ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي منابع انساني

ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي  منابع انساني

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتي در رابطه با ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي منابع انساني جلب ميكنيم:
اهداف و استراتژي هاي منابع انساني در هر سازمان در عين حال كه در راستاي استراتژي هاي سازمان شكل ميگيرد ، شرايط محيط برون سازماني و درون سازماني در انتخاب تدابير مناسب با آن نیز تعيين كننده است.

ولي نبايد فراموش شود كه تأثير گذاري بر محيط در راستاي هدف هاي آرماني كه مورد توجه نگارنده است نيز بايد مورد توجه طراحان باشد.طرح ريزي با دريافت و تجزيه و تحليل اهداف استراتژيك سازمان و بررسي دقيق محيط بيروني و محيط دروني سازمان اغاز ميگردد.

با توجه به محدوديت ها و امكانات اهداف استراتژيك منابع انساني و استراتژي هاي رسيدن به اهداف مورد نظر،تبيين ميگردد.

راهبرد هاي منابع انساني

استراتژي در مديريت منابع انساني به عنوان گزينه و راه كار انتخابي در جهت حصول به اهداف سازمان و در راستاي استراتژي و اهداف كلان سازمان قابل تعريف است .يك تصميم در حوزه منابع انساني،زماني استراتژيك تلقي ميشود كه مديران را در شرايط تغييرات سريع در تامين منابع انساني مورد نباز در جهت تحقق هدف عاي سازمان ياري نمايد.

در انتخاب استراتژي هاي منابع انساني اولين عامل تعيين كننده،استراتژي كل سازمان ميباشد،زيرا لازم است پيوند همه جانبه اي بين اين دو استراتژي برقرار گردد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

ويژگي ها و فرآيند طرحريزي راهبردي منابع انساني

اهداف و استراتژي هاي منابع انساني در هر سازمان در عين حال كه در راستاي اهداف و استراتژي هاي سازمان شكل مي گيرد، شرايط محيط برون سازماني و درون سازماني در انتخاب تدابير مناسب با آن، تعيين كننده است. ولي نبايد فراموش شود كه تأثير گذاري بر محيط در راستاي هدف هاي آرماني كه مورد توجه نگارنده است نيز بايد مورد توجه طراحان باشد.

جهت مشاوره مديريت و مشاوره ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 , 021-77942240

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'