مسئولیت سوابق کیفیت

مسئولیت مدیر تضمین کیفیت و دیگران در قبال سوابق کیفیت:

در مورد مسئولیت سوابق کیفیت در متن ریر مطالب را بخوانید:

نظارت بر كار مسئولين نگهداري سوابق مسئوليت كيفيت در مورد نحوه نگهداري سوابق ،استفاده از سوابق و از بين بردن آنها.

3-1-2)-اتخاذ تصميم براي اينكه سوابق كيفيت در اختيار مشتري يا نماينده او قرار بگيرئ.

3-1-3)-بررسي و در صورت لزوم اعمال تغييرات در نحوه نگهداري ،مسئول نگهداري و مدت زمان نگهداري .

4-1-3)تاييد فرم مشخصات سوابق كيفيت به شماره و سوابق اين روش اجرائي.

(3-2) مسئولين نگهداري سوابق كيفيت :

3-2-1)-در بخشهايي كه سوابق كيفيت در آنها نگهداري ميشود ،شخص مسئول نگهداري سوابق است.

3-2-2)-شخص مسئول موظف است سوابق اعلام شده را به طور مناسب در دسترس قرار دهد تا افراديكه قصد استفاده از اين سوابق را دارند به سهولت بتوانند آنها را بيابند.

3-2-3)-شخص مسئول موظف است سوابق اعلام شده را در محيط مناسب قرارداده تا آسيب نبينند.

3-2-4)-شخص مسئول موظف است در پايان مهلت تعيين شده براي نگهداري هر سابقه آنها را منهدم نمايد.

برای مشاوره ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی EFQM با ما تماس بگیرید.

ایزو 9001 تخصص ماست.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'