احتمال 30% و با تاثیر هزینه ای منفی 30 میلیون تومان رخ دهد ارزش مالی مورد انتظار آن برابر با 9 میلیون تومان می باشد.
از جمع EMV همه ریسک ها در یک پروژه و مقایسه آن با بودجه اولیه می توان دیدگاهی بهتر راجع به میزان ریسک پذیر بودن پروژه بدست آورد.

فرض کنید جمع EMV تمامی ریسک ها در یک پروژه 1 میلیارد تومانی برابر با 200 میلیون تومان می باشد. می توان اینگونه استنباط کرد که ریسک های پروژه می تواند 20 درصد هزینه پروژه را افزایش دهد.

 

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

چیدمان ضعیف

چیدمان ضعیف

متن زیر مطالبی را در مورد چیدمان ضعیف را ارائه می نماید:

 

 

آیا می توان تاثیر فروشندگان خسته و بی رمق را در فروش نادیده گرفت؟

آیا می توان تبلیغات کسل کننده و غیرجذاب را عاملی برای فروش بیشتر در نظر گرفت؟

فروشگاه محیطی بسیار حساس است، تفاوتی ندارد فروشگاه پوشاک باشد یا مواد غذایی، هایپر باشد یا فروشگاه زنجیره ای یا تک شعبه ای.

هر فروشگاهی می تواند منبع درآمد فوق العاده باشد برای شما اگر:

برنامه ای برای فروش داشته باشید.

کارمندان و فروشندگان متناسب و خوشرو و علاقه‌مند انتخاب کنید.

چیدمانی متناسب با محصول و استانداردها فراهم کنید.

شیوه تامین و پروسه لجستیک را بهینه سازی کنید.

برای فروشگاه استراتژی مشخص داشته باشد.

فروشگاه داری امروزه ابتدا علم است و سپس تجربه!

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره EFQM با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

قراردادهای روانشناختی

از جای پارک تا قراردادهای روانشناختی

 

 

 

ساعت 7:30 دقیقه صبح دیروز به محل دفتر کارم  رسیدم، مثل بقیه روزها تقریبا ناامید بودم که جای پارک پیدا کنم، پیدا کردن جای پارک در کوچه های منتهی به این خیابان حتی در اول صبح هم شبیه آرزو شده است و دیدن افرادی که برای جای پارک دست به یقه شده اند، تبدیل به عادت! می دانستم که مثل هر روز باید پانزده بیست دقیقه ای سرگردان در کوچه ها بچرخم تا بلکه یک جای مناسب پیدا کنم، بالاخره بعد از بیست دقیقه سرگردانی جای پارکی دو کوچه پایین تر پیدا کردم، وارد شرکت که شدم یک راست رفتم دفتر مدیرم و با دلخوری گفتم چرا شرکت هیچ فکری برای جای پارک ما نمی کنه؟ چرا من هر روز باید توی این کوچه ها سرگردان پیدا کردن جای پارک باشم؟

در همین بین و پیش از شنیدن پاسخ مدیرم با خودم فکر کردم:

آیا شرکت به من قول داده که در ازای همکاری من جای پارک فراهم می کند؟
آیا در قراردادهای رسمی بین من با شرکت به این موضوع اشاره ای شده است؟
یا آیا حتی در صحبت های مدیران و قول هایی که من به صورت ضمنی درک کردم چنین وعده ای داده شده؟
آیا زمانی که من این شرکت را برای کار کردن انتخاب کردم نمی دانستم که این معضل به شکل جدی در این خیابان وجود دارد؟

احساس دلخوری

هر چه عمیق تر فکر کردم،بیشتر به این نتیجه رسیدم که چنین قراردادی هرگز نوشته نشده امضا نشده حتی احتمالاً در موردش حرفی هم مطرح نشده اما چرا چنین انتظاری در من ایجاد شده که الان از برآورده نشدنش احساس دلخوری دارم؟ایجاد این انتظارات و مثال های مشابه این داستان که مطمئنا همه شما روزانه در سازمان هایتان با آن سروکار دارید،مصداق شکل گیری قراردادهای روانشناختی است.

قرارداد روانشناختی

اصطلاح قرارداد روانشناختی یا Psychological Contract برای نخستین بار توسط کریس آرجریس و ادگار شاین در دهه‌ی شصت میلادی مورد استفاده قرار گرفت.اما تعریف دقیق‌تر و ترویج مفهوم آن، توسط خانم دنیس روسو انجام شد.

تعریف روسو از قراردادهای روانشناختی

قرارداد روانشناختی به انتظارات نانوشته‌ی دوجانبه بین کارکنان و کارفرما اشاره می‌کند بر طبق این نظریه اگرچه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد و سازمان می باشد، اما همکاری افراد در چارچوب سازمانی در قالب قراردادهای رسمی محدود نمی شود و آن چه الگوی تعاملی و تعهدات طرفینی را معین می نماید، ورای قراردادهای رسمی است.

تفسیر و برداشت افراد

در یک عبارت و در تعریف روسو قراردادهای روانشناختی عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص این که کارکنان و سازمان چه چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می نمایند و از آنجایی که بر اساس تفسیر و برداشت افراد شکل می گیرد می تواند برای هر یک از افراد سازمان به شکلی متفاوت تعریف گردد.

قول ها و تعهدات

در شرایطی که کارکنان احساس کنند سازمان قول ها و تعهداتش را نسبت به آن ها برآورده می سازد(حتی اگر این قول فقط درک کارکنان باشد و هرگز چنین تعهدی شکل نگرفته باشد)، قرارداد روانشناختی برقرار و در صورتی که احساس کنند این قول ها و قراردادها برآورده نشده(شبیه داستان پارکینگ برای من)، نقض قرارداد روانشناختی در فضای ادراکی کارکنان به وقوع می پیوندد.

قراردادهای روانشناختی

همانطور که حتما تجربه کرده اید، انتظارات کارکنان که ناشی از قراردادهای روانشناختی هرگز در سازمان پایان نمی پذیرند، اما ممکن است شکل و ماهیت آن در طی رابطه فرد با سازمان تغییر پیدا کرده یا گسترش یابد.

قراردادهای روانشناختی

قراردادهای روانشناختی، نانوشته و به میزان زیادی ضمنی و ناگفته است و اگرچه در بیشتر موارد الزام قانونی ندارد اما تحقق و یا نقض آن به شدت می تواند بر نگرش و رفتارهای کارکنان تاثیر بگذارد، اجرای قرارداد روانشناختی موجب احساس ارزشمند بودن و منجر به زایش اعتماد و رفتارهای کاری مثبت بین کارکنان و سازمان می شود بنابراین فهم محتوای قراردادهای روانشناختی می تواند نقش مهمی در هدایت و جهت دهی سیاست های منابع انسانی ایفا نماید و یکی از موضوعاتی است که در مدیریت تجربه کارکنان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'