استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001

از اولین سال انتشار ایزو 18001 (OHSAS) که به عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (occupational health and safety management system (OH & SMS) به رسمیت شناخته شده بود، 16 سال بعد، استاندارد ایزو جدیدی برای جایگزینی با استاندارد ایزو 18001 (OHSAS) توسعه یافته است، این استاندارد ایزو 45001 نام دارد. استاندارد ایزو 45001 یک استاندارد OH & SMS است که توسط کمیته پروژه ایزو تدوین شده و قرار است تا پایان سال 2016 منتشر شود. کمیته پیش نویس استاندارد ایزو 45001 در حال حاضر دردسترس است و از زمان انتشارآن، تفاوت هایی ما بین استاندارد ایزو 18001 (OHSAS) و ایزو #45001 مشاهده می شود. برخی از تفاوت های اصلی بین این دو استاندارد به شرح ذیل می باشد:

تفاوت ها

اولین تفاوت به ساختار این استاندارد مربوط است. ایزو 45001 بر اساس راهنمای 83 ایزو (Annex SL) که ساختار، متن و اصطلاحات و تعلریف مشترکی سطح بالای مشترکی را برای نسل بعدی سیستم های مدیریت کیفیت (مانند ایزو 9001، ایزو 14001 و غیره) تعریف می کنند، پایه گذاری شده است. این ساختار با هدف تسهیل روند اجرا و یکپارچه سازی سیستم های مدیریت کیفیت گوناگون به صورت هماهنگ، سازمان یافته و کارآمد برقرار شده است.

این ساختار به شرح زیر است:

-دامنه
– مراجع
– اصطلاحات و تعاریف
– متن سازمان
-رهبری
-برنامه ریزی
-پشتیبانی
-عملیات
-ارزیابی عملکرد
-بهبود

سازمان استاندارد جهانی ISO درسال 2017 متن استاندارد ISO45001:2018 راکه ویرایش شده متن استاندارد OHSAS18001:2007 میباشد رابطور آزمایشی منتشر كرد. استاندارد ISO45001:2018 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی جایگزین استاندارد OHSAS18001:2007 میشود. البته کسانیکه گواهینامه OHSAS18001 رادارند نباید نگران باشند چون اززمانیکه گواهینامه ISO45001:2018 قابلیت ثبت و صدور پیدا میکند، شرکتهایی که قصد گرفتن گواهی نامه رادارند میتوانند گواهینامه ISO45001:2018 دریافت کنند و شرکتهاییکه گواهینامه OHSAS18001 دارندتا سه سال فرصت دارندکه گواهینامه OHSAS18001 خودرابه گواهینامه ISO45001:2018 سوئیچ کنند.

اخذگواهی نامه

البته طبق معمول بهتراست جهت اخذگواهی نامه ISO45001:2018 ابتدا یا همزمان گواهی نامه ISO9001 اقدام گردد. همچنین ISO45001:2018 بعلت وجود الزامات مشترک با استاندارد ISO14001 نیز پیشنهاد میگردد بهمراه استاندارد ISO45001:2018 استاندارد ISO14001 دریافت گردد. لازم بذکراستISO45001:2018جزئی ازسیستم مدیریت یکپارچه یعنی IMS میباشد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 45001 تخصص ماست.

ایزو 45001

ایزو 45001

اطلاعات زیر در زمینه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل تامل است:

بیش از 6300 نفر در روز بر اثر فعالیت های کاری و حوادث ناشی از کار جان میدهند.این عدد به عبارتی یعنی بیش از 2.300.000 هزار نفر در سال. زیان این اتفاق نه تنها به خود شخص (کارگر یا کارمند) میرسد بلکه گریبان کارفرما,و بخشی از بدنه دولت را میگرد.زیرا یک آسیب طبیعتا سبب بازنشستگی پیش از موعد,نیاز به خدمات درمانی و ….. می شود.

مقابله با این مشکل

برای مقابله با این مشکل سازمان جهانی استاندارد ISO ادر جهت تدوین ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) برای کاهش خطرات کسب و کار, و ایجاد یک ساختار برای بهبود ایمنی کارکنان, و کاهش ریسک ها و خطزات محیط کار و شرایط کاری امن تر اقدام نموده است. ایزو 45001 در حال حاظر توسط کمیته ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی استاندارد در حال تدوین و توسعه می باشد.این استاندارد همخوان با سایر سیستمهای مدیریتی مانند ایزو 9001و ایزو 14001:2015می باشد. قابل توجه است قبل از نهایی شدن این استاندارد,سازمانها میتوانند از الزاماتOHSAS18001 استفاده نمایند.

استاندارد ISO 45001

استاندارد ISO 45001 ، بهداشت و ایمنی شغلی، الزامات مربوط به اجرای یک سیستم مدیریتی و چارچوبی برای کاهش ریسک آسیب و بیماری به کارکنان را ارایه می نماید. این استاندارد جایگزینی کاملا مطلوب برای استاندارد OHSAS 18001 خواهد بود و پس از معرفی سازمانها این استاندارد را پیاده سازی کرده و گواهینامه ISO 45001 را دریافت خواهند کرد. با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها (علی الخصوص در سازمان های کوچک ) به مراتب راحت تر است.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 45001 تخصص ماست.

 

اطلاعات مدون

اطلاعات مدون

به عنوان بخشی از همراستایی با دیگر استانداردهای سیستم مدیریتی از یک بند مشترک درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یا افزودن  اعمال شده است. در زمان مقتضی متن در هر جایی که در این استاندارد بین المللی آمده است با این الزامات، همراستا شده است. در نتیجه «اطلاعات مدون» برای تمام الزامات مدون استفاده شده است.

درجاهایی که ISO 9001:2008 از یک مجموعه واژگان نظیر ”مدرک”، ”روش اجرایی مدون”، ”نظامنامه کیفیت” یا ”طرح کیفیت” استفاده می کرد این ویرایش استاندارد بین المللی الزاماتی برای ”نگهداری اطلاعات مدون” تعریف می کند.

در جایی که استاندارد ISO 9001:2008 از واژه ”سوابق” برای تفکیک مدارک مورد نیاز به منظور شواهد انطباق با الزامات استفاده می کرد، در این ویرایش استاندارد این امر تحت عنوان الزام به ”حفظ اطلاعات مدون” بیان می شود سازمان مسئول این امر است که تعیین نماید چه اطلاعات مدونی، برای چه دوره ی زمانی و بر روی چه رسانه ای باید حفظ شوند.

الزام مربوط به” نگهداری” اطلاعات مستند ، مانع از این احتمال نمی شود که ممکن است سازمان نیاز داشته باشد تا همان اطلاعات مستند را با یک هدف خاص به عنوان مثال برای حفظ ویرایش قبلی آن ”حفظ” نماید.

در جایی که این استاندارد بین المللی به “اطلاعات” به جای ”اطلاعات مدون” اشاره می نماید (مانند بند 4-1: “سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید”)، الزامی برای مدون کردن این اطلاعات وجود ندارد.  در چنین شرایطی، سازمان می تواند درباره این که آیا نگهداری این اطلاعات مدون، لازم و یا مناسب است تصمیم بگیرد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 با کارشناسان اریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو