سیستم مدیریت انرژی

سیستم مدیریت انرژی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت انرژی ارائه شده است:

اين استاندارد بين المللي الزاماتي را جهت ايجاد ، اجرا ، نگهداري و بهبود يك سيستم مديريت انرژي مشخص مي نمايد كه قصد آن توانمندسازي
يك سازمان در پي گيري رويكرد نظام مند براي بهبود مداوم در عملكرد انرژي ، شامل كارآيي ، استفاده و مصرف انرژي مي باشد .

اين استاندارد بين المللي الزامات كاربردي را در استفاده و مصرف انرژي شامل اندازه گيري ، مستند سازي و گزارش دهي ، طراحي و فعاليت خريد تجهيز ، سيستم ها ، فرايندها و همچنين كاركنان دخيل در عملكرد انرژي مشخص مي نمايد.

اين استاندارد بين المللي براي تمامي متغيرهاي موثر در عملكرد انرژي كه قابليت پايش و جاري سازي در سازمان را دارند، قابل كاربرد است .
اين استاندارد بين المللي معيارهاي عملكرد خاص را در ارتباط با انرژي تجويز نمي كند .

اين استاندارد بين المللي سيستم مديريت انرژي براي استفاده مستقل طراحي شده است ولي مي تواند با ساير سيستم هاي مديريتي تراز و يكپارچهشود .

اين استاندارد بين المللي براي هر سازمان كه مايل است از انطباق با اظهارات خط مشي انرژي خود اطمينان حاصل كرده و اين انطباق را به ديگران اثبات نمايد ، كاربرد دارد. همچنين سازمان مي تواند يا بر اساس خود ارزيابي و خود اظهاري ، انطباق را تائيد كند يا آن را به وسيله اخذ گواهينامه سيستم مديريت انرژي از يك سازمان بيروني ، مورد تائيد قرار دهد .

همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو 50001 تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

ایزو 50001 تخصص ماست.

021-77942240-77959675

 

ایزو 50001 ISO مدیریت انرژی

شرکت مهندسین مشاور آریان گستر به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه ی پیاده سازی ایزو 50001 فعالیت مینماید.
کارشناسان این گروه با دانش تخصصی استاندارد مذکور توانایی پیاده سازی این سیستم را برای سازمان هی خواهان فارغ از نوع و اندازه ی ایشان دارا میباشند.
عموما پس از عقد قرارداد و انجام فاز مطالعاتی و شناخت منابع سازمان اعم از منابع انسانی و ماشین آلات کارشناسان اقدام به طرح ریزی انرژی، خط مشی انرژی و شنااخت الزامات انرژی مینمایند. پس ار آن با بازنگری انرژی و شناسایی خط مبنای انرژی اطلاعات تیم مدیریت پروژه تکمیل می گردد.
سپس با مشخص کردن اهداف اجرایی انرژی سازمان قدم خود را در راه بهبودبرمیدارد.با انجام چرخه ی PDCA هر روز سازمان به سمت بهبود مداوم انرژی حرکت میکند.

این استاندارد در سال 2011 تدوین گردیده است.جهت دریافت متن استاندارد ایزو 50001 کلیک کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان گروه آریان گستر مشاور ایزو تماس حاصل فرمایید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو