فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

گواهینامه IMS ماهیتاٌ وجودندارد و منظوراز گواهینامه IMS همان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 باست. هرمجموعه ایکه سه استاندارد ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کنداصطلاحاً گفته میشودکه مجوعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه زاست. IMS مخفف همین عبارت سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. اماگواهینامه HSE-MS فقط یک مدل ترکیبی ازدو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 داست.

البته مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ذبرای مدل HSE-MS گواهینامه هم صادر میکنندحتی بعضاًبرای IMS هم گواهینامه IMS نیز صادر میکنند. بعبارت دیگر میتوان گفت HSE ( گواهی نامه HSE )قسمتی رراز IMS میباشد. (HSE بهمراه ISO9001 همزمان طراحی و پیاده سازی میشود همان IMS هست).

گواهینامه HSE-MS

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت می کند. HSE-MS در واقع سازمانی که موفق به طراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE را پیاده سازی کرده اند. در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است.

لازم به ذکر است برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE بهتر است ابتدا و یا همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. دلیل این کار وجود اشتراکات اساسی بین این سه استاندارد است و این کار باعث کاهش هزینه های دوباره کاری خواهد شد.

گواهینامه IMS 

ازقابلیتها و مزایای سیستم IMS ، یکپارچه بودن و وجود اشتراکهای قابل توجهی میباشدکه سازمان میتواند بواسطه استفاده ازاین مزایا ازمخارج اضافی جلو گیری نماید.ازجمله این هزینه هامیتوان ببه هزینه اهای ستادی ، مستندسازی ، ممیزیهای داخلی و صدور گواهینامه IMS و مراقبتی سالیانه ، و دشتمزد مشاوره و طراحی و استقرار سیستم و غیره اشاره کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع برای سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی، شرکت آریان گستر اقدام به مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و مشاورهHSE-MS نموده است.
در مسیر موفقیت همراه ما باشید.
021-77942240-77959675

مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه

مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، سیستم های مدیریتی ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 را یکپارچه می نماید و منجر به کاهش بوروکراسی و هزینه های ممیزی خارجی و نگهداری سیستم های مدیریتی می گردد .
ما با ارائه خدمات مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، الزامات سه سیستم مدیریت فوق را در سازمان شما استقرار می نماییم.
هدف نهایی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، افزایش رضایتمندی ذی نفعان ، کاهش و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کنترل آلاینده های محیط زیست می باشد .

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

–بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندها
–پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
-بهبود شرایط ایمنی محیط کار
–کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور
–کاهش ضایعات
–ارتقاء رضایت مشتری
–ارتقاء آگاهی پرسنل با اجرای برنامه های مناسب و متناسب آموزشی
–انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتها،محصولاتو خدمات شرکت
–ارتقاء مداوم کیفیت محصولات

نحوه ی استقرار IMS

-تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و کیفی و برنامه های سازمان
-آموزش کاربردی پرسنل وتربیت ممیز
-تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
-ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

-تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل :
مخاطرات، ریسک، حوادث، جنبه ها، پیامدها

-شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها
-تعیین ،شناسایی و کنترل ریسک، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
-ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی(خارجی) سازمان
-تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری

با توجه به اهمیت این موضوع برای سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی، شرکت اریان گستر اقدام به مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) نموده است.
در مسیر موفقیت همراه ما باشید.
021-77942240-77959675

سيستم مديريت يکپارچه IMS

سيستم مديريت يکپارچه IMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سيستم مديريت يکپارچه IMS ارائه شده است:
امروزه در بسياري از سازمانها براي هدايت و هماهنگ کردن فعاليتهاي هدفمند، از سيستم هاي مختلف مديريتي استفاده مي شود.IMS سيستمي مديريتي است که از ادغام سه سيستم ،مديريت کيفيت و سيستم ايمني و بهداشت و سيستم محيط زيست بر مبناي سه استاندارد 9001و18001و14001 به صورت يکپارچه تشکيل شده است.

بطور طبيعي مرکز توجه هر يک از اين سيستم ها با ديگري تفاوت دارد. به عنوان مثال، سيستم مديريت کيفيت بر نيازهاي ارباب رجوع تأکيد دارد، سيستم مديريت محيط زيست مسائل و مشکلات محيط زيست را بيان مي‌کند و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي توجه خود را بر حفظ ايمني سرمايه‌ها و بهداشت شغلي نيروي انساني در سازمان قرار مي‌دهد.

مهم ترين فوايد ادغام سيستم هاي مديريتي عبارتند از:

1. اختصاص صحيح و منطقي منابع

2.ايجاد تصويري بهتر از سازمان

3. بهبود عملکرد سازمان

4.بهبود رضايت مشتري

5. کاهش پيچيدگي و سردرگمي

سیستم مدیریت یکپارچه

این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست مکرر سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان ها میباشد.

ازمزایای استقراریکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS ازقرار زیر است:

• کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگداری سیستم
•ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
•کاهش زمان استقرار وتسریع در امادگی سیستم برای ممیزی وصدور گواهینامه
• تمرکز سازمان اداره کننده ومسئولیت های مستقیم اداره وبهبود سیستم ها
• کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
• وجهه بهتر ونمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

نحوه اجرای ممیزی IMS همانند اجرای دیگر ممیزی ها است. در صورت تمایل،متقاضیان ازمزیت یک نوبت پیش ممیزی بهرهمند میشوند. اجرای پیش ممیزی براساس درخواست کار فرما ارائه میگردد.صدور ممیزی در دومرحله ودر ادامه آن فرآیند ارزیابی مستقل و همچنین در صورت تایید گواهینامه صادر میشود.ممیزی سالیانه جهت اطمینان از تداوم اجرا و همچنین تاثیر گذاری بر سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه مدیریت و اجرا میگردد.

اخذ ایزو IMS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سیستم مدیریت یکپارچه در آن سازمان پیاده سازی می شود.در این گواهینامه تمامی فرایندها و چارچوبهای سازمان به صورت یکپارچه و واحد در خدمت هدف قرار می گیرند و می توان گفت که مدیریت کیفیت همراه با مدیریت محیط زیسیت در کنار هم یک سیستم یکپارچه قوی بوجود می آورند.

برای مشاوره ایزو و مشاوره سیستم مدریت یکپارچه با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با گواهینامه ims ارائه شده است: افزایش نیاز به پیاده سازی سیستم های مختلف مدیریتی که به عنوان بهترین اسناد و مدارک در حال ظهور هستند، در عین حال به طور فزاینده ای نیز در مورد چگونگی پیاده سازی هر کدام از آن ها مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، یک جنبش بزرگ در نهادینه کردن رویکرد سیستم های ساختاری، سیستماتیک و مستند به منظور دستیابی به اهداف مشخص شده برای کسب و کار بسیار مهم است. از این رو رویکرد این است که در ادغام سیستم های مدیریتی هر کس امروز باید بتواند کسب و کار خود را از نزدیک نظارت کند؛ این در هر نوع کسب و کار قابل اجرا است. به جز زمان تماشای نزدیک، کیفیت هرگز نمی تواند تضمین شود.

داشتن سیستم مدیریت کیفیت چندگانه ضروری است، اما داشتن یک سیستم مدیریت یکپارچه نیز به شدت کمک می کند.

با چنین گواهینامه ای، شما می توانید از یک الگوی رشد خوب اطمینان حاصل کنید.

سیستم مدیریت مجتمع چیست؟

گواهینامه IMS یک سیستم کیفیتی است که فرایند و کیفیت خدمات را در شرکت شما بهبود می بخشد و در نتیجه باعث افزایش کارایی در سیستم می شود.

چگونه به دست می آید؟

به سادگی، صرفا با کاهش هزینه ها و استفاده بهتر از منابع و بهینه سازی عملیات فعلی در شرکت به دست می آید.

مزایای سیستم مدیریت مجتمع

گواهینامه IMS به عنوان یک سیستم مدیریت مشترک مورد نیاز است و به عنوان یک چارچوب برای اجرای دو یا چند استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه در نظر گرفته شده است.

یک سیستم مدیریت یکپارچه منجر به کاهش اختلال در کسب و کار شما می شود، از بین بردن تکرار فعالیت های حسابرسی و حسابرسی کمتر، در نتیجه بهره وری بالاتر، بهره وری بهتر و سودآوری بالاتر.

با چنین استانداردهایی، شرکت ها بهتر عمل می کنند و به طور مداوم رشد می کنند.

چرا صدور گواهینامه IMS؟

 

گواهینامه مجتمع موجب کاهش اختلال در کسب و کار شما می شود، از بین بردن تکرار فعالیت های حسابرسی و کاهش حسابرسی به این ترتیب (کاهش در زمان، زمان اجرا، زمان حسابرسی، هزینه صدور گواهینامه و فرکانس حسابرسی).

مزایا:

جایگزینی منابع تامین کننده برای بهبود کیفیت
رویکرد نظام کیفیت جامع در توسعه تامین کنندگان برای انسجام
اعتماد به نفس بیشتر در منابع جهانی
کاهش در ممیزی های دوم شخص
زبان مشترک برای بهبود درک نیازهای کیفیت
کاهش تنوع و افزایش بهره وری
کاهش تعداد ثبت نام های شخص ثالث

 

برای مشاوره ایزو و مشاوره سیستم مدریت یکپارچه با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت یکپارچه ارائه شده است:
این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست مکرر سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان ها میباشد. گواهینامه سیستم مدیریت یک پارچه؛ حاصل موفقیت مشتریان در اثبات تطبیق سیستم های مدیریتی با الزامات استاندارد های مرجع براساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی میباشد.

ازمزایای استقراریکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS ازقرار زیر است:

• کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگداری سیستم
•ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
•کاهش زمان استقرار وتسریع در امادگی سیستم برای ممیزی وصدور گواهینامه
• تمرکز سازمان اداره کننده ومسئولیت های مستقیم اداره وبهبود سیستم ها
• کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
• وجهه بهتر ونمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

نحوه اجرای ممیزی IMS

نحوه اجرای ممیزی IMS همانند اجرای دیگر ممیزی ها است. در صورت تمایل،متقاضیان ازمزیت یک نوبت پیش ممیزی بهرهمند میشوند. اجرای پیش ممیزی براساس درخواست کار فرما ارائه میگردد.صدور ممیزی در دومرحله ودر ادامه آن فرآیند ارزیابی مستقل و همچنین در صورت تایید گواهینامه صادر میشود.ممیزی سالیانه جهت اطمینان از تداوم اجرا و همچنین تاثیر گذاری بر سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه مدیریت و اجرا میگردد.

اخذ ایزو IMS

اخذ ایزو IMS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سیستم مدیریت یکپارچه در آن سازمان پیاده سازی می شود.در این گواهینامه تمامی فرایندها و چارچوبهای سازمان به صورت یکپارچه و واحد در خدمت هدف قرار می گیرند و می توان گفت که مدیریت کیفیت همراه با مدیریت محیط زیسیت در کنار هم یک سیستم یکپارچه قوی بوجود می آورند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

سيستم مديريت يکپارچه – IMS

سيستم مديريت يکپارچه – IMS

دراین متن اطلاعاتی در رابطه با سيستم مديريت يکپارچه – IMS ارئه شده است:
با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.
گواهينامه سیستم مدیریت يکپارچه (IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.

برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زيست ISO 14001 و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:

-کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
-کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
-ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
-تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
-وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
-کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

سيستم مديريت يکپارچه IMS

بسمه تعالی

سيستم مديريت يکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل ومدیریت کنیم.
البته وجود ویا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس میباشد.
شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد .
سیستم زمانی یکپارچه میشود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه ها گذشته باشد.
معذالک استقرار سیستم IMS در سازمان به دلایل ذیل مفید خواهد بود
1- در ممیزی های داخلی یا خارجی مشکلات بصورت یکجا دیده میشوند وعدم انطباقها باهم شناسایی ورفع میشود ویا اقدام اصلاحی انجام میگیرد.
2- هزینه های ممیزی کاهش پیدا میکند .
3-در تدوین چشم انداز- خط مشی سیستم – استراتژیها کمک موثری میباشد و دید مدیریت سازمان را وسیعتر میکند (در صورت معتقد بودن)
4- در صورت استقرار IMS چنانچه ممیزی ها با فاصله زمانی کم انجام شوند سیستم اثر بخشی بیشتری خواهد داشت وقطعاً اقدامات اصلاحی کمتر خواهند بود.
با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 سیستم مدیریت محيط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.
تایید سیستم مدیریت يکپارچه (IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط
زيست ISO 14001 و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:
• کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
• کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
• ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال
فرآیند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است.

شرکت آریان گستر تجربه پیاده سازی سیستمهای مذکور به صورت یکپارچه برای بیش از 400 شرکت در سطح کشور را داراست که می توان استعلام نمود.

برای مشاوره ایزو و مشاوره سیستم مدریت یکپارچه با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

02177942240-02177959675
 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'