مدیریت تولید

مدیریت تولید

در اين متن اطلاعاتي در رابطه با مديريت توليد ارائه شده است:
سیستم تولید در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل تولید محصولات طراحی شده است. این سیستم با ذخیره‌ی اطلاعات فرآیندهای مختلف تولید و عملکرد یکپارچه با سیستمهای انبار و تدارکات و فروش و سفارشات بستری مناسب برای محاسبه دقیق بهای تمام شده‌ی محصول و تحلیل عملکرد واحد تولید و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌کند. این سیستم به زیرسیستم‌های مهندسی محصول، برنامه‌ریزی مواد و کالا، برنامه‌ریزی عملیات، ظرفیت‌سنجی و کنترل تولید تقسیم میشود.

زیر سیستم برنامه ریزی:

این زیر سیستم به برنامه‌ریزی و زمانبندی دقیق تولید محصولات بر اساس اطلاعات BOM و FPC و با استفاده از MRP و MRPII کمک می‌کند و همه‌ی راهبردهای تولید از قبیل تولید برای انبار (MTS)، تولید برای سفارش (MTO)، مهندسی برای سفارش (ETO) و مونتاژ برای سفارش (ATO) را پوشش می‌دهد.

زیر سیستم کنترل تولید:

پس از برنامه‌ریزی و زمانبندی دقیق محصولات دستور تولید برای تمامی ایستگاهها صادر می‌شود. دست‌اندرکاران تولید می‌توانند پس از انجام کار، اطلاعات واقعی تولید از قبیل مقدار واقعی مصرف مواد، مقدار دقیق تولید محصولات و ضایعات، زمان واقعی صرف شده توسط هریک از نیروها را در این قسمت گزارش کنند. برنامه ریزی تولید در واقع زمان بندی و تعیین ترتیب اولویت های انجام کارها به صورت بهینه می باشد واضح است که برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره وری اهمیت زیادی دارد بنابراین نوبت بندی در برنامه (در عدد، زمان و مکان) به منظور حداقل کردن هزینه و افزایش بهره وری ضرورت دارد.

هدف از برنامه‌ریزی تولید

هدف از برنامه‌ریزی تولید ، مدل سازی و ارایهٔ برنامهٔ تولیدی برای یک کارخانه بر اساس محدویتهای تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … است. برنامه ریزی تولید بر روی دستگاه‌های تولید به صورت موازی و سری و سیستم های تولیدی Jobshop ، Flowshop نیز پرداخته می شود و در هر یک از موارد فوق تا حدی روش‌های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می‌شوند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

صحه گذاری فرآیندهای تولیدی و ارائه خدمات

صحه گذاری فرآیندهای تولیدی و ارائه خدمات

در اين متن اطلاعاتي در رابطه با صحه گذاری فرآیندهای تولیدی و ارائه خدمات در تکمیل بند 5-7 ارائه شده است :

سازمان بايد كليه فرآيندهاي توليد و ارايه خدمات را كه خروجي آنها به وسيله پايش و اندازه گيري بعدي قابل تصديق نمي باشد و در نتيجه نقايص آنها فقط پس از آنكه محصول مورد استفاده قرارگرفت و يا خدمت ارايه شد، آشكارمي گردد، صحه گذاري نمايد.
صحه گذاري بايد نمايانگر آنكه اين فرآيندها قابليت حصول نتايج طرح ريزي شده را دارند، باشد.

سازمان بايد ترتيبات لازم را براي اين فرآيندها ايجاد نمايد، برحسب كاربرد شامل:

الف) معيارهاي تعريف شده براي بازنگري و تصويب فرآيندها،
ب) تصويب تجهيزات و واجد شرايط بودن كاركنان،
پ) استفاده از شيوه ها و روش هاي اجرايي مشخص شده،
ث) الزامات مربوط به سوابق.
ج) صحه گذاري مجدد.

درابتدای این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید هر یک از فرآیندهای تولید و ارائه خدمات را که نتوان خروجی حاصل از آنها را از طریق پایش یا اندازه گیری بعدی تصدیق کرد و در نتیجه نارسایی ها فقط پس از استفاده از محصول یا ارائه خدمت ظاهر شوند، صحه گذاری کند.

برای مشاور ایزو و مشاور همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'