ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

این دو استاندارد پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند.

ایزو 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

OHSAS 18001

اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي جلب مینماییم:
هر پروژه بسته به ماهيت و نوع آن معمولاً از ساختار سازماني متفاوتي نسبت به ديگري برخوردار ميباشد. پروژه هاي تحقيقاتي اصولاً در يك محل ثابت و با امكاناتي در چارچوب مشخص به انجام مي رسند و شيوه مديريتي آنها نيز در برخورد با طرحهاي پژوهشي مختلف يكسان مي باشد. اين واحدها به منظور پيشبرد بهتر پروژ هها داراي اجزايي م يباشند كه هر يك به گونه اي در راه پيشرفت پروژه آنرا پشتيباني مي كنند. بديهي است که نمودار اجزاء و ارتباطات آنها در يك واحد پژوهشي مستقل مي تواند بخشي از ساختار سازماني يك دانشگاه، مؤسسه تحقيقاتي، ويا واحد تحقيق و توسعه يك صنعت را تشكيل دهد.

در ساختار طراحي شده، مدير پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط مستمر بين واحد پژوهش و كارفرمايان در خصوص مطرح سازي توانمنديهاي واحد، دريافت طرح، عقد قرارداد، تفكيك و ارجاع طرح به مديران پروژ هها از يك سو و از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم جهت برقراري ارتباط بين كارفرما و مجريان پروژه در زمينه آگاهي از روند پيشرفت امور پروژه و تحويل محصول آن به كارفرما و درخواست مطالبات را بر عهده دارد.

ورود يك طرح جديد

با ورود يك طرح جديد به واحد پژوهشي، بسته به موضوع پروژه يك نفر مدير با تخصص مربوطه از بين افراد باتجربه و ذيصلاح كه مي تواند به پيشنهاد خود فرد نيز باشد، براي آن تعيين ميشود. مدير پروژه پس از بررسي مراحل كار، از بين اعضاء هيأت علمي، پژوهشگران و كاركنان موجود در واحد و يا از طريق دعوت از متخصصان، همكاراني را براي پروژه خود در نظر مي گيرد. اين همكاري مناسب است از طريق تنظيم يك تفاهم نامه مابين هريك از همكاران و مدير پروژه كه طي آن نحوه و ميزان همكاري مشخص باشد، رسميت پيدا كند.

يكي از وظايف مدير پروژه ارزيابي ارزش فعاليتهاي انجام شده توسط هريك از همكاران پروژه مطابق با حجم كار و تعيين و تأئيد ميزان حق الزحمه قابل پرداخت به آنان در هر دوره مي باشد كه عمل پرداخت براساس اعلام مدير پروژه توسط واحد حسابداري انجام مي گيرد.

طرحهاي پژوهشي كارگاهي و آزمايشگاهي اصولاً نياز به استفاده از مواد اوليه، ابزارآلات، تجهيزات خاص و يا خدمات ساير مؤسسات صنعتي و آزمايشگاهي دارند كه واحد تداركات وظيفه تأمين آنها را به عهده دارد. واحد حسابداري نيز تأمين كننده هزين ههاي صرف شده توسط واحد تداركات و ح قالزحمه تأئيد شده توسط مدير پروژه مي باشد.

وظایف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه پس از آگاهي از تصويب پروژه، به دنبال ارائه دستورالعملهاي مربوط به نحوه برنامه ريزي پروژه به مدير آن، داده هاي مورد نياز جهت برنام هريزي پروژه را درحد جزئيات لازم از وي مطالبه نموده و پس از ثبت در سيستم برنام هريزي، برنامه زمانبندي پروژه را استخراج و در اختيار مدير پروژه قرار م يدهد. در ادامه و توأم با اجراي پروژه اين واحد مرتباً با مديران پروژ هها و مجريان فعاليتهاي در حال اجرا در پروژه ها در ارتباط بوده و امور مربوط به گردآوري داده اي مربوط به پيشرفت پروژه، برنامه ريزي مجدد و صدور گزارشهاي لازم جهت رئيس واحد پژوهشي و مديران پروژ هها را بر عهده دارد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

آمادگی اضطراری و مراحل انجام تخریب

آمادگی اضطراری

آمادگی اضطراری عامل حیاتی در پروسه تخریب است. کارگران می بایست بدانند چگونه به موقعیت های اضطراری احتمالی پاسخ دهند و مسیرهای خروجی می بایست مشخص و تعریف شده باشند. بیمارستان ها و مراکز درمانی در نزدیکی کارگاه می بایست مشخص شوند و نام، آدرس و شماره تلفن آنها نیز در دسترس باشد. تجهیزات امداد و کمک های اولیه می بایست در دسترس کارگران باشد. منظقه تخریب می بایست برای اطمینان از اینکه تنها افراد مجاز می توانند وارد کارگاه شوند بطور مشخصی علامت گذاری شده باشد. کلیه کارگران می بایست از تجهیزات حفاظتی فردی استفاده کنند و با انجام فعالیت های ایمن و اقدامات اضطراری آشنا باشند.

ماده 208 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:  در محوطه تخریب باید گذرگاه های مطمئنی برای عبور و مرور کارگران در نظر گرفته شود. این گذرگاه ها باید روشن و فاقد هر گونه مانع باشد.

مراحل انجام تخریب

  • کار را به دقت برنامه ریزی کنید.
  • تخریب دیوارهای خارجی و طبقات را ازبالای سازه شروع کرده و به قسمت پایین ادامه دهید.
  • اجزای سازه ای یا حمایتی در هر طبقه تا زمانی که طبقات فوقانی تخریب نشده اند جدا نکنید.
  • کلیه گچ بری ها یا سایر سنگ کاری های تزیینی را قبل از تخریب دیوارها جدا کنید.
  • زمانی که ریسک واژگونی سازه وجود دارد از انجام کار خودداری کنید تا زمانی که خطر از طریق شمع زنی، مهاربندی یا سایر اقدامات حفاظتی حذف گردد.
  • کلیه پله ها، مسیرهای رفت و آمد و نردبان ها را بازدید کرده و کلیه راه پله ها روشنایی داشته باشند.

ماده 209 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: به استثناء پلکان ها، راهرو ها و نردبان ها و درهایی که برای استفاده کارگران به کار می رود باید کلیه راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد.

  • از طریق ناوه سربسته ( به وسیله آن اشیاء غیرضروری و نخاله ها را به پایین می فرستند) برای تخلیه فرستادن مواد تخریب به زمین استفاده شود.

ماده 211 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنکه پرتاب از ئاخا کانال های چوبی یا فلزی انجام گیرد.

ماده 212 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کانال های چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار می رود چنانچه بیش از 45 درجه شیب داشته باشند باید از چهار طرف کاملا مسدود باشد، به استثنای دهانه هایی که برای ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است.

ماده 213 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:: دهانه خارجی کانال های چوبی یا فلزی باید مجهز به درچه محکمی بوده و در هنگام کار به وسیله یک نفر کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع درب آن مسدود باشد. همچنین در ابتدای کانال های مزبور نیز باید تدابیر ئ احتیاطات لازم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران به داخل دهانه ورودی به کار برده شود.

آزبست یا سایر ضایعات سمی می بایست قبل از آغاز به تخریب هر سازه ای جدا گردند. پایداری سازه به واکنش قسمت های مختلف بستگی دارد. یک مرحله نادرست در جداسازی این قسمت ها می تواند منجر به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده گردد.

ماده 197 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کلیه شیشه های موجود در در و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب، درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

در اين متن اطلاعاتي در رابطه با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه مي شود :

OHSAS 18001، سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای (به طور رسمی BS OHSAS 18001) استاندارد بین المللی بریتانیا برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. این سازمان برای کمک به همه انواع سازمان ها، به طور قابل ملاحظه ای از عملکرد سلامت و ایمنی شغلی صحیح استفاده می کند. این یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی به طور گسترده ای شناخته شده و محبوب است.

حامیان آن ادعا می کنند که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSMS) یک محیط کاری سالم را با ارائه چارچوبی سازماندهي شده به سازمان ها در زمينه هاي زير كمك ميكند:

١.شناسایی و کنترل خطرات بهداشت و ایمنی
٢.کاهش احتمال وقوع حوادث
٣.كمك به انطباق قانونی
٤.بهبود عملکرد کلی

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 45001 همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

OHSAS 18001

OHSAS ۱۸۰۰۰ به مجموعه‌ای از استانداردهای مدیریتِ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اطلاق می‌شود و سندی به عنوان استاندارد ایزو ۱۸۰۰۰ وجود ندارد. مدل اجراییِ این مجموعه OHSAS ۱۸۰۰۱ است که برای اثباتِ مطابقتِ سیستمِ ایمنی و بهداشتِ سازمان با مشخصات (الزامات) این استاندارد بین‌المللی و صدور گواهینامه موردِ استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به منظورِ ارزیابی و بهبود عمل‌کردِ تقریبا تمام سازمان‌ها در همهٔ بخش‌ها و صنایع به کار می‌رود. اما موردِ استفادهٔ عمدهٔ آن در شرکت‌های راه و ساختمان، خدمات عمومی مانند آب، برق، ارتباطات، و سازمان‌های بهره‌برداری و نگهداری زیرساختارها و نیز شرکت‌های صنعتی از جمله شرکت‌های تولیدی‌، شرکت‌های معدنی‌، و شرکت‌های خدماتِ حمل و نقلِ هوایی، ریلی، دریایی، و جاده‌ای است. این ویراستِ استاندارد، جای‌گزینِ ویراستِ OHSAS ۱۸۰۰۱:۱۹۹۹ شده است و می‌توان آن را از طریق این لینک را خریداری کرد.
استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ حاویِ معیارهایِ پذیرشِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ای رشتهٔ خاصی نیست بلکه مجموعهٔ مشخصات (الزامات) عمومی است که به عنوانِ چارچوبی برای برای مدیریتِ ریسک و بهبود عملکرد سیستمِ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای موردِ استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به صورتِ سازگار با استانداردهایِ ایزو ۹۰۰۱ (مدیریتِ کیفی) و ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریتِ زیست‌محیطی) تدوین شده است. ازاین‌رو این سازمان‌هایی که می‌خواهند فعالیت‌های مستندسازی و ممیزیِ سازمانِ خود را به حداقل برسانند می‌توانند آن را به صورتِ یک‌پارچه (IMS) با استانداردهای بین‌المللی یاد شده مورد استفاده قرار داد.

استانداردهای خانوادهٔ OHSAS ۱۸۰۰۰
OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷؛ استانداردِ سیستم‌های مدیریتِ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ مشخصات،
OHSAS ۱۸۰۰۲:۲۰۰۸؛ استانداردِ سیستم‌های مدیریتِ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای؛ رهنمودهایی برای استقرارِ OHSAS 18001.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'