هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات در متن زیر دنبال کنید:

يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد:

الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار،
ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و تصويب مجدد مستندات،
پ) حصول اطمينان از اينكه تغييرات و وضعيت ويرايش جاري مستندات مشخص شده اند،
ت) حصول اطمينان از اينكه ويرايش هاي معتبر مستندات در مكان استفاده در دسترس مي باشند،
ث) حصول اطمينان از اينكه مستندات خوانا و قابل تشخيص باقي مي مانند،
ج) حصول اطمينان‏ از اينكه ‏مستندات با منشأ برون ‏سازماني، كه توسط سازمان جهت طرح ريزي و عمليات سيستم مديريت كيفيت لازم دانسته شده اند، مورد شناسايي قرار گرفته اند و توزيع ‏آنها تحت كنترل است و
چ) حصول اطمينان از اينكه مستندات غير معتبر مورد استفاده نا خواسته قرار نمي گيرند و در صورتي كه به هر دليلي گردآوري شوند، به نحو مناسبي مورد شناسايي قرار مي گيرند.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

تعریف تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت:

مزلب زیر اطلاعاتی را در مورد تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ارائه می نماید.

تضمین کیفیت: تضمین کیفیت (QA) هر فرآیند سیستماتیک تعیین اینکه محصول یا خدمات مطابق با الزامات مشخص شده است.   QAضوابط و مقرراتی را برای توسعه و ساخت محصولات معتبر ایجاد و حفظ می کند. یک سیستم تضمین کیفیت به منظور افزایش اعتماد به نفس مشتری و اعتبار شرکت است، در حالی که  بهبود کارایی، شرکت را برای رقابت بهتر با دیگران قادر می سازد.

کنترل کیفیت: کنترل کیفیت این است که “بخشی از مدیریت کیفیت متمرکز بر رعایت الزامات کیفیت” می باشد. در حالی که تضمین کیفیت مربوط به نحوه انجام یک فرایند یا نحوه تولید آن است، کنترل کیفیت بیشتر جنبه بازرسی مدیریت کیفیت را دارد.

مدیریت کیفیت: کیفیت به عنوان آمادگی برای استفاده، انطباق با الزامات و اقدام به تعالی سازمان تعریف شده است. با وجودی که مفهوم کیفیت از زمان های اولیه وجود داشته است، مطالعه و تعریف کیفیت تنها در قرن جاری برجسته شده است.

سیستم مدیریت کیفیت شامل تمام فعالیت های کلی مدیریتی است که خط مشی های کیفی، اهداف و مسئولیت ها و اجرای آنها را تعیین می کند. همانطور که ایزو 9001 توضیح می دهد، یک سیستم مدیریتی ابزارهایی را برای ایجاد یک خط مشی و اهداف و دستیابی به این اهداف فراهم می کند.

برای مشاوره ایزو با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'