ISO /TS 29001:2010

ISO /TS 29001:2010:

مفاله زیر اطلاعاتی را در مورد ایزو 29001 ارائه مینماید,با ما همراه باشید.

ISO /TS 29001: 2010  سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های تولید و عرضه خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد در نتیجه مشارکت ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) می باشد.

استاندارد ایزو 29001 بر مبنای ایزو 9001 بوده و بر جلوگیری از کاهش آلودگی و ضایعات در اائه خدمات تأکید دارد. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تأمین نفت و گاز فعالیت می کنند، مفید است

مزایای ایزو 29001:

  • دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت ها
  • نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
  • بهبود مدیریت ریسک و عملکرد
  • همراستا کردن عملیات به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
  • ارتباط بهتر، ارزیابی منظم

قابل توجه می باشد که استاندارد ایزو 29001 نیز توسط کمیته مربوطه در سازمان جهانی استاندارد در حال ویرایش مجدد می باشد.

برای مشاوره ایزو با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ارائه شده است:

دامنه کاربرد استاندارد ISO/TS 29001:2010
کلیه سازمانهای فعال در زنجیره تامین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل :

1 )تولیدکنندگان تجهیزات و مواد صنایع باال دستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی
2 )تامین کنندگان خدمات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
3 )خریداران تجهیزات، مواد و خدمات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مزایا و ضرورت های استقرار سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO
1 )استقرار جدیدترین استاندارد روز دنیا در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی
2 )تمرکز برویژگی های کنترلی در بسیاری از فرایندها و فعالیت ها
3 )پوشش دادن استاندارد 2008:9001 ISO به طوریکه دارندگان گواهینامه TS/ISO
2010:29001 ، گواهینامه 2008:9001 ISO را هم دریافت می کنند.
4 )تمرکز برفرایندگرایی و مشتری مداری
5 )نشان دهنده تعهد سازمان به کیفیت محصوالت و خدمات
6 )عدم وابستگی سازمان به افراد
7 )جواز ورود به تجارت نفت و گاز
8 )افزایش شهرت سازمان و انعطاف پذیری آن
9 )کاهش هزینه ها و مدیریت موثر ریسک های سازمان
11)بهبود مستمر فعالیت ها و فرایندهای سازمان

استاندارد TS 29001 – مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
ISOTS29001

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.
این استاندارد مبتنی بر ایزو 9001 بوده و مقتضایت مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهینامه ایزو TS29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 29001 تخصص ماست.

ایزو TS29001

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های در یابی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید.

باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است.

برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است :

  • آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان(پیمانکاران)
  • نظم ونظافت محیط کار
  • توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گستره زنجیره عرضه

بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'