سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی با تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.‌

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

این دو استاندارد پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند.

ایزو 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

OHSAS 18001

اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

قانون مديريت پسماند

قانون مديريت پسماند

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با قانون مدیریت پسماند ارائه شده است:
محيط زيست مجموعه اي بسيار بزرگ و درهم پيچيده از عوامل گوناگون است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجراي سازنده سطح زمين به وجود آمده است بنابراين در فعاليت-هاي انسان تأثير مي گذارد و از آن متأثر مي گردد در طول تاريخ بشري رابطه انسان با محيط زيست همواره به صورت تابعي از رفتار او با پيرامون طبيعي خود بوده است اين رفتار طي قرون متمادي اشكال متفاوتي به خود گرفته و روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده شده است.

بدين ترتيب انسان ها از آغاز زندگي يكجانشيني، همواره پسمانده ها را به طريقي از محيط زندگي خود دور ميكردند كه اين كار به دليل پائين بودن ميزان جمعيت از يكسو، كميت و كيفيت زباله ها از سوي ديگر دفع زباله ها را دچار مشكلاتي نمي كرد و بسياري از مواد كه زايد ناميده مي شوند به نوعي بازيافت شده يا در اطراف سكونتگاه هاي انساني يا داخل آنها دفع مي شدند ولي با افزايش جمعيت و رشد و گسترش شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و استفادة وسيع از موادي كه به آساني تجزبه نمي شوند عوارض دفع غير بهداشتي و بازيافت مواد زايد آشكار شد و از آن پس مديريت اين مواد به صورت منسجم توسط سازماني مشخص در شهرهاي جهان آغاز گرديد.

وضعيت نامطلوب مديريت پسماند

اين مقوله در كشور ما نيز در بين مسايل و مشكلات متعدد شهري اهميت فوق العاده اي را به خود گرفت و فقدان استراتژي صحيح در جهت ساماندهي وضعيت نامطلوب مديريت پسماند منجر به توجه بيشتر مسئولان و برنامه ريزان در زمينه تدوين قانون مديريت پسماند گرديد كه پس از تدوين و تصويب و ابلاغ آن گامي بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مدريت پسماندها در ايران برداشته اند. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري ساوه نيز قصد دارد با چاپ قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرائي آن قدمي مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه قوانين مربوط به پسماندها بردارد.

تاريخچه تدوين و تصويب قانون:

امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم « مديريت چرخه مواد » و يا فراتر از آن « مديريت پسماندها » موضوع توسعه پايدار است با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با براي شهر « طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد » كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ،تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي “قانون زباله” براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی 14001:

در اين بخش توجه شما را به مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی جلب ميكنيم:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن

ایمنی تخریب

در این متن اطلاعاتی در رابطه با ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن ارائه شده است:

تأمین اطلاعات

پیمانکاران تخریب می بایست از اطلاعات کافی برای انجام کار برخوردار باشند. کارفرما می بایست از تهیه جزئیات کاربری قبلی ساختمان برای پیمانکار اطمینان حاصل کند تا روش مناسب تخریب انتخاب و اقدامات لازم در هنگام وقوع حادثه ناشی از مواد خطرناک ارائه شده باشد. در صورتی که ساختمان برای مدت زیادی غیرقابل استفاده بوده و تهیه اطلاعات موردنیاز مقدور نمی باشد، این اطلاعات می بایست توسط کارشناسی واجد صلاحیت از طریق انجام بررسی دقیق سازه انجام گیرد.

بررسی شرایط تخریب

پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند اطلاعات تهیه شده در شناسایی شرایط سازه کافی باشد و امکان شناسایی مشکلات احتمالی و ریسک های ناشی از مواد خطرنام یا قابل اشتعال را فراهم کند. پیمانکاران می بایست اجازه ورود به کل کارگاه برای انجام بررسی اولیه را داشته باشند، همچنین تدوین روش مورد نیاز برای انجام پروژه تخریب می بایست کلیه اقدامات لازم برای مقابله با هرگونه خطرات احتمالی را تحت پوشش خود قرار دهد.

ماده 192 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و حایل ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها به عمل آید.

روش انجام کار

پروژه تخریب می بایست روش هایی که کار در ارتفاع لازم و ضروری است در نظر داشته باشد. در صورتی که این امر محقق نگردد، روش هایی از قبیل فروریزش کنترل شده، که کار در ارتفاع را کاهش داده و مواجه با خطری که متوجه کارگران است را محدود می کند. استفاده از ماشین تخریب، بازوی فشاردهنده (پیش رانه) می تواند کار در ارتفاع را غیر ضروری کند اما پیمانکار می بایست اطمینان حاصل کند محیط کافی برای انجام ایمن پروژه وجود دارد و تجهیزات قادر به انجام وظیفه مورد نظر هستند.

سایر روش های تخریب تا اندازه ای کار در ارتفاع را در بر خواهند گرفت و پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند زمانی که کار نمی تواند بطور ایمن انجام گیرد، سکوهای کاری می بایست تدارک دیده شوند. سکوهای کار می تواند از لوله یا اتصالات سیستم های اختصاصی یا سکوهای کاری متحرک فراهم گردد. در جایی که استفاده از چنین سکوهای کاری امکانپذیر نیست، تورهای ایمنی یا یراق (هارنس) ایمنی می بایست استفاده گردد. طرح کلی روش می بایست شامل جزئیات اقدامات مناسب برای اطمینان از انجام ایمن کار در ارتفاع باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب:

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد. در عین حال استفاده نامناسب از ابزارهای تخریب می تواند علاوه بر کارگاه نا ایمن موجب  آسیب و جراحت گردد.

استفاده از ماشین آلات تخریب، ریسک هایی را در بردارد از قبیل برخورد با وسائط نقلیه یا اشیاء متحرک (برای مثال الحاقات خاکبردار) علاوه بر تماس با ماشین آلات یا موادی که ماشین می شوند. سازه هایی که به طور جزئی تخریب شده اند می بایست محدود شده و علائم خطر به منظور حفاظت کارگران از ورود به محیط های خطرناک نصب گردند. سقوط از ارتفاع یکی از معمول ترین حوادث مواجه شده طبق آمار HSE می باشد. ریسک های ناشی از انفجار می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند.حتی اگر تعداد ریسک های مرتبط با فعالیت های تخریب به نظر نسبتا کوچک می رسد، فاکتورهای زیادی وجود دارند در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند ممکن است موجب بروز آسیب یا مرگ و میر جدی شوند. چنین فاکتورهای کلیدی در ادامه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

فاکتورهای کلیدی مرتبط با تراز با ایمنی و بهداشت در نوسازی

ایمنی و بهداشت تأثیرزیادی در طراحی و مدیریت پروژه های نوسازی، بخصوص فعالیت های تخریب دارد. به بیان دیگر این فاکتورها مؤثرترین فاکتورها در انتخاب روش های تخریب برای پرهیز از ناپایداری سازه و جلوگیری از واژگونی سازه بشمار میروند. مهمترین سوالی که در این مطالعه لازم است بر آن تمرکز کرد این است که چرا واژگونی به وقوع می پیوندد؟

واژگونی سازه ای به عنوان واقعه ای با دلایل قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تعریف می شود. عوامل غیرقابل پیش بینی عموما مربوط به وقایع و بلایای طبیعی از قبیل زمین لرزه، سیل و غیره. بر خلاف عوامل قابل پیش بینی می توانند تعیین، کنترل، کاهش سا حذف شوند.

عوامل واژگونی مربوط به فعالیت های تخریب می تواند از فازهای مختلف پروسه ساختمانی شناسایی گردند: طراحی، ساخت، استفاده و نوسازی. پروسه ساخت برای پروژه جدید در جایی که فاز طراحی و تخریب می تواند به طور کامل شناخته شود تا اندازه ای مشابه طرح پروژه نوسازی است. فاز طراحی لازم است گسترش داده شود و فاز اجرا می بایست برنامه ریزی گردد. بنابراین، می بایست طراحی، برنامه ریزی و اجرا بدقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد. در زمان توسعه مطالعه فازها تعیین عوامل احتمالی بر ناپایداری سازه امکان پذیر است، درچنین فازهایی ابزارها و روش های مختلف برای جلوگیری از تامین فراهم می گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی ارائه شده است:

نگهداری محیط

نگهداری محیط شامل حداقل دفع روزانه زباله های ساختمانی و ظروف خالی حاوی مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق است. در پایان یک روز کاری کلیه زباله ها می بایست از سطح کارگاه جمع آوری گردد. نگهداری محیط می بایست به عنوان بخشی از رویه کار در نظر گرفته شود. کلیه محیط ها می بایست تمیز نگه داشته شوند. مواد و تجهیزات می بایست در جای خود قرار داده شوند و در محل های مورد نظر نگهداری شوند.

نگهداری مواد قابل احتراق

نگهداری مواد قابل احتراق در محیط های ساختمانی بدون استفاده از سیستم آبپاش خودکار (اسپرینکلر) مجاز نمی باشد. محل های نگهداری نمی بایست جلوی مسیرهای خروج اضطراری را بگیرند.

ورود به فضای سربسته

فضاهای سربسته محل هایی هستند که ورود و خروج از آنها به سختی انجام می گیرد. مثال هایی از این موارد شامل: مخازن، تونل، چاه، فضای تنگ و هر محیط محیط زیرزمینی.کار در فضای بسسته میتواند فوق العاده خطرناک باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی:

در این متن اظلاعاتی در رابطه با اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی ارائه شده است:

پروژه های ساختمان محتمل خطراتی زیاد هستند. هدف اصلی در ایمنی و بهداشت ایجاد محیط کار ایمن تر از طریق مدیریت بهینه ایمنی و بهداشت است. هر کسی تحت هر عنوان که درگیر پروژه های ساختمانی است مسئول ایمنی و  بهداشت است.با وجود آنکه کارفرما مسئولیت اساسی دارد، افراد معتمد می توانند در هر زمانی نقش اساسی را در پروسه ایمنی و بهداشت ایفا کنند و افراد مهم و کلیدی در پروژه وظیفه تأمین نیازهای ایمنی و بهداشت در محیط کار را بر عهده دارند.مدیران نیاز است برای اطمینان از ایمنی و بهداشت افرادی که با آنها برای انجام کارها در پروژه قرارداد بسته اند کلیه مراحل قابل اجرا را به کار بندند. مراحلی که نیاز است به اندازه و دامنه هر پروژه بستگی دارد. هر چه پروژه بزرگتر باشد، دامنه وسیع تری از خطرات و ریسک های احتمالی وجود خواهد داشت. طراحان/مشاوران نیاز ویژه در نظر گرفتن اثر بالقوه فعالیت هایشان بر ایمنی و بهداشت در انجام کار و سایر افراد که تحت تأثیر آن قرار می گیرند.

بطور خلاصه، هر کسی که در پروژه ساختمانی از هر نوعی مشغول به کار است – از برنامه ریزان، طراحان، سرپرستان، گرفته تا کارگران مشغول در کارگاه دارای نقشی در مدیریت ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی هستند.

هفت نکته مهم برای یک برنامه ریزی موفق وجود دارد:
  • تعهد به کار ایمن
  • تجربه/مهارت کارشناسی(رسیدگی فنی)
  • مدیریت مؤثر
  • هماهنگی/ارتباط/بازخورد
  • اطلاعات
  • آموزش
  • کنترل و گزارش
برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675
ایزو 14001 تخصص ماست.

 

ایزو 14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست:

ایزو 14001:2015 ISO استاندارد مدیریت زیست محیطی  (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل  محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود  این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی  با  تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015  در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'