داستان رمز موفقیت

داستان رمز موفقیت

 

 

پرسش مرد جوان از سقراط

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید، سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید،فردای آن روز هر دو حاضر شدند، سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.
مرد تلاش میکرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت.
سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود!
سقراط از او پرسید در آن وضعیت تنها چیزی که میخواستی چه بود؟
پسر جواب داد: “هوا”
سقراط گفت: این راز موفقیت است. اگر همانطور که هوا را میخواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد رمز دیگری وجود ندارد.

 

جهت مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید

شرکت آریان گستر

رمز موفقیت در زندگی

رمز موفقیت در زندگی

 

 

سقراط و مرد جوان

سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید،هر دو حاضر شدند و سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود،وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان،او را شگفت زده کرد مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت.

پرسش سقراط از مرد جوان

سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود سقراط از او پرسید،” در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟ پسر جواب داد: “هوا”  سقراط گفت:این راز موفقیت است اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد،رمز دیگری وجود ندارد.

نتیجه گیری:

تا به حال از خود پرسیده اید که قدرت لیزر از کجا برمی خیزد؟ تمرکز و یکسو کردن تمام انرژی ها و جهت ها وقتی شما هدف مشخصی ندارید و روی آن متمرکز نیستید، ذهن شما هر دقیقه به موضوعی جذب می شود و چند ثانیه ای به آن فکر می کنيد و سپس آن را رها می کند و اینگونه می شود که شما همیشه در حال تفکر هستید اما به هیچ جا نمی رسید. چرا که تمرکز شما تبدیل به لیزر نشده است.

 

جهت مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

مشاوره استراتژی با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'