مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی 14001:

در اين بخش توجه شما را به مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی جلب ميكنيم:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن

ایمنی تخریب

در این متن اطلاعاتی در رابطه با ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن ارائه شده است:

تأمین اطلاعات

پیمانکاران تخریب می بایست از اطلاعات کافی برای انجام کار برخوردار باشند. کارفرما می بایست از تهیه جزئیات کاربری قبلی ساختمان برای پیمانکار اطمینان حاصل کند تا روش مناسب تخریب انتخاب و اقدامات لازم در هنگام وقوع حادثه ناشی از مواد خطرناک ارائه شده باشد. در صورتی که ساختمان برای مدت زیادی غیرقابل استفاده بوده و تهیه اطلاعات موردنیاز مقدور نمی باشد، این اطلاعات می بایست توسط کارشناسی واجد صلاحیت از طریق انجام بررسی دقیق سازه انجام گیرد.

بررسی شرایط تخریب

پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند اطلاعات تهیه شده در شناسایی شرایط سازه کافی باشد و امکان شناسایی مشکلات احتمالی و ریسک های ناشی از مواد خطرنام یا قابل اشتعال را فراهم کند. پیمانکاران می بایست اجازه ورود به کل کارگاه برای انجام بررسی اولیه را داشته باشند، همچنین تدوین روش مورد نیاز برای انجام پروژه تخریب می بایست کلیه اقدامات لازم برای مقابله با هرگونه خطرات احتمالی را تحت پوشش خود قرار دهد.

ماده 192 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و حایل ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها به عمل آید.

روش انجام کار

پروژه تخریب می بایست روش هایی که کار در ارتفاع لازم و ضروری است در نظر داشته باشد. در صورتی که این امر محقق نگردد، روش هایی از قبیل فروریزش کنترل شده، که کار در ارتفاع را کاهش داده و مواجه با خطری که متوجه کارگران است را محدود می کند. استفاده از ماشین تخریب، بازوی فشاردهنده (پیش رانه) می تواند کار در ارتفاع را غیر ضروری کند اما پیمانکار می بایست اطمینان حاصل کند محیط کافی برای انجام ایمن پروژه وجود دارد و تجهیزات قادر به انجام وظیفه مورد نظر هستند.

سایر روش های تخریب تا اندازه ای کار در ارتفاع را در بر خواهند گرفت و پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند زمانی که کار نمی تواند بطور ایمن انجام گیرد، سکوهای کاری می بایست تدارک دیده شوند. سکوهای کار می تواند از لوله یا اتصالات سیستم های اختصاصی یا سکوهای کاری متحرک فراهم گردد. در جایی که استفاده از چنین سکوهای کاری امکانپذیر نیست، تورهای ایمنی یا یراق (هارنس) ایمنی می بایست استفاده گردد. طرح کلی روش می بایست شامل جزئیات اقدامات مناسب برای اطمینان از انجام ایمن کار در ارتفاع باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب:

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد. در عین حال استفاده نامناسب از ابزارهای تخریب می تواند علاوه بر کارگاه نا ایمن موجب  آسیب و جراحت گردد.

استفاده از ماشین آلات تخریب، ریسک هایی را در بردارد از قبیل برخورد با وسائط نقلیه یا اشیاء متحرک (برای مثال الحاقات خاکبردار) علاوه بر تماس با ماشین آلات یا موادی که ماشین می شوند. سازه هایی که به طور جزئی تخریب شده اند می بایست محدود شده و علائم خطر به منظور حفاظت کارگران از ورود به محیط های خطرناک نصب گردند. سقوط از ارتفاع یکی از معمول ترین حوادث مواجه شده طبق آمار HSE می باشد. ریسک های ناشی از انفجار می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند.حتی اگر تعداد ریسک های مرتبط با فعالیت های تخریب به نظر نسبتا کوچک می رسد، فاکتورهای زیادی وجود دارند در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند ممکن است موجب بروز آسیب یا مرگ و میر جدی شوند. چنین فاکتورهای کلیدی در ادامه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

فاکتورهای کلیدی مرتبط با تراز با ایمنی و بهداشت در نوسازی

ایمنی و بهداشت تأثیرزیادی در طراحی و مدیریت پروژه های نوسازی، بخصوص فعالیت های تخریب دارد. به بیان دیگر این فاکتورها مؤثرترین فاکتورها در انتخاب روش های تخریب برای پرهیز از ناپایداری سازه و جلوگیری از واژگونی سازه بشمار میروند. مهمترین سوالی که در این مطالعه لازم است بر آن تمرکز کرد این است که چرا واژگونی به وقوع می پیوندد؟

واژگونی سازه ای به عنوان واقعه ای با دلایل قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تعریف می شود. عوامل غیرقابل پیش بینی عموما مربوط به وقایع و بلایای طبیعی از قبیل زمین لرزه، سیل و غیره. بر خلاف عوامل قابل پیش بینی می توانند تعیین، کنترل، کاهش سا حذف شوند.

عوامل واژگونی مربوط به فعالیت های تخریب می تواند از فازهای مختلف پروسه ساختمانی شناسایی گردند: طراحی، ساخت، استفاده و نوسازی. پروسه ساخت برای پروژه جدید در جایی که فاز طراحی و تخریب می تواند به طور کامل شناخته شود تا اندازه ای مشابه طرح پروژه نوسازی است. فاز طراحی لازم است گسترش داده شود و فاز اجرا می بایست برنامه ریزی گردد. بنابراین، می بایست طراحی، برنامه ریزی و اجرا بدقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد. در زمان توسعه مطالعه فازها تعیین عوامل احتمالی بر ناپایداری سازه امکان پذیر است، درچنین فازهایی ابزارها و روش های مختلف برای جلوگیری از تامین فراهم می گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایزو 14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست:

ایزو 14001:2015 ISO استاندارد مدیریت زیست محیطی  (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل  محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود  این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی  با  تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015  در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'