هشت استراتژی مدیریت استعداد برای شرکت های استارت اپ

هشت استراتژی مدیریت استعداد برای شرکت های استارت اپ:

 

 

 

هشت استراتژی مدیریت استعداد را دنبال کنید؛

1- دست بالا را بگیرید، بهترین افراد را برای پست مورد نظر انتخاب کنید نه افرادی که از شما پایین تر باشند.

2- از داخل ارتقا دهید. افراد با استعداد زیادی در داخل شرکت شما وجود دارند که می توانند شکوفا شوند به انها فرصت دهید و انها را برانگیزانید‌.

3- شما با یک سری افراد کار را شروع کرده اید، در حال حاضر شرکت در حال بزرگ شدن است. باید آنها هم رشد کنند و از تلنت های جدید عقب نمانند. پس انها را توسعه دهید. دوره های اموزشی برای یادگیری مهارت های بروز و جدید می تواند مفید باشد.

4- هیجان زده نشوید. شرکت بسرعت در حال رشد است ولی جذب استعدادهای شرکت های رقیب بدون اینکه نیازی داشته باشید اول بضرر خودتان است.نیروی بیش از نیاز استخدام نکنید حتی اگر همه تلنت باشند.

به 4 مورد بعدی در امر مدیریت استعداد توجه بفرمایید:

5- همیشه واحد استخدام را فعال و بروز نگه دارید. مهمترین منبع شما منابع انسانی هستند حتی مهمتر از منابع مالی. واحد استخدام را بصورت هزینه نبینید. بر روی آن سرمایه گذاری کنید و نتیجه ان را ببینید.

6- با اعضای هر تیم جلساتی بگذارید مشخص کنید چه انتظاری از آنها بصورت هفتگی،ماهانه و سالانه دارید و کنترل را بر اساس عملکرد قرار دهید.

7- برای موسس و مدیر شرکتش مانند کودک او می ماند،خیلی سخت است کارها را تفویض کنید و دلتان می خواهد بر همه چیز کنترل داشته باشید تا از خوب و درست انجام شدن آنها مطمین شوید ولی در واقعیت با سرعت رو برشد سازمان این رویه بضرر شما و شرکتتان خواهد بود. افراد با استعداد استخدام کنید به آنها تفویض کنید و نتیجه را ببینید.

8- بین کنترل و ازادی عمل تعادل برقرار کنید. بله در واقعیت گاهی اعتماد بیش از حد حتی به یک تلنت واقعی نتایج بدی برای شرکت ها داشته است. مدام افراد را چک و کنترل نکنید وگرنه احساس نارضایتی خواهد کرد و نواوری و خلاقیت انها از بین می رود، در مقابل از انها ضمانت کافی دریافت کنید و عملکرد آنها را بسنجید و بر اساس آن تصمیم گیری کنید.

 

جهت مشاور ایزو و مشاوره در امر پیاده سازی استراتژی سازمانی که امری است بسیار مهم در رسیدن به اهداف تجاری و موقعیت در بازار هدف،می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 و استراتژی موفق تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

عوامل موثر بر خرید مشتری

عوامل موثر بر خرید مشتری

 

 

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

فرﻫﻨﮓ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ, ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ, ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ, ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﯾﺪ, ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

سخن آخر

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﺱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

 

جهت مشاور ایزو و مشاوره در امر بازاریابی می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 و بازاریابی موفق تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تبلیغات برای شما مثل زهر است

تبلیغات برای شما مثل زهر است! اگر …

 

 

سامان فائق

1- اگر محصول شما دارای اشکالات و ایرادات اساسی است ، بازاریابی نکنید!

2- اگر دروغ می گوئید ، بازاریابی نکنید!

3- اگر برنامه بودجه برای کل کسب و کارتان ندارید ، تبلیغ نکنید!

4- اگر ظرفیت خدمت رسانی شما متناسب با حجم کاربری که می خواهید جذب کنید نیست ، تبلیغ نکنید!

5- اگر گوش شنوا ندارید ، تبلیغ نکنید!

آژانس تبلیغاتی

قاعدتاً مطلبی که در وبلاگِ متعلق به یک آژانس تبلیغاتی منتشر می شود نباید اینقدر صریح بگوید که تبلیغ نکنید! ولی از آنجا که رویکرد من و کالج تپسل در افزایش آگاهی مخاطبین و انتقال تجربه هاست ، ممانعتی برای انتشار این متن از سوی کالج تپسل صورت نپذیرفت.

5 آگر!!!

در این مطلب پنج (اگر) را برای شما معرفی می کنم تا بدانید در صورت بروز آنها، پروسه بازاریابی و تبلیغات شما در فضای دیجیتال رو به شکست خواهد رفت و در حقیقت بهتر است که تحت هیچ شرایطی بودجه خود را در راه تبلیغات هدر ندهید.

1) اگر محصول شما دارای اشکالات و ایرادات اساسی است ، بازاریابی نکنید!

مشکلات لزوماً به مفهوم باگ های فنی نیستند. گاهی روندها و رویه های پیش بینی شده در محصول شما منطقی نیست ، گاهی قیمت گذاری انجام شده تناسبی با نوعی یا اندازه سرویس ندارد ، گاهی ارزش افزوده ای برای کاربر در نظر گرفته نشده یا به راحتی آن را درک نمیکند، در این صورت بازاریابی نکنید چون کاربران به سرعت به سمت شما خواهند آمد ولی به همان سرعت شما را ترک خواهند کرد و هزینه متقاعد کردن آنها برای بازگشت مجدد بسیار بالاتر خواهد بود، پیشنهاد می کنیم عجله نداشته باشید و به صورت آزمایشی و در تعداد محدود محصولتان را به دست کاربر نهایی برسانید، نظرات آنها را جمع آوری کنید ، سیستم و رویه ها را اصلاح کنید و بعد پروسه بازاریابی خود را آغاز کنید.

2) اگر دروغ می گوئید ، بازاریابی نکنید!

گاهی حتی قصدمان دروغ گفتن نیست ولی در حقیقت آرزویمان را در تبلیغات می گوییم که در واقعیت امکان انجام آن را نداریم، عبارت هایی مثل تحویل دو ساعته ، گارانتی فلان و امثالهم اگر قرار نیست محقق شود یا حتی اگر قرار نیست که به آن کیفیت که می گویید عملی شود بهتر است تبلیغ نکنیم، این موضوع پاشنه آشیل شما خواهد بود که از آن منطقه در آینده صدمات فراوانی خواهید خورد.

3) اگر برنامه بودجه برای کل کسب و کارتان ندارید ، تبلیغ نکنید!

معمولاً مدیران بازاریابی در شرکت ها و بنگاه های نوپا ، ذوق و تمایل فراوانی به اجرای یک برنامه جامع بازاریابی با ایده های خلاقانه و درخشان دارند که این برنامه قطعاً بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد. اگر بودجه و سرمایه خود را به صورت منطقی بین بخش های مختلف تقسیم نکنید و عمده بودجه خود را به امید جذب کاربر، در بازاریابی و تبلیغات هزینه کنید خیلی زود از پا درخواهید آمد، کافیست عمده بودجه شما صرف بازاریابی شود و وقتی در ماه بعدی در پرداخت حقوق به مشکل بر خوردید و کارکنانتان بهره وری قبلی را نداشتند یا انگیزه های خود را از دست دادند متوجه می شوید که ارزشش را نداشت.

4) اگر ظرفیت خدمت رسانی شما متناسب با حجم کاربری که می خواهید جذب کنید نیست ، تبلیغ نکنید!

وقتی که سرعت رشد شما در جذب کاربر از سرعت عملیاتی شما در ارائه خدمات بیشتر باشد ، قطعاً یک نتیجه حاصل می شود و آن چیزی جز نا رضایتی نیست. نیازی به نام بردن از برخی از سرویس های ایرانی که تعداد میلیونی کاربر دارند نیست که با تبلیغات زیاد برای جلو افتادن از رقبا اقدام به تبلیغات گسترده می کنند و نتیجه ای که حاصل می شود عدم توانایی در سرویس دهی مناسب و سپس پست های خشم آلود در شبکه های اجتماعی یا کامنت های آتشین کاربران معترض است.

5) اگر گوش شنوا ندارید ، تبلیغ نکنید!

معمولاً درصد کمی از مشتریان راضی رضایت خود را در شبکه های اجتماعی اعلام می کنند ولی درصد زیادی از مشتریان ناراضی بیش از یک جا نارضایتی خود را اعلام می کنند، حتماً کامنت هایی که در شبکه های اجتماعی برای شما گذاشته می شود و پیام های خصوصی که ارسال می شود را کامل مطالعه کنید ، در راستای بر طرف کردن مشکل حتماً به صورت جدی قدم بردارید ، نتیجه را به اطلاع فرد شاکی برسانید و از او دلجویی کنید تا رضایت وی به صورت کامل جلب شود. در غیر این صورت هزینه ای که برای جذب او انجام داده اید بر باد فنا خواهد رفت و خبر پراکنی های وی در جاهای مختلف باعث خواهد شد هزینه جذب کاربر برای شما بالاتر برود و برنامه های بازاریابی و تبلیغاتتان افزایش چشم گیری داشته باشد.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

واقعیت افزوده در بازاریابی

واقعیت افزوده در بازاریابی

واقعیت افزوده در بازاریابی را دنبال بفرمایید؛

بُعد سوم

با بازاریابی واقعیت افزوده بُعد سومی به تلاش‌های بازاریابی شما افزوده می‌شود.

این استراتژی احتمالا گران‌ترین گزینه از میان استراتژی‌های بازاریابی موجود در این فهرست به شمار می‌آید.

با این وجود، بازاریابی واقعیت افزوده یک گزینه آینده‌نگرانه محسوب می‌شود.

بازاریابان واقعیت افزوده راه‌های مختلفی را از تورهای مجازی گرفته تا تبلیغات ارزش افزوده دنبال می‌کنند تا توجه مشتریان را با وجود یک محیطی رقابتی شدید در فضای سه‌بعدی جلب نمایند.

 

جهت مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

معنا و مفهوم فروش مستقیم

فروش مستقیم

معنا و مفهوم فروش مستقیم را در متن زیر مطالعه بفرمایید:

 

مفهوم فروش مستقیم

منظور از فروش مستقیم ملاقات احتمالی مستقیم و چهره‌به‌چهره با مشتری و متقاعد کردن وی به اثربخشی محصول یا خدماتی است که شما می‌توانید به او ارائه کنید،بازارچه‌های خانگی برای مثال می‌تواند نمونه‌ای از فروش مستقیم تلقی گردد شما گروهی از افراد را در خانه یکی از آنها ملاقات کرده و محصول خود را به آنها ارائه می‌نمایید.

کسب و کار از طرق فروش مستقیم

شرکت‌هایی نظیر اموی amway، اوان avon ، و مری‌کی mary kay کل کسب و کار خود را بر فروش مستقیم استوار ساخته‌اند، این روش استراتژیی پرسود است که البته برای قسمت‌های مشخصی از بازار عملی است،در حالی که شما خارج از شرکت خود با خریداران ملاقات می‌کنید، نیازمند یک استراتژی قابل‌دوام برای متقاعد ساختن آنها می‌باشید.

سخن آخر

علاوه بر این باید شخصیتی اجتماعی و برون‌گرا و مهارت‌های فروش مناسبی داشته باشید، در غیر این صورت احتمالا نخواهید توانست هیجان و انرژی لازم را در این ملاقات‌ها ایجاد نمایید،بازاریابی شبکه‌ای نوعی فروش مستقیم به شمار می‌رود.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

بازاریابی کسب و کار به مصرف کننده (B2C)

بازاریابی کسب و کار به مصرف کننده (B2C)

بازاریابی کسب و کار به مصرف کننده (B2C) در متن زیر دنبال کنید:

 

استراتژی بازاریابی

نوعی استراتژی بازاریابی است که برای شرکت‌هایی طراحی شده که محصولات و خدمات خود را مستقیما به مصرف کننده ارائه می‌کنند،این شرکت‌ها می‌توانند آنلاین کار کنند، در مغازه‌های معمولی حضور داشته باشند، یا هر دو.

کسب و کار

استراتژی بازاریابی کسب و کار به مصرف کننده، بر داده‌های مصرف کننده استوار است در این جا شما بایست از همه چیز مصرف کننده خود اطلاع داشته باشید: کجا زندگی می‌کند، چقدر درآمد دارد، کانال‌های شبکه اجتماعی مورد علاقه او چیست؟و آیا این که مایل است از طریق ایمیل مارکتینگ به خرید اقدام نماید یا نه.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

روشهای تحلیل و بازاریابی که مدیران باید بدانند

روشهای تحلیل و بازاریابی که مدیران باید بدانند

 

 

 

بازارهای جدید

انجام تحلیل بازاریابی و فروش برای کارهایی مثل افزایش درآمد و سود، بهبود وجهه‌ی برند و شفاف‌سازی بینش تجاری، یک ضرورت به حساب میاد. با کمک یک آنالیز درست، شما می‌تونید بازارهای جدید، مخاطبان جدید، مناطق توسعه جدید و… رو به دست بیارید اما چه نوع تحلیلهایی رو باید انجام داد؟

تحلیل نیازهای برآورده نشده

کسب و کار یعنی مواجه شدن با نیازهای مشتریان. تحلیل نیازهای برآورده نشده یعنی فهمیدن اینکه آیا نیاز برآورده نشده‌ای در اطراف محصول، سرویس یا مارکت شما وجود داره که به وسیله‌ی اون بتونید رضایت و درآمد از مشتری رو افزایش بدین. از ابزارهای مفید برای این‌کار میشه به نقد و بررسی محصولات، بررسی کیفی، گروه‌های متمرکز و مصاحبه‌ها اشاره کرد. همچنین می‌تونید برای آشنایی با کلمات جستجو شده توسط کاربران از ابزار “گوگل ترندز” هم استفاده کنید.

تحلیل اندازه بازار

اگر اندازه‌ و پتانسیل بازاری که می‌خواید درش مشغول به کار بشید رو ندونید، پیش‌بینی دوام و پایداری کسب و کارتون هم کار چندان سختی نیست!!تحلیل اندازه بازار یعنی اینکه بررسی کنید و ببینید که فلان بازار چقدر برای محصول یا سرویس شما اندازه و پتانسیل داره و پتانسیل رشد در این بازار چقدره. بازار رو می‌شه از لحاظ مواردی مثل حجم (چند واحد از یک محصول یا سرویس فرخته می‌شه)، ارزش (میزان پولی که در بازار هزینه می‌شه) و تناوب (چند وقت به چند وقت یک محصول به فروش می‌رسه) اندازه گیری کرد برای اندازه‌گیری حجم بازار می‌تونید از دیتاهای دولتی، اطلاعات انجمن صنفی، اطلاعات مالی از رقبا و نظرسنجی از مشتریان استفاده کنید.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

استراتژی در حوضه بازاریابی

استراتژی در حوضه بازاریابی

استراتژی در حوضه بازاریابی را در متن زیر دنبال کنید:

استراتژی بازاریابی

یک استراتژی بازاریابی مجموعه‌ای از گام‌ها برای دلبسته ساختن مشتریان احتمالی و جدی است که در نهایت به هدایت آنها به یک تصمیم برای خرید می‌انجامد،انواع مختلفی از استراتژیهای بازاریابی برای رسیدن به اهداف مختلف طراحی شده‌اند که در نتیجه شما احتمالا می‌بایست بیش از یکی از آنها را برای قرار دادن کسب و کار خود در مسیر درست، در اختیار داشته باشید.

سخن آخر

می‌توانید از استراتژی بازاریابی برای هدف قرار دادن مشتریان در مراحل مختلف قیف فروش استفاده کنید،به‌علاوه می‌توانید از سنجه‌های تولیدشده از این استراتژیها برای تعیین تجربه خرید مشتریان استفاده کنید که کمک می‌کند تا آنها را با پیام‌دهی موثرتری هدف قرار دهید.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

مدل STP در بازاریابی

مدل STP در بازاریابی

 

 

این مدل شامل سه مرحله کلیدی به شرح ذیل میباشد:

۱- تقسیم بازار (Segmentation)
۲- هدف گیری در بازار (Targeting)
۳- تعیین جایگاه در بازار (Positioning)

1)مرحله Segmentation:

فرایند تقسیم بازار به گروه های کوچکتر با نیازهای محصول مشابه و یا ویژگی های قابل شناسایی، با هدف انتخاب بازارهای هدف مناسب، Segmentation یعنی تقسیم بازار به گروه‌های کوچک تری از خریداران که نیازها‌، ویژگی یا رفتار متمایزی دارند و ممکن است به محصولات یا ترکیب عناصر بازاریابی جداگانه‌ای نیاز داشته باشند،هر شرکت برای بخش بندی بازار و تعیین شرح مشخصات بخش‌های مختلف آن از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کند.

2)مرحله Targeting:

انتخاب فعال سازمان از سگمنت مارکت مناسب (یا سگمنت ها) با قصد تمرکز بالا بر عرضه ی بازاریابی و فعالیت های شرکت نسبت به فعالیت های مرتبط با مشتریان این شرکت. هدف گیری یعنی انتخاب بازار هدف که عبارت است از ارزیابی میزان جذابیت هر یک از بخش‌های بازار و انتخاب یک یا چند بخش برای ورود به آنها.

3)مرحله Positioning:

گاهی اوقات به عنوان موقعیت یابی محصول نامیده میشود درک بازار هدف از مزایای کلیدی محصول و ویژگی ها، نسبت به ارائه محصولات رقابتی است،جایگاه یابی که عبارت است از اشغال رتبه‌ای شفاف و متمایز و مطلوب در ذهن مصرف کنندگان هدف نسبت به محصولات رقیب.

 

جهت  مشاور ایزو  می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

مشاوره فروش 
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

دوازده اشتباه بازاریابی محتوا مدیریت

دوازده اشتباه بازاریابی محتوا

 

به موارد زیر توجه بفرمایید؛

⁣۱ـ عدم تناسب محتوا با مخاطبان
⁣۲ـ نداشتن برنامه‌ای برای توزیع محتوا
⁣۳ـ تمرکز بیش‌ازحد روی سئو (SEO)
⁣۴ـ عدم تمرکز کافی بر سئو (SEO)
⁣۵ـ مستندنکردن استراتژی بازاریابی محتوا
⁣۶ـ عدم استفاده‌ی مجدد از محتوا
⁣۷ـ محتوای شما به‌اندازه کافی ارزشمند نیست
⁣۸ـ عدم انتشار محتوا در پلتفرم‌های مختلف
⁣۹ـ عدم توجه به بازگشت سرمایه (ROI) بازارایابی محتوا
⁣۱۰ـ عدم توجه به چرخه خرید
⁣۱۱ـ عدم یادگیری از تحلیل‌ها و آمارها
⁣۱۲ـ هدفمند نبودن محتوا

 

جهت مشاوره ایزو و مشاوره مدیریت می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'