بازرسی ایمنی

برای اطلاعات در مورد بازرسی ایمنی متن زیر را مطالعه نمایید.

بازرسي هاي برنامه ريزي شده

واحد HSEQ براي برآورده شدن هدف اين روش اجرايي، براساس چک لیست بازرسی ایمنی و بهداشت شغلی  نسبت به بازرسی ادواری کلیه واحدها، خطوط تولید و مکان های کاری مطابق با جدول زمان بندی بازرسی ایمنی  اقدام می نماید. این چک لیست پس از تکمیل در محل کار به امضاء بازرس ایمنی و سرپرست یا مدیر واحد رسیده و نواقصی که باید توسط واحد رفع گردد در فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه  تکمیل می گردد. درضمن نواقص حاد که نیاز به اقدام سریع می باشد علاوه بر فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، در فرم هشدار ایمنی به ذکر می گردد.

 

 بازرسي هاي موردي و روزانه

واحد HSEQ علاوه بر بازرسي هاي برنامه ريزي شده اقدام به بازرسي هاي روزانه يا موردی براساس چک لیست بازرسی ایمنی و بهداشت شغلی به شمارة از محیط کار می نماید. همچنين حسب گزارشهاي تلفني يا كتبي كاركنان و واحدها ، اقدام به بازديد موارد ارجاع شده مي نمايد.

 رویدادها و حوادث

در صورت بروز حادثه در واحدهای مختلف شرکت و انتقال مصدوم به اورژانس، مسئول جایگاه طی فرم گزارش حادثه بروز حادثه را به واحد HSEQ اطلاع می دهد. واحد HSEQ با مراجعه به محل، بررسی حادثه و پیگیری از مصدوم، سرپرست و شاهدان حادثه، فرم گزارش حادثه را تکمیل می نماید و در صورت نیاز فرم اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه را صادر می نماید. در صورت بالا بودن شدت حادثه و نیاز به استراحت بیش ار 3 روز، فرم گزارش حادثه تأمین اجتماعی تکمیل و به اداره بیمه ارسال می گردد.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001 را کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'