۲۰ شیوه ارتباط با کارکنان

۲۰ شیوه ارتباط با کارکنان

1- کارکنان ذینفع را در هدف گذاری مشارکت دهید .

۲- سعی کنید پیاپی به کارکنان درکی روشن از چگونگی انجام صحیح کار بدهید .

۳- با کارکنان خود روابط غیر رسمی داشته باشید .

۴- به محل کارشان بروید و آنها را پشت میزشان ملاقات کنید .

ادامه نوشته

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'