اجراي سيستم محيط زيستي

اجراي سيستم محيط زيستي

 

 

ساختار و مسئوليت ها :

مديريت شركت بايد شرايط و امكانات لازم اعم از مسئوليت ها و اختيارات منابع مالي , فني و مهارت هاي لازم جهت اجراي سيستم را فراهم نمايد، در راستاي اجراي سيستم مديريت ارشد شركت بايد نماينده خود را در اين زمينه معرفي كند تا جهت پيگيري و اجرا  و گزارش دهي به مديريت شركت به كار گمارده شود .

آموزش , آگاهي وشايستگي:

نياز هاي آموزشي پرسنلي كه فعاليت هاي آنها بر محيط زيست تاثير مي گذارد  بايد شناسايي جهت انجام دوره هاي آموزشي مورد نياز اقدام به عمل آورد.

اين آموزش ها بايد شامل موارد زير باشد :

– اهميت مطابقت با خط مشي زيست محيطي به دستور العمل ها ونياز هاي سيستم مديريت زيست محيطي شركت
– تاثير فعاليت هاي مختلف مربوط بر محيط زيست و مزيت انجام بهتر مسئوليت ها در جهت بهبود اجراي فعاليت- نقش و مسئوليت هاي پرسنل در رسيدن به هدف هاي زيست محيطي شركت ومطابقت با نياز هاي مديريت زيست محيطي
– آموزش در جهت آگاهي از تاثير منفي بر سيستم در صورت عدم انجام وظايف محوله

 

جهت مشاور ایزو و بحث های مدیریتی می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

شرکت آریان گستر

سيستم هاي مديريت زيست محيطي

سيستم هاي مديريت زيست محيطي

 

 

خط مشي زيست محيطي

اين خط مشي بايد توسط بالا ترين مقام شركت ويا سازمان مشخص شود و دربر گيرنده تمام موارد زير باشد :
– مرتبط با نوع فعاليت ها و تاثيرات زيست محيطي فعاليت شركت باشد .
– تعهد شركت به پيشرفت مستمر .
– تعهد شركت به مطابقت با قوانين زيست محيطي ويا هر قانون ديگري كه شركت ملزم به رعايت آن ميباشد.- در رابطه با هدف هاي خرد و كلان زيست محيطي شركت باشد
– مكتوب بوده , به اجرا در آمده و به اطلاع كليه پرسنل برسد
– در دسترس عموم باشد

 

برنامه ريزي

تعيين جنبه هاي زيست محيطي فعاليت هاي شركت : شركت بايد نسبت به شناسايي تاثيرات زيست محيطي كليه فعاليت هاي خود اقدام و مواردي راكه مهم و بارز هستند و بر محيط زيست تاثير سوء دارند مشخص كنند
جنبه هاي زيست محيطي بارز (مهم) بايد مكتوب و در اختيار عموم باشد .
اين جنبه ها عبارتند از :
– قوانين زيست محيطي
– شناسايي و مطابقت با قوانين زيست محيطي
– تعيين هدف هاي خرد و كلان زيست محيطي

 

هدف هاي زيست محيطي

يك شركت با توجه به جنبه هاي زيست محيطي بارز شركت , قوانين حاكم, نوع تكنولوژي موجود , وضعيت مالي , و اجرايي شركت كه در راستاي خط مشي زيست محيطي وتعهد به جلوگيري از الودگي باشد، برنامه زيست محيطي شركت : براي رسيدن به هدف هاي زيست محيطي لازم است كه شركت برنامه هايي را در اين رابطه در نظر گرفته و به اجرا در آورد كه شامل تعيين مسئوليت ها ي اجرا در هر بخش از سازمان و زمان و دوره انجام آنها مي باشد.

 

جهت مشاور ایزو و بحث های مدیریتی می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

سیستم های مدیریت زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی

این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هدف این است که سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند که به دنبال مدیریت مسئولیتهای زیست محیطی شان به صورت سیستماتیک هستند که به ارکان زیست محیطی توسعه پایدار کمک می کند.

این استاندارد بین المللی به سازمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد که فراهم کننده ارزش برای محیط زیست ، سازمان و طرف های ذینفع باشد. نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی ، سازگار با خط مشی زیست محیطی سازمان شامل موارد زیر می باشند:

  • ارتقای عملکرد زیست محیطی
  • انجام تعهدات به تطابق
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

 

این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرفنظر از اندازه ، نوع و ماهیت قابل کاربرد است وبه جنبه های زیست محیطی ، فعالیتها، محصولات و خدمات سازمان اعمال می گردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر گرفتن چرخه حیات بر آنها کنترل یا نفوذ داشته باشد. این استاندارد بین المللی ضوابط عملکردی زیست محیطی خاص را بیان نمی کند.

این استاندارد بین المللی را می توان به صورت کلی یا بخشی برای بهبود سیستماتیک مدیریت زیست محیطی به کار برد. البته ادعای انطباق با این استانداردبین المللی قابل قبول نیست مگر تازمانی که تمام الزامات آن در سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان به کار گرفته شده اند و بدون استثنایی برآورده شده اند.

جهت مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و  ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ایزو 14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست:

ایزو 14001:2015 ISO استاندارد مدیریت زیست محیطی  (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل  محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود  این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی  با  تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015  در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'